گزارش کار آزمایشگاه فیزیک (ظرفیت گرمایی ویژه )

7.500 تومان

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک (ظرفیت گرمایی ویژه ) :هرگاه مابین یک جسم و محیط پیرامون آن گرمای Qd مبادله شود و دمای جسم به اندازه td تغییر کند بنا به تعریف نسبت این دو را ظرفیت گرمایی ویژه جسم و نسبت گرمای مبادله شده بین جسم و محیط به حاصل ضرب جرم جسم در تغییر دمای آن را گرمای ویژه جسم C می ن

توضیحات

خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک (ظرفیت گرمایی ویژه ) دانلود

مقدمه آزمایش :هرگاه مابین یک جسم و محیط پیرامون آن گرمای Qd مبادله شود و دمای جسم به اندازه td تغییر کند بنا به تعریف  نسبت این دو را ظرفیت گرمایی ویژه جسم و نسبت گرمای مبادله شده بین جسم و محیط به حاصل ضرب جرم جسم در تغییر دمای آن را گرمای ویژه جسم C  می نامیم. گرمای ویژه اجسام با دما تغییر می کند.مقدار گرمای داده شده یا گرفته شده از جسم به نحوه ی کنترل دستگاه در حین انتقال  بستگی دارد.اندازه گیری  C غیر ممکن است زیرا حجم جسم تغییر می کند و گرما از دیواره ظرف عبور می کند.فهرست مطالب:عنوان آزمایش : ظرفیت گرمایی ویژه                                 هدف آزمایش :وسایل استفاده شده در آزمایش : مقدمه آزمایش :شرح آزمایش :نتایج :  منابع خطا

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

19 کیلوبایت

تعداد صفحات

3

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.zip