پاورپوینت درمورد استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

12.000 تومان

دانلود استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور: هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد .

توضیحات

خرید پاورپوینت درمورد استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور دانلود

اسلاید1 1 ـ هدفهدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد .2 ـ دامنه كاربرداين استاندارد جهت اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .اسلاید23 ـ نمونه ‏برداريطبق استانداردهاي روش نمونه‏برداري در مواد غذائي عمل شود .4 ـ روش كار4-1- اندازه‏گيري اوره به طريق اسپكتروفتومتري4-1-1- وسايل مورد نيازـ اسپكتروفتومتر با حداكثر باند 2/4 در طول موج 420nm با سلهاي يك سانتيمتري4-1-2- معرفها و مواد مورد نياز :اسلاید 34-1-2-1- محلول پارادي متيل آمينوبنزالدئيد 116 گرم پارادي متيل آمينو بنزالدئيد را در يك ليتر الكل و 100 ميلي‏ليتر اسيد كلريدريك حل نمائيد . اين محلول براي يك ماده پايدار مي‏ماند .4-1-2-2- اسيد استيك4-1-2-3- محلول استات روي : 22 گرم استات روي 2H2O 2(,OAC)Zn را در آب حل كرده و 3 ميلي‏ليتر اسيد استيك بآن اضافه نمائيد سپس آن را تا حجم 100 ميلي‏ليتر رقيق نمائيد .اسلاید 4 4-1-2-4- محلول فروسيانور پتاسيم : 10/6 گرم فروسيانور پتاسيم 6  3H2O(,CN) K2Fe را در آب حل كرده و به حجم 100 ميلي‏ليتر برسانيد . 4-1-2-5- زغال اكتيو ـ (60 – G) 4-1-2-6- محلول بافر فسفات با 7 = PH 4-1-2-7- محلولهاي استاندارد اوره :اسلاید 5 الف : محلول استاندارد اوليه با غلظت 5ml/mg 5 گرم اوره را با دقت يك ميلي‏گرم در آب حل كرده و سپس آن را تا حجم يك ليتر برسانيد . ب : محلولهاي استاندارد مورد استفاده با غلظتهاي 0/2 , 0/4 , 0/6 , 0/8 , 1 , 1/2 , 1/4 , 1/6 , 1/8 و 2 ميلي‏گرم اوره در 5 ميلي‏ليتر : به ترتيب اسلاید 6 4-1-3- رسم منحني استاندارد اوره : از هر يك از محلولهاي استاندارد اوره ( طبق بند ب ) 5 ميلي‏ليتر برداشته و در لوله‏هاي 25 ميلي‏ليتري ريخته و به هر كدام 5 ميلي‏ليتر محلول DMAB اضافه نمائيد و يك محلول شاهد نيز حاوي 5 ميلي‏ليتر محلول بافر 7 باضافه 5 ميلي‏ليتر محلول DMAB تهيه نمائيد . لوله‏ها را كاملا تكان داده و بگذاريد 10 دقيقه در بن ماري 25 درجه سلسيوس بماند اسلاید7. سپس جذب هر يك از محلول‏ها را در طول موج 420nm با استفاده از سلهاي يك سانتيمتري در مقابل شاهد ( با جذب صفر ) بخوانيد . آنگاه ميزان جذب محلولها را در مقابل غلظت‏ها رسم نمائيد . منحني بدست آمده بايستي به

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

503 کیلوبایت

تعداد صفحات

53

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt