پاورپوینت درمورد شناسایی عوامل موفقیت

10.000 تومان

دانلود پاورپوینت درمورد شناسایی عوامل موفقیت :1: خود شناسی و خودباوری 2: نواندیشی و نوگرایی ذهنی 3: اعتقاد به کسب مهارت و قابلیت بیشتر و برتر 4: شناخت کامل از عوامل محیط اطراف خود 5: شناخت ضعف ها ی خود و تقویت باوراندیشی 6: مشخص نمودن اهداف شخصی و تمایلات فردی

توضیحات

خرید پاورپوینت درمورد شناسایی عوامل موفقیت دانلود

مقدمه: شناسایی عوامل موفقیت 1: خود شناسی و خودباوری2: نواندیشی و نوگرایی ذهنی 3: اعتقاد به کسب مهارت و قابلیت بیشتر و برتر4: شناخت کامل از عوامل محیط اطراف خود5: شناخت ضعف ها ی خود و تقویت باوراندیشی6: مشخص نمودن اهداف شخصی و تمایلات فردی 7: فراگیری آموزش و تجارب درارتباط با شناخت ریسک ، نحوه پذیرش آن  و 8:چگونگی محاسبه آن 9: احساس تغیر در چرخه زندگی خود10: نیاز به کسب موفقیت 11:برخورداری از علوم مربوط به کسب و کار  (Business plan knowledge)12: قدرت کنترل و آگاهی به قدرت خویشتن  دسته دوم : عوامل محیطی * شرایط اجتماعی        1- نقش جامعه در برانگیختن روحیه کارآفرینی و پشتیبانی ازآن 2-نقش جامعه کوچک (قومیت،رسم ورسوم کسب وکار)                          3-نقش خانواده ، نوع تربیت ،گرایشات کسب و کاردرخانواده* شرایط اقتصادی* بازار سرمایه – منابع ما لی* برنامه ها ، سیا ست ها  و گرایشات دولت درخصوص ما لکیت کسب و کار* میزا ن و تداوم سیا ست ها ، برنامه ها ، و طرح های حمایت از فعالیت های   کارآفرینان  * نظام ارزشی اقتصادی حاکم در کشور* سطح رفاه زندگی و گرا یشات افراد در این خصوص * وجود وضعیت بازارهای مصرفی* تنوع مشتریان * سطح رقابت موجود ، قدرت  و نفوذ* دستا وردهای تکنولوژیکی * وضعیت نوآوری و میزان ارزش مداری آن * ارتبا طا ت سرمایه گذاری و گرا یشات آن * میزان وجود پله های مخفی در کسب امتیازات اقتصادی * نیروی مهارت دیده فهرست مطالب:شناسایی عوامل موفقیت دسته اول : عوامل شخصیدسته دوم : عوامل محیطی عوامل تاثیرگذار محیطی بر روند شکل گیری کارآفرینی :انواع مهارت های مورد نیاز در کارآفرینی :دسته دوم  : مهارت های مدیریت کسب و کار  ( Goal  Setting )دسته سوم   : مهارت های کارآفرینی   ( Entrepreneurship )کارآفرینی سازمانی عوامل موفقیت کارآفرینی سازمانی و درون سازمانی :موانع کارآفرینی سازمانی :جدول مقایسه ای بین مدیران سنتی ، کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی جدول شماره 2 : مقایسه حوزه های کار آفرینی و سازمانی ( دنباله)

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

194 کیلوبایت

تعداد صفحات

27

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt