پاوپروینت مديريت منابع انساني

12.000 تومان

دانلود پاورپوینت مديريت منابع انساني: قبل از 1930اين سالهاي 1880 تا 1910 حدود 20 ميليون مهاجر وارد امريکا شدند.يلور به يازدهي بيشتر فکر ميکرد و از طريق مشاهده رفتار به استاندارد کار ميرسيد. وي به سازماندهي کار(هر فرد يک عمل ) توجه ميکرد .اين سيستم توسط فورد در صنعت اتوموبيل استفاده شد.فايول به سازم

توضیحات

خرید پاوپروینت مديريت منابع انساني دانلود

مقدمه:الف:ديدگاه سازماندهي علمي( تيلور-فايول) قبل از 1930اين سالهاي 1880 تا 1910 حدود 20 ميليون مهاجر وارد امريکا شدند.يلور به يازدهي بيشتر فکر ميکرد و از طريق مشاهده رفتار به استاندارد کار ميرسيد. وي به سازماندهي کار(هر فرد يک عمل ) توجه ميکرد .اين سيستم توسط فورد در صنعت اتوموبيل استفاده شد.فايول به سازماندهي شرکت توجه ميکرد.در اين تفکر مسئول نيروي انساني اهميت اول را نداشت و مسئول حضور و غياب بود و آموزش به ياد دادن بهترين ژست و عمل در کار خلاصه ميشد.ب- ديدگاه روابط انساني(مايو،مازلو،مک گريگور)1930 الي 1950تفکر تيلور و فايول (مهندسي) کم کم د ر عمل به مشکلات زيادي بر خورد.( غيبت زياد، کاهش توليد و…)از روانشناسان دعوت شد ( مايو ) و مطالعات هاثورن انجام گرفت. در تفکر کلاسيک بيشتر قواعد و ضوابط حاکم بود اما در نهضت روابط انساني به ارتباطات و آموزش نيز اهميت زيادي داده شد.فهرست مطالب:سير تحول تا ريخيالف:ديدگاه سازماندهي علمي( تيلور-فايول) قبل از 1930ب- ديدگاه روابط انساني(مايو،مازلو،مک گريگور)1930 الي 1950ج-  ديدگاه اجتماعي-تکنيکي(جامعه شناسان و مهندسين)1950 الي1970ديدگاه استراتژيک و اقتضايي-1970 تا کنونوظايف کمي مديريت نيروي انسانيآناليز فرهنگ هاي سازمانيسازمان فاميليسازمان بوروکراسيسازمان ادهوکراسيسازمان رقابتيسازمان رقابتيتضاد،تعارض،همکاري و مذاکرهنحوه برخورد مطلوب مديران با تعارضروشهاي مذاکره

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

76 کیلوبایت

تعداد صفحات

22

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.rar