پایان نامه حل عددي معادلات ديفرانسيل

پایان نامه حل عددي معادلات ديفرانسيل؛ مقدمه: معادله در رياضيات وقتي با اسم خاص و صورت خاص مي آيد خود به تنهايي مسأله اي را نمايش مي دهد كه در آن مي خواهيم مجهولي را بدست آوريم. كاربرد معادله ديفرانسيل از نظر تاريخي با معرفي مفهوم هاي مشتق و انتگرال آغاز گرديد. ساده ترين نوع معادله ديفرانسيل آن د

توضیحات

خرید پایان نامه حل عددي معادلات ديفرانسيل دانلود

مقدمه:معادله در رياضيات وقتي با اسم خاص و صورت خاص مي آيد خود به تنهايي مسأله اي را نمايش مي دهد كه در آن مي خواهيم مجهولي را بدست آوريم.    كاربرد معادله ديفرانسيل از نظر تاريخي با معرفي مفهوم هاي مشتق و انتگرال آغاز گرديد. ساده ترين نوع معادله ديفرانسيل آن دسته از معادلاتي هستند كه مشتق تابع جواب را داشته باشيم. كه چنين محاسبه اي به پاد مشق گيري و انتگرال گيري نامعين موسوم است.    معادلات ديفرانسيل وابستگي بين توابع و مشتق هاي توابع را نشان مي دهد. كه از لحاظ تاريخي به طور طبيعي از زمان كشف مشتق به وسيله نيوتن ولايب نيتس آغاز مي شود. (قرن هفدهم ميلادي). كه با رشد سريع علم و صنعت در قرن بيستم روشهاي عددي حل معادلات ديفرانسيل مورد توجه قرار گرفتند كه توسعه و پيشرفت كامپيوتر ها در پايان قرن بيستم موجب كاربرد روش هاي تقريبي تعيين جواب معادلات ديفرانسيل در بسياري از زمينه هاي كاربردي گرديد كه باعث بوجود آمدن مباحث جديد در اين زمينه شد.فهرست:مقدمه – معرفي معادلات ديفرانسيل                                        بخش اول – حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي              فصل اول – معادلات ديفرانسيل معمولي تحت شرط اوليه          فصل دوم – معادلات ديفرانسيل معمولي تحت شرايط مرزي     فصل سوم – معادلات ديفرانسيل خطي                                      بخش دوم – حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي                فصل اول – حل معادلات عددي هذلولوي                                فصل دوم – حل معادلات عددي سهموي                                 فصل سوم – حل معادلات عددي بيضوي                                  فصل چهارم – منحني هاي مشخصه                                         

 
دانلود

برچسب ها:
پایان نامه عددي معادلات ديفرانسيل

پایان نامه حل عددي معادلات ديفرانسيل

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

485 کیلوبایت

تعداد صفحات

217

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc