پاورپوینت درمورد دستور زبان فارسي 2

20.000 تومان

دانلود پاورپوینت درمورد دستور زبان فارسي 2:دستور زبان فارسی یا دستور زبان پارسی دسته ای روشها و شیوه هایی است که ویژگی‌ها و توانایی‌های زبان فارسی را نشان می‌دهد. دستور زبان فارسی با بسیاری از زبان‌های هندواروپایی همانندیهایی دارد، بویژه زبان‌هایی که از ریشه زبان‌های هندوایرانی هستند.

توضیحات

خرید پاورپوینت درمورد دستور زبان فارسي 2 دانلود

مقدمه::دستور زبان فارسی یا دستور زبان پارسی دسته ای روشها و شیوه هایی است که ویژگی‌ها و توانایی‌های زبان فارسی را نشان می‌دهد. دستور زبان فارسی با بسیاری از زبان‌های هندواروپایی همانندیهایی دارد، بویژه زبان‌هایی که از ریشه زبان‌های هندوایرانی هستند. فهرست مطالب:هدف از يادگيري دستورزبان الفباي فارسيواجانواع واجصامت /همخوانصامت هاي زبان فارسيمصوتمصوت هاي بلندمصوت هاي كوتاهمصوت مركبجمله واقسام آناجزاي جملهگروه ، واژهواژكاركان جملهجمله با فعل تاماجزاي جمله با فعل ربطيجايگاه و تركيب اجزاي جمله اقسام جمله براساس مفهومتقسيم جمله از حيث مفهوم و چگونگي بيانجمله خبريجمله پرسشيجمله عاطفيجمله امريجمله شرطيجمله مستقيمجمله غير مستقيم جمله فعليجمله بي فعل جمله اسناديجمله سادهجمله مستقلجمله ناقصجمله مثبتجمله منفيجمله معترضهجمله مركباجزاي جمله مركبساختمان فعل هاي سادهفعل مركبهمكردفعل لحظه اي فعل تداوميرابطه فعل با حرف اضافهزمان دستوري زمان تقويمي موارد كاربرد ماضي ساده مهم ترين موارد كاربرد ماضي نقلي مهم ترين موارد كاربرد ماضي استمراري ماضي نقلي مستمر مهم ترين موارد كاربرد ماضي بعيد ماضي ابعد مهم ترين موارد كاربرد ماضي ملموس ماضي ملموس نقليمهم ترين موارد كاربردمضارع اخباري مهم ترين موارد كاربردمضارع التزامي مضارع ساده مهم ترين موارد كاربردمستقبل فعل هاي معين وربطيفعل بيان خوابفعل هايي كه تميز مي گيرندرو ساخت و ژرف ساخت جملهتنازعحذفحذف فعلانواع حذف فعلحذف نهادحذف مسندحذف مفعولحذف در محاورهحذف متممحذف حرف ربطحذف اجزاي ديگر جملهاضافهاقسام اضافهاضافه استعارياضافه تشبيهياضافه ملكياضافه تخصيصياضافه بنوتاضافه مقارنت اضافه بيانياضافه توضيحي نكته هايي درباره حروفپيشوند/ پسوندپيشوندهاي معروفپسوندهاي معروفميانوند

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

597 کیلوبایت

تعداد صفحات

165

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt