پاورپوینت درس عروض و قافيه (رشته زبان و ادبيات فارسي)

15.000 تومان

دانلود پاورپوینت درس عروض و قافيه (رشته زبان و ادبيات فارسي ):برای دانشجویانی که می خواهند در زمینه ادبیات تبحر و تخصصی بیابند آموزش عروض و قافیه از واجبات است .شعر فارسی کلامی آهنگین است و عروض علمی است که از آهنگهای متنوع شعر فارسی بحث می کند.

توضیحات

خرید پاورپوینت درس عروض و قافيه (رشته زبان و ادبيات فارسي) دانلود

معرفی طرح درس :درس عروض و قافیه از دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی است که آموختن آن برای شناخت فنون و شگردهای وزن و قافیه ضروری است.جایگاه درس:برای دانشجویانی که می خواهند در زمینه ادبیات  تبحر و تخصصی بیابند آموزش عروض و قافیه از واجبات است .شعر فارسی کلامی آهنگین است و عروض علمی است که از آهنگهای متنوع شعر فارسی بحث می کند.هدفهای رفتاری: 1- در این کتاب علم عروض با شیوه جدیدی ارائه شده است.شیوه این کتاب به نحوی است که باید دقیقاً هر مطلبی آموخته شود تا مطلب بعدی فهمیده شود.2- عروض درس عملی است و با حفظ کردن سرو کار ندارد.3- شناخت فنون تقطیع برای دستیابی به وزن .4- علم قافیه نیز باید با شیوه ای کاملاً تازه بر اساس علم زبان شناسی آموخته شود.مقدمه ـ فصل اول1- شعر فارسي ، كلامي آهنگين است و عروض علمي است كه از آهنگ هاي متنوع شعر فارسي بحث مي كند.2- تعريف عروض : يكي از انواع علوم ادبي است كه از وزن (آهنگ) شعر بحث مي كند . 3- تعريف وزن : شعر كلامي است مخيل و موزون . وزن نظم و تناسب خاصي است در اصوات شعر . وزن شعر سنتي فارسي وزن كمي است يعني از تناسب و تساوي هجاهاي كوتاه و بلند به وجود مي آيد . فهرست مطالب:واك يا واج هجا 1- هجاي كوتاه انواع هجا :2- هجاي بلند 3- هجاي كشيده :4- هجاي كشيده آوا نويسي يا املاي عروضي:نكاتي درباره املاي عروضيفصل دوم : تقطيع و وزناركانجدول اركان وزن1- متفق الاركان2- متناوب اركان مراحل دستيابي به وزنفهرست اوزان رايجفصل سوم : فنون تقطيعالف-قواعد :رباعيوزن اصلي رباعيترانه يا دوبيتيذو بحرينوزن دوري :وزن شعر نو :نامگذاري اوزان ـ زحافاتزحاف زحافات مفاعلين بحر هزج : زحافات فاعلاتن _  _ _ رمل:زحافات مستفعلن _  _ _ رجز: زحافات فعولن  _ _  متقاربقافيهقافيه دروني رَوي روي دو نوع است : 1ـ روي متحرك2ـ روي ساكنكلمه قافيه هجاي قافيه قاعده اصلي قافيه : قاعده قافيه به اعتبار روي: اختيارات شاعري سه مورد است:عيوب قافيه : عيوب معروف قافيه : 1ـ اكفا : 2ـ اقوا : 3ـ ايطاء 4ـ شايگان 5ـ غُلُو 6ـ اختلاف حرف قيد قافيه بديعي : 1ـ اعنات يا لزوم ما لايلزم 2ـ  تجنيس :  3ـ قافيه معموله : حروف و حركات قافيهحركات قافیه: هجاي : cvc هجاي cv :هجاي CVCC  هجاي : CVCدال و ذال واو و ياي معروف و مجهول :برخي از ياهاي مجهول :  برخي از ياهاي معروف واو معدوله

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

286 کیلوبایت

تعداد صفحات

80

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt