کارآفرینی کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

15.000 تومان

دانلود کارآفرینی کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو:مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح هاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذ

توضیحات

خرید کارآفرینی کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو دانلود

مقدمه:مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح هاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .فهرست مطالبعنوان                                                                           خلاصه طرح :    فصل اول    کلیات    مقدمه :    نام کامل طرح و محل اجرای آن :    محل اجرا :    مشخصات متقاضیان :    دلایل انتخاب طرح :    وضعیت و میزان اشتغالزایی :    تاریخچه و سابقه مختصر طرح :    نام و کد محصولات    کد ISIC    شماره تعرفه گمرکی    شرایط واردات محصول    توضیح:    بازار OEM    بازار  OES    بازار AM    بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول    مروري بر قیمتهاي جهانی قطعات    معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات    بازار OEM :    18بازار OES :    18بازار AM :    18بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول    کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول    در جدول زیر فهرست چند کشور عمده تولید کننده خودرو و میزان تولید آنها )به عنوان صنایع مصرف کننده قطعات مورد مطالعه ( آورده شده است.    معرفی شرایط صادرات    وضعیت عرضه و تقاضا    بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون    بررسی ظرفیت هاي بهره برداري    همچنین علاوه بر واحدهاي فوق ، واحدهایی نیز درحال تولید میل موج گیر فرمان می باشند که فهرست آنها در جدول زیر آمده است .    بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات فرمان در کشور    بررسی روند تولید واقعی قطعات فرمان در کشور    بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال    فرایند تولید قطعات فرمان به صورت زیر است :    نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی(  در واحدهاي تولیدي فعال    26پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور    الف)  پیشبینی تولید داخل واحدهاي فعال    ب ( پیشبینی تولید داخل واحدهاي در حال ایجاد    بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385    جمع بندي عرضه    بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون    الف ( برآورد مصرف در خودرو سازان    ب-  برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو    جمع بندي میزان مصرف داخل قطعات فرمان خودرو    بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 85    بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم    برآورد میزان تقاضاي داخل در آینده    برآورد قابلیت صادرات در آینده    برآورد تقاضاي کل    بررسی اجمالی تکنولوژي و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها    نگاهی به روش تولید قطعات فرمان فرایند تولید قطعات فرمان به صورت زیر است:    شرحی بر فعالیتهاي مختلف فرایند تولید    ماشینکاري    عملیات حرارتی    عملیات تکمیلی ماشینکاري    رنگ و عملیات فینیشینگ    فورج سرد    مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان    تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم در تولید محصول    با توجه بر شرح تکنولوژي، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعبندي شده است:    مجوز های قانونی :    مراحل صدور جواز تاسیس :    شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس    401اشخاص حقيقی    2اشخاص حقوقی    مدارك مورد نياز:    اصلاحیه جواز تاسیس :    تعریف:    صدور پروانه بهره برداری :    مراحل صدور توسعه طرح :    برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح    لحاظ کردن نقطه سربسر تولید    لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار    برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن    معرفی نوع ماده اولیه عمده    معرفی منابع تأمین مواد اولیه    برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه    برآورد قیمتهاي مواد اولیه مصرفی    بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده    پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح    انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموما بًراساس معیارهاي زیر صورت میگیرد :    بازار خدمات پس از فروش خودرو    بازارهاي فروش محصول    الف(  بازار خودروسازان    بازار تأمین مواد اولیه    احتیاجات و نیازمندي هاي دیگر طرح    امکانات زیر بنایی مورد نیاز    حمایت هاي خاص دولتی    با جمع بندي مطالعات مکانیابی، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زیر آمده است.    وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی    حمایت هاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه هاي جهانی    حمایت هاي مالی    فصل دوم    روش انجام کار    جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :    فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :    مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :    روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان    بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح    برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن    برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن    برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن    برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز    نیازمندي طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد:    عبور و مرور کامیو نهاي حامل مواد اولیه و محصول    عبور و مرور کارکنان    فصل سوم    امور مالی طرح    سرمایه گذاری ثابت طرح :    خرید دفتر کار :    هزینه زمین :    هزینه محوطه سازی :    هزینه ساختمان سازی :    هزینه ماشین آلات و تجهیزات :    هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :    هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :    وسایل اداري و خدماتی    ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی    هزینه هاي قبل از بهره برداري    هزینه هاي پیشبینی نشده    هزینه سرمایه گذاری ثابت :    فصل چهارم    جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات    نتایج حاصله از اجرای طرح :   

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

1,737 کیلوبایت

تعداد صفحات

68

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc