پروژه بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

15.000 تومان

دانلود پروژه درمورد بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات:کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذي

توضیحات

خرید پروژه بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات دانلود

مقدمه:کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. امروز توسعه صادرات غيرنفتي تنها افزايش درآمدهاي ارزي از طريق صدور انواع کالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يک استراتژي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد. در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، و غيره…. مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به نکته که کشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزء محدود کشورهاي دنيا است که قابليت بالايي در توليد محصولات کشاورزي داراست و از نظر تنوع در بخش باغداري و محصولات باغي سومين کشور دنيا پس از کشورهاي چين (اول) و ترکيه و آمريکا (مشترکاً دوم) مي باشد. مي توان به عنوان بخشي از استراتژيهاي توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات کشاورزي و باغي علاوه بر تامين نيازهاي داخل به صدور اين محصولات و درآمدي که ارزي حاصل از آن چشم داشت. فهرست مطالب:فصل اول    1-1 مقدمه:    2-1 تعريف موضوع    3-1 اهميت موضوع    4-1 هدف از انتخاب موضوع    فصل دوم – ادبيات موضوع    2-1 ساير مطالعات انجام شده    2-2 تاريخچه مرکبات    2-3 مشخصات کلي مرکبات    2-4 درجه بندي جهاني مرکبات    2-5 شرايط آب و هوايي مناسب کشت و پرورش مرکبات:    2-6 احتياجات غذايي درختان مرکبات    2-7 بررسي وضعيت سطح زير کشت و توليدات مرکبات کشور:    2-8 توليد جهاني مرکبات    2-9 فرآيند صادرات مرکبات    2-15-1 مراحل قبل از صدور    2-10 مراحل اداري صادرات ميوه    2-12 بسته بندي    2-13 حمل و نقل    2-14 بازاريابي    فصل سوم – روش تحقيق    1-3 مقدمه :    1-3- جامعه آماري:    2-3 فرضيات تحقيق    3-3 روشهاي جمع آوري اطلاعات    4-3 پرسشنامه:    فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته ها    فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات    منابع و مأخذ    پرسشنامه:   

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

305 کیلوبایت

تعداد صفحات

65

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc