پاورپوینت غذا و صنایع غذا یی کاربرد نانوفناوری در علوم

12.000 تومان

دانلود پاورپوینت درمورد غذا و صنایع غذا یی کاربرد نانو:توانایی کار در سطح ملکولی یا اتمی ، برای ایجاد ساختار های بزرگ و کاملا نو با سازماندهی ملکولی است . تاکنون تعاریف متعدد ی بای نا نو فناوری ارایه شده است . در حالی که برنامه های پیشگامی ملی نانو تکنو لو ژی امریکا برای اینکه موضوعی را درسطح نانو ف

توضیحات

خرید پاورپوینت غذا و صنایع غذا یی کاربرد نانوفناوری در علوم دانلود

مقدمه:توانایی کار در سطح ملکولی یا اتمی ، برای ایجاد ساختار های بزرگ و کاملا نو با سازماندهی ملکولی است . تاکنون تعاریف متعدد ی بای نا نو فناوری ارایه شده است . در حالی که برنامه های پیشگامی ملی نانو تکنو لو ژی امریکا برای اینکه موضوعی را درسطح نانو فناوری سه شرط قایل است بشناسد :1- هر گونه تحقیق یا توسعه فناوری که در سطح اتمی ، ملکو لی یا ماکرو ملکولی و در مقیاس طولی تقریبی یک تا 100 نانو متر انجام شود.2-  ایجاد ویا استفاده از ساختارها، ابزار ها ودستگاه ه ها یی که دارای ویژگی ها و عملکرد ها ی جدید به دلیل اندازه کوچک یا متوسط خود باشند فهرست مطالب:غذا و صنایع غذا یی کاربرد نانوفناوری در علومهدف و سابقه روش و موادیافته ها نتیجه گیری و توصیه ها :مقدمه :توانایی کنترل در سطح اتمی 1- نانو فناوری مرطوب2- نانو فناوری خشک3- نانو فناوری محاسبه ایفناوری در جهان امروز و اینده بشریت  و اهمیت نان1- حوزه ساخت وتو لید مواد2- حوزه الکترونیک و رایانه3- حوزه پزشکی و دارو سازی و بهداشت4- حوزه هوانوردی و اکتشافات فضایی5- حوزه محیط زیست و انرژی6- حوزه امنیت و دفاع ملی7- حوزه علوم صنایع غذایی8- سایر حوز ه هاعوامل موثر بر خواص مواد عناصر تشکیل دهنده مواد2- ساختار مواد3- زیر ساختار مواد اشنایی با اصطلا حات نانو موادمواد نانو بیوالف : نانو بیوذرات :پ: _ درخت سان ها ب: _ نانو کپسول هات: _ کاکلیت ها ه: ویروس مانند ذرات و : نانو ذرات پروتئین2- نانو لوله ها و نانو کامپوزیت هاالف ) نانو لوله ها ب) نانو کامپوزیت ها 3- نانو فیلتر ها ، نانو سنسورها و مواد هوشمندالف ) نانو فیلتر ها نانوسنسورها :ج) مواد هوشمند4- ماشین های نانوفناوریکاربردهای نانو فناوری در صنایع غذایی1- بسته بندی تولید غذا های ملکولیبرچسب گذاری و پایشبرچسب گذاری و پایشافزودنی های غذایی در مقیاس نانوغذا های دارای انتشار مخصوص در بدنروکش کردن انزیم ها نتیجه گیری

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

29,225 کیلوبایت

تعداد صفحات

54

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt