پایان نامه مديريت و محافظت از شبكه هاي كامپيوتر

20.000 تومان

دانلود پایان نامه مديريت و محافظت از شبكه هاي كامپيوتر:يك كامپيوتر تحت شبكه كه منابع را فراهم مي سازد يك سرويس دهنده ناميده مي شود. كامپيوتري كه به اين منابع دسترسي دارد را بعنوان يك ايستگاه كاري يا سرويس گيرنده مي شناسيم. سرويس دهنده ها از قدرتمندترين كامپيوترهاي روي شبكه مي باشند زيرا آنها جهت ار

توضیحات

خرید پایان نامه مديريت و محافظت از شبكه هاي كامپيوتر دانلود

چكيده:مديريت و نگهداري شبكه به منابع IT عظيمي نياز دارد. جهت درك كامل اهميت مديريت شبكه بايد تعدادي از وظايف اصلي مديريت را بدانيد:نصب و پيكربندي ايستگاههاي كاري و سرورهاارتقاء ايستگاههاي كاري و سرورهاارتقاء سيستم هاي عامل و برنامه هاي راه اندازبرنامه هاي كاربردي بايد نصب شوند و ارتقاء يابند.وسايلي مانند هابها، سوئيچ ها و مسيريابها بايد نصب و پيكربندي شوند.كابل كشي جديد بايد نصب شود و كابل كشي قديمي بايد تعويض شود.ايجاد و بازبيني نسخه هاي پشتيبان.كنترل منابع.بروزرساني مستندات جهت منعكس كردن تغييرات و ارتقاءها.اجزاي شبكه بايد در طول زمان كنترل و تست شود.جهت عيب يابي و رفع عيب در شبكه انجام دهيد:مشكل را تعريف كنيدمنبع مشكل را شناسايي كنيد و آنرا مجزا سازيدخرابي را ترميم كنيد يا قطعات خراب را تعويض نماييد.شبكه را مجدداً تنظيم كنيد.چكيده اي در مورد محافظت از داده هاعوامل بد مي‌توانند و اتفاق مي‌افتند و در نهايت سرويس‌دهنده شما مي‌تواند از كار بيفتد و در حين اين فرايند فايل‌هاي مهم شما را صدمه بزند و بدين ترتيب راه‌اندازي مجدد سستم غيرممكن شود. هر شخصي كه چنين وضعيتي را تجربه كرده باشد مي‌تواند ترميم يك سرويس‌دهنده سِرور(يا هر سرويس‌دهنده ديگري) را به عنوان يك تجربه ناخوشايند برايتان بازگو كند، خصوصاً بسياري از اين تكنيك‌ها مي‌توانند براي بسياري غير عاقلانه به نظر برسند.مي‌توانيد آسيب‌پذيري را با برنامه ريزي از قبل و به كارگيري چندين مرحله ساده مشكلات مربوط به از كارافتادگي، سيستم را كاهش داده و بدين ترتيب شانس از دست دادن داده‌ها را نيز تا حد زيادي از بين ببريد.مقدمه:مقدمات يك شبكهيك كامپيوتر تحت شبكه كه منابع را فراهم مي سازد يك سرويس دهنده ناميده مي شود. كامپيوتري كه به اين منابع دسترسي دارد را بعنوان يك ايستگاه كاري يا سرويس گيرنده مي شناسيم. سرويس دهنده ها از قدرتمندترين كامپيوترهاي  روي شبكه مي باشند زيرا آنها جهت ارائه خدمات به بسياري از نيازهاي ساير كامپيوترها به قدرت بيشتري نياز دارند. در مقايسه ايستگاههاي كاري يا سرويس گيرنده ها معمولاً از كامپيوترهاي شخصي ارزان قيمت و با قدرت پردازش پايين تر مي باشند و براي شبكه هاي كوچك با تعداد كمتري از كاربران مي توانيد از شبكه نظير به نظير استفاده كنيد. تمامي كامپيوترهاي بر روي شبكه بايد به يكديگر متصل باشند و اين اتصال از طريق كارت رابط شبكه و كابل كشي صورت مي گيرد.فهرست مطالب:چکظيده بخش اول:مديريت شبكه هاي كامپيوتر مقدمهمقدمات يك شبكه مزيت‌هاييك شبكه كاركنان شكه مدير شبكهساير كاركنانفصل اول: مديريت شبكه چيست؟ مديريت شبكه چيست؟مديريت شماره‌هاي اشتراي شبكه شماره‌هاي اشتراك كاربري  ايجاد شماره‌هاي اشتراك كاربري شماره‌هاي اشتراك گروه محلي در مقايسه با جهاني گروههاي توكار برقراري ارتباط چندتايي فصل دوم: مديريت شبكه مديريت شبكه مفاهيم مديريت محدوديت‌هاي مديريتي مشكلات شبكه تنظيم و پيكربندي شبكه فصل سوم:شبكه بندي و ارتباطات شبكه بندي و ارتباطات همگون سازي و تكرارسازي فصل چهارم: عيب‌يابي و رفع عيب عيب‌يابي و رفع عيب Net account /synch نظارت بر عمليات Active Directory فصل پنجم: مفهوم مديريت منابع مديريت منابع منابع سخت‌افزاري پيكربندي و استفاده از سرورهاي چاپ نصب نرم افزار مديريت تنظيم اوليه درك مديريت SNMP سهميه ديسك فايل‌ها و فهرست‌ها نصب/ارتقاء نرم افزار مديريت منبع تغذيه شبكه مديريت منبع تغذيه ويندوز 2000 فصل ششم: ابزارهاي مديريت  ابزارهاي مديريت ابزارهاي مديريت مايكروسافت Zero Administration Management Consol فصل هفتم: مديريت عملكرد شبكه  مديريت عملكرد شبكه  مشكلات بالقوه عملكرد شبكه مسائل لايه فيزيكي مسائل مربوط به ترافيك شبكه مشكلات تشخيص‌آدرس مسائل ميان شبكه‌اي فصل هشتم: ذخيره‌سازي در شبكه ذخيره‌سازي در شبكه نكته‌هاي مربوط به مديريت سرور CD مديريت image كابينت‌ها مفاهيم SAN درك SAN  مديريتSAN  77بخش دوم: محافظت از شبكه‌هاي كامپيوتري مقدمه فصل نهم: حفاظت از شبكه حفاظت از شبكه تضمين سلامت داده‌ها حفاظت از سيستم عامل رويه‌هاي نصب تكنيك‌هاي مراقبت از سيستم فصل دهم: حفاظت از سخت افزار حفاظت از سخت‌افزار منابع تغذيه وقفه ناپذير(UPS) عوامل زيست محيطي تكرارسازي سخت افزار حفاظت از داده‌هاي كاربري تهيه نسخه پشتيبان ذخيره‌سازي ديسك تكرارساز فصل يازدهم: پياده سازي برنامه سلامت داده‌ها پياده‌سازي برنامه سلامت داده‌ها برنامه‌ريزي براي امنيت شبكه و داده‌ها سطوح امنيت سياستهاي امنيتي ارزيابي قابليت‌هاي آسيب‌پذيري امنيت ارزيابي تهديدهاي امنيتي برقراري اقداماتي متقابل امنيتي وسايل اشتراكي با كلمه رمز ايستگاههاي كاري بدون ديسك رمزگذاري حافظه‌هاي ويروسي فصل دوازدهم: تنظيمات مربوط به امنيت در شبكه‌ها محافظت با استفاده از كلمه عبورتنظيمات مربوط به كلمه‌هاي عبور حسابهاي كاربرانمشخص كردن طول كلمه عبور تنظيم مدت اعتبار كلمه‌هاي عبور الزام بر استفاده از كلمه‌هاي عبور پيچيده تدابير مربوط به بستن يك حساب فصل سيزدهم: امنيت شبكه امنيت شبكهعمليات شبكه تجزيه و تحليل هزينه شبكه تكنيك‌هاي مديريت و عيب‌يابي ديواره‌هاي آتش فيلتر كردن بسته‌ها NAT ديوارهاي آتش سرورهاي Proxy درك يك ديوار آتش ديوارهاي آتش و TCP/IP ديوارهاي آتش از نوع فيلترسازي بستهمزيت‌ها و كاستي‌هاي فيلترسازي بسته ديوار آتش از نوع Application Gateways ديوار آتش از نوع Circute-Level Gateways ديوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin فصل چهاردهم: مدلهاي مختلف امنيتي مدلهاي مختلف امنيتي امنيت سطح ـ كاربردامنيت سطح ـ مشترك فصل پانزدهم : پروتكل‌هاي امنيتي پروتكل‌هاي امنيتي IpseL2TP SSL Kerberos فصل شانزدهم:مواردي در مورد امنيت شبكه‌ها امنيت ارتباطات IPsec ديوارهاي آتش شبكه‌هاي خصوصي مجازي (VPNامنيت نماهاي الكترونيكي امنيت وب فصل هفدهم:مباني امنيت در شبكه‌ها مباني امنيت شبكه انواع رايج حملات اقدامات امنيتي خوب مقاوم‌سازي سيستم‌ها در مقابل حملات حفاظت از شبكه‌ در برابر ويروسها مفاهيم ويروس خطاهاي نرم‌افزاري اسبهاي تروا بمبهاي نرم‌افزاري (Softwar Bombs) بمبهاي منطقي (Logic bombs) بمبهاي ساعتي (Time Bombs) تكراركننده‌ها (Replicators) كرم‌ها (worms) ويروسها جستجوي ويروسها نصب ويروس‌ياب حذف آلودگي فصل هجدهم: جلوگيري از آلودگي توسط ويروس جلوگيري از الودگي توسط ويروس جلوگيري از ويروسهاي ماكرو حذف يك ويروس ماكرو

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

185 کیلوبایت

تعداد صفحات

176

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.rar