گزارش کارآموزی دوره کاردانی رشته عمران

12.000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی دوره کاردانی رشته عمران:دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي آشنا ميشوند ولي باز نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست مگر انكه دانشجويان درسر كارمطالبي راكه در كتابها خوانده ا

توضیحات

خرید گزارش کارآموزی دوره کاردانی رشته عمران دانلود

مقدمه:دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي آشنا ميشوند ولي باز نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست مگر انكه دانشجويان درسر كارمطالبي راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده   وبا چشم خ.ود طريقه انجام كارها راببينند وبه همين دليل چهار واحد رابه   همين امر اختصاص داده اند كه اين واحدها جزو مهمترين واحدهاي اين دوره  مي باشد.اولين نيازطبيعي انسان غذا مي باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه  حيات نيست .دومين نيازانسان مسكن مي باشد ومكاني كه در ان زندگي ميكند وفرزندانش را بزگ ميكند ودر ان به زندگي ادامه مي دهد.مسكن تنها به ساختمان مسكوني ختم نميشود بلكه شامل ساختمانهاي اموزشي  ودرماني واداري نيز ميباشد.به همين دليل تمام ارگانها ونهادها نيازمبرم به  ساختمان دارند.در تاسيس يك ساختمان نيازبه همكاري مهندس عمران ومعماروتكنسين ساختمان وحتي مهندس برق وتاسيسات نيز ميباشد به همين دليل رشته عمران  مرتبط با تمام رشته هاميباشد.فهرست مطالب:مقدمه:فصل اولبررسي بخشهاي مرتبط بابخش علمي كارآموزي:بررسي آموخته ها وپيشنهادات:فصل دومتخريب:رعايت اصول ايمني در تخريب:فصل سومتجهيز كارگاه:انباركردن سيمان:پياده كردن نقشه:پي كني  :كرسي چيني:نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي:فصل چهارمقالب بندي:انواع قالب از لحاظ جنس:قالب چوبي:      مهمترين دلايل استفاده از قالب چوبي عبارتند از:فصل پنجم آرماتوربندي:هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني:بستن ميلگردها به يكديگر:نحوه خم كردن ميلگردها:برش ميلگردها:آچارخم كن ميلگرد يا آچار F:نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي:قالب بندي شناژهاي افقي وعمودي:فاصله نگهدار يا لقمه:قلاب انتهاي ميلگرد واندازه استاندارد آن:فصل ششم بتن سازي:حمل بتن:نسبتهاي اختلاط:بتن ريزي:بتن ريزي در هواي گرم:مشخصات نامطلوب بتن اب انداخته :تراكم بتن تازه:  نگه داري از بتن :هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي:قالب بندي شناژ هاي عمودي:ديوار چيني: نحوه پر كردن شناژ هاي عمودي: هم سطح كردن ديوار:قالب بندي سقف :سقف تيرچه بلوك :حمل و نقل وانبار كردن تيرچه ها : بلوك:ميلگرد هاي ممان منفي:ميلگردهاي حرارتي:كلاف عرضي(شناژ مخفي):قلاب اتصال:بتون ريزي سقف:افت بتن (انقباض) :عوامل موثر درافت :1- ميزان مصالح سنگي بكار رفته در ساخت بتن :2- نوع مصالح سنگي :  3- نسبت آب به سيمان :4-  رطوبت محيط  :راههاي مقابله با افت :خزش يا وارفتگي : عوامل موثربرخزش :راههاي مقابله با خزش :خستگي در بتن :روشهاي مراقبت از بتن سقف :شمشه گيري:كف سازي: سفيد كاري يا كف مال گچ:كشته كشي يا نازك كاري:

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

171 کیلوبایت

تعداد صفحات

48

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc