پاورپوینت درمورد جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

12.000 تومان

دانلود پاورپوینت درمورد جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر:عوامل نگهدارنده گاهی برای نگهداری شير و جلوگيری از فساد و زمانی برای تبديل شير فاسد و خراب به شيری که دارای ظاهر معمولی باشد, اضافه ميگردند. حالت اول طبيعی بوده و حالت دوم تقلب محسوب می شود.

توضیحات

خرید پاورپوینت درمورد جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر دانلود

تعریف:عوامل نگهدارنده گاهی برای نگهداری شير و جلوگيری از فساد و زمانی برای تبديل شير فاسد و خراب به شيری که دارای ظاهر معمولی باشد, اضافه ميگردند.حالت اول طبيعی بوده و حالت دوم تقلب محسوب می شود.فهرست مطالب:الف)جستجو:جستجو و اندازه گيری بيکرمات دوپتاس:اصول آزمايش:معرفهای لازم برای آزمايش:-محلول 1 درصد نيترات نقرهدقت آزمايش:اصول آزمايش:ب) اندازه گيری:معرفهای لازم برای آزمايش:طرز عمل: نتيجه گيری:2- جستجوی فرمل:اصول آزمايش:معرفهای لازم:طرز عمل:دقت آزمايش:3-جستجوی آب اکسيژنه:اصول آزمايش:گائياکل (محلول اشباع شده تقريباً 2درصد).معرفهای لازم:طرز عمل:دقت آزمايش:4- جستجوی اسيدبوريک(وبوراتها):اصول آزمايش:معرفهای لازم برای آزمايش:طرز عمل:5-جستجوی اسيدساليسيليک(وساليسيلاتها):اصول آزمايش:معرفهای لازم:طرز عمل :(طريقه Deniges) .6- اندازه گيری کربناتها و بيکربناتهای قليايي:اصول آزمايش:معرفهای لازم برای آزمايش:طرز عمل:نتيجه گيری:7-جستجوی هيپوکلريت ها:اصول آزمايش:معرفهای لازم برای آزمايش:طرز عمل:

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

305 کیلوبایت

تعداد صفحات

37

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt