کارآفرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

15.000 تومان

کارآفرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود ؛پیشگفتار : شرکت با مسئوليت محدود شرکتى است که بين دو يا چند نفر براى امور تجارتى تشکيل شده و هريک از شرکاء بدون اينکه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد – فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت بايد عبارت

توضیحات

خرید کارآفرینی شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود دانلود

پیشگفتار :شرکت با مسئوليت محدود شرکتى است که بين دو يا چند نفر براى امور تجارتى تشکيل شده و هريک از شرکاء بدون اينکه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد – فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.         در اسم شرکت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود و اِلاّ آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنى محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.         اسم شرکت نبايد متضمن اسم هيچ‌يک از شرکاء باشد والا شريکى که اسم او در اسم شرکت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شريک ضامن در شرکت تضامنى را خواهد داشت(۱) .         (۱) در مورد ممنوعيت شرکت‌ها از گذاشتن اسامى خارجى به زيرنويس تبصرهٔ مادهٔ  (۴) لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت مراجعه شود.         شرکت با مسئوليت محدود وقتى تشکيل مى‌شود که تمام سرمايه نقدى تأديه و سهم‌الشرکه غير نقدى نيز تقويم و تسليم شده باشد.         در شرکت‌نامه بايد صراحتاً قيد شده باشد که سهم‌الشرکه‌هاى غيرنقدى هرکدام به چه ميزان تقويم شده است. شرکاء نسبت به قيمتى که در حين تشکيل شرکت براى سهم‌الشرکه‌هاى غيرنقدى معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامنى دارند.         مرور زمان دعاوى ناشى از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشکيل شرکت است(۱) .     (۱) شوراى نگهبان طى نظريه شمارهٔ  ۷۲۵۷  مورخ  ۲۷/۱۱/۱۳۶۱  در زمان اعتبار قانون آئين دادرسى مدنى مصوب  ۱۳۱۸، مرور زمان مذکور در مواد  (۷۳۱) به‌بعد قانون مزبور را به‌شرح زير مخالف موازين شرع تشخيص داده است:         مواد  ۷۳۱  قانون آئين دادرسى مدنى به‌بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به‌نظر اکثريت فقهاى شور، مواد مزبور که مقرر مى‌دارد پس از گذشتن مدتى (ده سال، بيست سال، سه سال، يک سال و غيره) دعوى در دادگاه شنيده نمى‌شود مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد.         هر شرکت با مسئوليت محدود که برخلاف مواد  ۹۶  و  ۹۷  تشکيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ليکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به اين بطلان ندارند.

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

336 کیلوبایت

تعداد صفحات

50

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc