پاورپوینت درمان شناختی – رفتاری افسردگی

25.000 تومان

پاورپوینت درمان شناختی – رفتاری افسردگی:خلق افسرده اكثر مواقع روز, تقريبا” هر روز, يا با ابراز بيمار (مانند احساس غمگيني و پوچي) يا مشاهدات ديگران (مانند غمگين و اشكبار بودن).

توضیحات

خرید پاورپوینت درمان شناختی – رفتاری افسردگی دانلود

قسمتی از متن:توجه: علايمي را كه آشكارا ناشي از يك اختلال پزشكي عمومي يا هذيان ها و توهمات ناهماهنگ با خلق هستند, شامل نمي شود.1-خلق افسرده اكثر مواقع روز, تقريبا” هر روز, يا با ابراز بيمار (مانند احساس غمگيني و پوچي) يا مشاهدات ديگران (مانند غمگين و اشكبار بودن).                         -توجه: در كودكان و نوجوانان ممكن است به صورت خلق تحريك پذير باشد. 2-كاهش قابل ملاحظه علاقه و احساس لذت نسبت به تمام, يا تقريبا” تمام فعاليتها در قسمت عمده روز, تقريبا” هر روز (طوري كه احساس ذهني بيمار يا مشاهدات ديگران نشان مي دهد).3-كاهش قابل ملاحظه وزن بدون پرهيز و رژيم غذايي يا افزايش وزن ( مثلا” بيش از 5 درصد وزن بدن در يك ماه) يا كاهش و افزايش اشتها تقریبا هر روزتوجه: در كودكان عدم افزايش مورد انتظار وزن را در نظر بگيريد.4-بي خوابي يا پرخوابي تقريبا” هر روزه.5-تحريك يا كندي رواني- حركتي تقريبا” هر روز (قابل مشاهده براي ديگران, فقط مربوط به احساس هاي ذهني, بيقراري يا كندي نمي گردد).6-خستگي با فقدان انرژي تقريبا” هر روز.7-احساس بي ارزشي يا گناه بيجا (كه ممكن است هذياني باشد) تقريبا” هر روز (فقط شامل خود ملامتگري و احساس گناه در مورد بيمار بودن  نمي گردد). 8-كاهش توانايي تفكر يا تمركز, يا بلاتصميمي, تقريبا” هر روز (يا احساس ذهني بيمار يا مشاهدات ديگران).9-افكار تكرار شونده مرگ (نه به صورت ترس از مرگ) افكار خودكشي تكراري بدون نقشه خاصي, يا اقدام به خودكشي يا طرح خاصي براي خودكشي.ب- علايم شامل ملاك هاي يك دوره اختلال دو قطبي نوع مختلط نمي گردد.ج- علايم ناراحتي قابل ملاحظه باليني يا تخريب در عملكرد اجتماعي, شغلي, يا ساير زمينه هاي مهم را موجب شوند.فهرست مطالب:درمان شناختي- رفتاري افسردگي اختلال خلقی در  DSM-IVمعيارهاي تشخيصي دوره افسردگي اساسيDSM-IV معيارهاي تشخيص افسرده خويي DSM-IVمعيارهاي تشخيص اختلال اضطراب- افسردگي مختلط DSM-IV1-مدل هاي روانشناختي ماهيت افسردگيمدل روانكاوي فرويد- آبراهام 2-مدل رفتاري چارلز فرسترانتقاد از صورت بندی فرسترمدل خودگردانی کانفر- رمخودبازبينیخودارزيابیخودتقويتیمدل درماندگي آموخته شده سليگمنمدل نااميدي (سبك اسناد) آبراهامسونسبك هاي اسنادمدل بين فردي مداخلهماهيت افسردگي- ادامهمدل شناختي بك مثلث شناختي تحريف هاي شناختيدرمان : بازسازی شناختیاقدامات درمانی جلسه به جلسه افسردگی اساسیفنون درمانی افسردگیفنون رفتاریفعال سازی رفتاری (طرح ريزی پاداش و جدول بندی فعاليت)گامهای فعال سازی رفتاریارايه فهرست فعاليتهای پاداش دهندهطراحی فعاليتهای پاداش دهندهاجرا و انجام فعاليتهای پاداش دهندهتکاليف درجه بندی شدهآموزش جرأت مندیگامهای آموزش مهارتهای جرأت مندیآموزش مهارتهای اجتماعیگامهای آموزش مهارتهای اجتماعیسرمشق دهیآموزش مسأله گشايیگامهای مسأله گشايی

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

315 کیلوبایت

تعداد صفحات

62

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.rar