گزارش کار آزمایشگاه فیزیک آونگ ساده

7.500 تومان

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک آونگ ساده:نخی سبم آویزان است. اگر آونگ را از موضوع تعادلش به یک طرف ببریم و سپس رها کنیم ، آونگ تحت تاثیر نیروی ثقل در یک صفحه قائم نوسان خواهد کرد . این حرکت تناوبی و نوسانی است . یک نوسان کامل وقتی است که گلوله از یک وضعیت و در یک جهت د

توضیحات

خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک آونگ ساده دانلود

مقدمه:نخی سبم آویزان است. اگر آونگ را از موضوع تعادلش به یک طرف ببریم و سپس رها کنیم ، آونگ تحت تاثیر نیروی ثقل در یک صفحه قائم نوسان خواهد کرد . این حرکت تناوبی و نوسانی است . یک نوسان کامل وقتی است که گلوله از یک وضعیت و در یک جهت دو بار عبور کند .فهرست مطالب:عنوان آزمایش : آونگ ساده                                            هدف آزمایش : وسایل استفاده شده در آزمایش : مقدمه آزمایش :شرح آزمایش :نتایج :منابع خطا

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

20 کیلوبایت

تعداد صفحات

3

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.zip