پاوپوینت درمورد آمار خسارت علفهاي هرز در گندم

9.900 تومان

دانلود پاورپوینت درمورد آمار خسارت علفهاي هرز در گندم :گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است. در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند.نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند.از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.بافعالیتهای انسان درم

توضیحات

خرید پاوپوینت درمورد آمار خسارت علفهاي هرز در گندم دانلود

مقدمه:گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند.نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند.از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.بافعالیتهای انسان درمکانها یا زمانهای خاص دخالت میکنند. فهرست مطالب:علف هرز چیست؟گندم واهمیت آن عوامل  مهم وتاثیر گذار در تولید گندمعلفهای هرز بسیار مهمVery important weedsخسارتهای علفهای هرز روشهای خسارت علفهای هرزاثر تراکم علف هرز بر عملکرد گندمکاهش عملکرد گندم بوسیله ارزن وحشیاثر یولاف وحشی روی کاهش عملکرد گندمچرا کنترل علف هرز؟انواع روشها برای مدیریت علف هرزتاثیر واریته های گندم روی علف هرزاثر تراکم گندم روی علف هرزتاثیر اندازه بذر گندم روی کاهش خسارت یولاف وحشیاثرشخم زدن روی بقای ارزن وحشیارتباط میزان عملکرد و پروتئین گندم با شخم تاثیر کود دهی بر روی گندم وعلف هرزتاثیر کود دهی بر عمل علفکشها جهت کنترل علف هرزمبارزه شیمیاییافزایش سطح مبارزه شیمیایی علفهای هرز گندم در ایرانزمان مصرف علفکشها در علفهای هرز یکسالهپاسخ علفهای هرز به علفکشهای گندممنابع مورد استفاده

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

1,105 کیلوبایت

تعداد صفحات

29

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt