پاورپوینت آشنايي با علوم قرآني (رشته زبان و ادبيات فارسي)

25.000 تومان

دانلود پاوپوینت آشنايي با علوم قرآني (رشته زبان و ادبيات فارسي): آشنايي دانشجويان ولو به اختصار نسبت به مفاهيم مختلفي كه در فهم و تفسير قرآن مجيد به عنوان كتاب ديني مسلمانان لازم است و همچنين علومي كه مي توان به كمك آن به فهم بيشتر قرآن مجيد پرداخت .

توضیحات

خرید پاورپوینت آشنايي با علوم قرآني (رشته زبان و ادبيات فارسي) دانلود

هدف كلي : آشنايي دانشجويان ولو به اختصار نسبت به مفاهيم مختلفي كه در فهم و تفسير قرآن مجيد به عنوان كتاب ديني مسلمانان لازم است و همچنين علومي كه مي توان به كمك آن به فهم بيشتر قرآن مجيد پرداخت .فهرست مطالب:فصل اولتفسير ، تأويل و تنزيل هدفهاي رفتاري : آشنايي دانشجو با:تعاريف مختلف در باب تأويل و تنزيل     فرق انزال و تنزيل     علت تدريجي بودن نزول قرآن كريم تعاريف تفسيرتعريف دقيقترتفسير واژه تفسير  مبادي تفسيرغرض از تحصيل علم تفسير فايده علم تفسير موضوع علم تفسير تأويل تأويل نزد علماي اصول تنزيل فرق انزال و تنزيل فصل دوم :مصادر تفسير هدفهاي رفتاري :     توانايي دانشجويان در بيان      -تفسير به نقل ( منقول ) و سبب پيدايش آن     – تفسير به رأي ( معقول ) و علت پيدا شدن آن     – ماهيت اسرائيليات و علت ولع بعضي مفسران به آن مصادر تفسير مهمترين دليل ورود وضع در تفسير به  نقل :صحابه و تابعان در باره تفسير به رأي دو گروه تقسيم مي شوند: 1- مخالفان تفسير به رأي 2- كساني كه تفسير به رأي را جايز و مباح مي دانند منبع و مصدر مفسرين دسته اول فصل سوم : مفسران بزرگ هدفهاي رفتاري :    افزايش توانايي دانشجويان در       آشنايي با مفسران بزرگ صحابي و تابعي     ويژگيهاي تفاسير مختلف   مفسران بزرگ صحابي:مفسران تابعیويژگيهاي تفسير طبري دومین مفسر شیخ طوسیآثار عمده شيخ طوسي سومین مفسر زمخشري تفسير الكشاف كشف الاسرار و عده الابرار رشيدالدين ميبدي ابوالفتوح  روحُ الجٍنان و رُوحُ الجَنان مجمع البيان في تفسير القرآن »  تفسيرشيخ طبرسيمفاتيح الغيب »يا « تفسيركبير» رازي الجامِعُ لاحكام القرآن و المبين لما تَضَمَّنَ مِنَ السُنَّهِ و الايات الفرقآن » الصافي في تفسير القران فيض كاشاني تفسير جلالين تفسير المنار »  شيخ رشيد رضا تفسير« الجواهر في تفسير القرآن الكريم اثر طنطاوي  تفاسيري كه در جهان شيعه اعتبار يافته اند « الميزان في تفسير القرآن »‌  نوشته سيد محمد حسين طباطباييفصل چهارم :                     تاريخ قرآن  هدفهاي رفتاري :    توانايي دانشجو در بيان :     نامها واوصاف مختلف قرآن       كيفيت نزول قرآن مجيد     سورهاي مكي و مدني و نحوه شناسايي آنها      قرائت هاي مختلف از قرآن نام هاي قرآن :عقايد مختلف در بيان وجه تسميه قرآن :چگونگي نزول قرآن :كيفيت فرو فرستادن قرآن مشهورترين كاتبان قرآن تقسيم قرآن :اقوال مختلف در باره سوره هاي مكي و مدني :دو شيوه در خصوص شناخت مكي يا مدني بودن سوره مطرح است :روش بهتردر شناخت مكي ومدني بودن قرآن : اختلاف نظر در شماره آيات قرآني :علت اختلاف در شماره كلمات قرآن :قرائت هاي قرآن:ائمه دهگانه قرائت عبارتند از :علوم مختلف قرائت قرآن فصل پنجم:                          اقسام قرآن هدفهاي رفتاري     توانايي دانشجو در بيان :     آيات متشابه ، مجمل ، محكم و مفصل ،ناسخ ومنسوخ       تفاوت آيات خاص و عام       ناسخ و منسوخ در احاديث      اقسام دخول نسخ در آيات قرآني بطور كلي اقسام قرآن از هشت وجه بيرون نيست : – 1محكم 2- متشابه 3- ناسخ4- منسوخ 5- خاص 6- عام 7 –مجمل 8- مفصل دخول نسخ در قرآن بر سه وجه است:فصل ششم:                          اعجاز قرآن هدفهاي رفتاري:      توانايي دانشجو در بيان:     تعريف اعجاز     فرق اعجاز با كرامت     شرايط و كيفيت اعجاز    دلايل عاجز ماندن معارضين از مقابله قرآن    اعتقاد به صرفه اعجاز قرآن :وجوه مختلف اعجاز قرآن دليل عدم توانايي مردم در معارضه با قرآن:فصل هفتم : آفريده يا ناآفريده بودن قرآن هدف هاي رفتاري:  توانايي دانشجو در بيان:  ديدگاههاي معتزله و اشاعره  در مورد صفات خدا    ديدگاههاي مختلف درباره كلام خدا    ابعاد سياسي اعتقاد به مخلوق بودن كلام خدا آفريده يا ناآفريده بودن قرآن:معتزله اهل حديث ديدگاههاي مختلف كلامي در خصوص كلام خدا اهل سنت و حديث ديدگاه معتزله اما بعد سياسي اعتقاد به مخلوق بودن قرآن فصل هشتم : علوم قرآني هدفهاي رفتاري   توانايي دانشجو در بيان :   علوم مختلف قرآني    علوم مختلف حديث      فقه ومذاهب مختلف فقهي    مذاهب مختلف اصول فقه   تجويد سه مرتبه دارد : ترتيلحدرتدويرمباحث مهم تجويد حديثمراتب اهل حديث فرق  حديث قدسي با قرآنعلم رجال علم درايه كتابت حديث:دلايل جعل حديث از نظر اهل سنت پرحديث ترين صحابي كتاب هاي حديث اهل سنت و شيعهكتابهاي اربعه شيعه اشتراكات و اختلافات شيعه و سني كتاب حديثي ديگر از شيعهاقسام حديث اقسام گوناگون حديث تحت سه عنوان كلي حديث صحيح حديث حسن حديث ضعيفراه هاي بيان حديث هفت مورد است فقه در نزد شافعي و اصحاب او فقه داراي چهار ركن استمذاهب مهم فقهي: 1. حنفيه     2.حنبليه     3. شافعيه         4. مالكيه       5.ظاهريه      6. شيعه سه كتاب مشهور فقه شيعي اصول فقه فصل نهم : علم كلام هدفهاي رفتاري :         توانايي دانشجو در بيان            علم كلام       فرق فلسفه و كلام         مسائل مهم شبه فلسفي در علم كلام          فِرَق مختلف كلامي شيعه         روشهاي معتبر كلامي   تعريف علم كلام اقوال مختلف در باب تسميه علم كلام تاريخچه علم كلام صفات و ذات خدا مسأله جبر و اختيار مباحث مهم كلاميتوحيد مطلق و رويت خدا علم كلام نزد شيعه به طور كلي شيعه را مي توان به سه صنف بزرگ تقسيم كرد :1- غلاه يا غاليه ،   2 – اماميه  3- زيديهمهمترين متكلمان شيعه دو روش معتبر كلامي

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

285 کیلوبایت

تعداد صفحات

198

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.ppt