پاورپوینت مدیریت بحران

دانلود پاورپوینت درمورد مدیریت بحران:بی گمان بحرانها پدیده هایی بسیار پیچیده و گوناگونند.کاملا با بساطت و یک چهرگی بیگانه اند.سریع حادث می شوند، سریع اشاعه می یابندو سریع تخریب می کنند، منافع استراتژیک را تهدید می نمایندو در اولویت و فوریتهای تصمیم گیری واحدها سکنی می گزینند، ارتباطی متقابل میان نا

توضیحات

خرید پاورپوینت مدیریت بحران دانلود

مقدمه:بی گمان بحرانها پدیده هایی بسیار پیچیده و گوناگونند.کاملا با بساطت و یک چهرگی بیگانه اند.سریع حادث می شوند، سریع اشاعه می یابندو سریع تخریب می کنند، منافع استراتژیک را تهدید می نمایندو در اولویت و فوریتهای تصمیم گیری واحدها سکنی می گزینند، ارتباطی متقابل میان نا امنی ها و آسیب پذیری ها برقرار می سازند، مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را کدر می نمایندو اطلاعات را به زیر پرده کشیده و  چهره ای مخدوش و مشوش از آن به نمایش می گذارند و اذهان و ابدان نخبگان رابه سخره خود می گیرند ، از این روسخت روشن است که راه برون رفت و یا تدبیر بحران نه تنها یک هنر بلکه ترکیبی از فن و علم نیز هستبه رغم اینکه بحران دنیایی تنیده شده از پنهان کاری را در برابر تدبیر پیشگان به تصویر می کشد لیکن در فضای چنین مه آلود دنیایی که در آن نیست ها  ”هست“  و هست ها ” نیست“  جلوه می کند، جز به هدایت سایه و روشن اطلاعات گامی به پیش نهادن ممکن نمی گردد.فقدان اطلاعات فقدان تصمیم سازی را موجب می شود و این دو به یاری اشاعه شوندگی بحران مجال شکوفایی و رشد ونمو آسیب پذیریها را ایجاد کرده و هر نوع فناوری هنری را تحت الشعاع قرار می دهد. گر چه همواره قفل  معنای آن است که کلید هم است اما هیچ کلیدی نمی تواند به تصادف و سحر وجادو چندان دل خوش کند. کمیت کلیدهای در دست نیز به معنای گشایش و رهایی نیست .چنانچه علم و آگاهی نسبت به تناسب قفل و کلید حاصل نباشد کلید خود بر حصار می افزاید و هیبت قفل را دو چندان می کندفهرست مطالب:مقدمهمفاهیم مختلف بحرانتعریف بحران سازمانی طبقه بندی بحرانها مدیریت بحران ضرورت مدیریت بحرانمدلهای مدیریت بحرانویژگیهای مشترک در تمامی   بحرانهانتیجه گیریبخش دوم مدیریت بحران تعریف  مدیریت بحرانالف : قبل از وقوع بحران باید سه فعالیت کلیدی صورت گیرد: ب: در زمان وقوع بحران سه فعالیت اصلی باید انجام شود: ج: بعد از وقوع بحران دو فعالیت اصلی باید صورت گیرد: 1- پیش‌بینی بحران و بررسی نقاط بحران‌خیز و آسیب‌پذیر:2- تهیه برنامه اقتضایی برای مواجهه با بحران: 3- تشکیل تیم مدیریت بحران و آموزش نیروی انسانی: 4- تکمیل برنامه‌ها از طریق اجرای آزمایشی:ضرورت مدیریت بحرانبخش سوممدلهای مدیریت بحرانالف- مديريت اثربخش بحران سازماني تيري و میتراف:تمهیدات لازم :ب ـ مدل واکنشی در مقابل مدل پیش فعال: عوامل مؤثر در بحران سازمانی از دیدگاه اسلاتر ج ـ چرخه عمر بحران و دیدگاه استراتژیک نسبت به آن: مراحل چرخه عمر بحران : از دیدگاه فیتک (1986)از دیدگاه روبرت (1994)از دیدگاه فارلکتر(2001)ویژگیهای مشترک در تمامی بحرانها خسارتجریان فزاینده وقایعزمان به نفع شما نیسترسانه های خبری زیادی به شما حمله ور خواهد شد.شایعات و حدسیات شدت می گیرندنتیجه گیریفهرست منابع

 
دانلود

برچسب ها:
مخاطرات مدیریت بحران فجایع طبیعی مدیریت بحران پاورپوینت مدیریت بحران دانلود پاورپوینت مدیریت بحران دانلود پاورپوینت پاورپوینت دانلود پاورپوینت فجایع طبیعی مفاهیم مختلف بحران تعریف بحران سازمانی ضرورت مدیریت بحران مدلهای مدیریت بحران

پاورپوینت مدیریت بحران

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

2,006 کیلوبایت

تعداد صفحات

91

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.rar