طرح کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا

15.000 تومان

دانلود طرح کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا:در این طرح به بررسی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی

توضیحات

خرید طرح کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا دانلود

خلاصه طرح :در این طرح به بررسی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .فهرست مطالب:عنوان                                                                                خلاصه طرح :    فصل اول    آناليزگزينه هاي پروژه و انتخاب اوليه پروژه    گزينه هاي فوق از لحاظ فاکتورهاي زير (با فرض توليد در کلاس جهاني) مورد تحليل قرارگرفت:    1-1 صنايع روغن كشي:    2-1 صنعت روغن کشي از دانه هاي گياهي:    3-1 صنعت تصفيه روغن نباتي:    4-1 تعداد وظرفيت کارخانجات روغن کشي و تصفيه روغن فعال:    5-1 ميزان کشت دانه هاي روغني :    6-1 ميزان واردات دانه هاي روغني ،روغن خام :    7-1 مصرف روغن نباتي :    8-1 مواد اوليه روغن نباتي :    9-1 ارزيابي و تحليل اقتصادي:    فصل دوم    فر آيند توليد    نمودار کلي فرآيند توليد    1-2 ذخيره و نگهداري اوليه دانه هاي روغني:    2-2 عوامل موثر در نگهداري دانه هاي روغني:    الف – عوامل داخلي    1- رطوبت :    2- ميزان رسيدگي و آسيب ديدگي دانه ها    ب- عوامل خارجي    1- دما :    1-1- حرارت حاصل از تنفس دانه ها    دماي محيط    وجود مواد خارجي    2-2 حمل و نقل دانه ها:    3-2 پاک کردن دانه ها (Cleaning ):    4-2 خشک کردن دانه ها :    5-2 نگهداري دانه هاي روغني در سيلو:    6-2 پخت دانه ها:    7-2 فشردن فلس ها با ماشين پرس مداوم حلزوني پله اي (Screw  Press)    8-2 فيلتراسيون روغن    9-2 نگهداري روغن    مشخصات واحد روغن کشي    مواد اوليه اصلي    محصولات نهايي    ماشين آلات و تجهيزات اصلي    بخش هاي مختلف کارخانه    تعداد کارکنان    زمين و ساختمانها (متر مربع)    کل انرژي مورد نياز    بر آورد توان برق مورد نياز    بر آورد انرژي مورد نياز    بر آورد انرژي مصرفي    فصل سوم    طرح استقرار    1-3 مقدمه    2-3 اهداف استقرار    ما مساله استقرارداخلي در جهت اهداف زير محقق مي شود:    1- تسهيل فرآيند توليد از طريق روشهاي زير:    2- به حداقل رساندن زمان فرايند عمليات از طريق موارد زير:    3-3 طرح چيدمان واحدهاي مختلف :    جدول1- مساحت بخش هاي توليدي و کمک توليدي    جدول2- جدول رابطه بين بخش هاي توليدي    فصل چهارم    انتخاب مکان کارخانه    1-4 مقدمه    2-4 عوامل مهم در انتخاب مکان    1- ورودي هاي توليد:    مواد اوليه :    منابع انساني:    2- تکنولوژي فرايند :    3- عوامل محيطي :    قابليت اعتماد ودسترسي به سيستم هاي پشتيباني :    شرايط فرهنگي اجتماعي:    ملاحظات قانوني وسياسي:    4- بازار مصرف:    3-4 انتخاب مکان کارخانه    4-4 تحليل فاکتورهاي دخيل در انتخاب مکان کارخانه:    مزاياي سرمايه گذاري در شهرکهاي صنعتي :    تحليل مالي طرح    الف- سرمايه گذاري ثابت    1- هزينه زمين    2- هزينه هاي ساختمان    محوطه سازي    3-1- آسفالت و پياده رو سازي    3-2- فضاي سبز    3-3- حصار کشي    3-4- روشنايي محوطه    تاسيسات عمومي:    4-1- برق رساني    4-2- تاسيسات آبرساني    4-3- سيستم ارتباطي    وسايل حمل و نقل    ماشين آلات و تجهيزات اصلي    وسايل اداري و رفاهي    هزينه هاي پيش بيني نشده    هزينه هاي قبل از بهره برداري    9-1- هزينه هاي مطالعات اوليه    9-2- هزينه ثبت قراردادها و ساير هزينه هاي تسهيلات مالي    9-3- هزينه هاي مربوط به آموزش مقدماتي پرسنل    9-4- ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري    بنابراين خلاصه جداول فوق بصورت زير است که مجموع آنها را نيز نشان مي دهد.    ب- هزينه هاي توليد    1- حقوق و دستمزد    هزينه هاي حقوق و دستمزد ساليانه    هزينه انواع انرژي ها    3- هزينه استهلاک ساليانه    استفاده از روش خط مستقيم بر اساس جدول زير برآورد مي گردد :    4- هزينه تعمير و نگهداري    بر اساس جدول زير برآورد مي گردد :    ساير هزينه هاي توليد    خلاصه هزينه هاي توليد    پ- سرمايه در گردش    1- مواد اوليه مورد نياز    2- حقوق و دستمزد کارکنان    3- انواع انرژي مورد نياز    4- هزينه هاي فروش    5- ساير هزينه ها    ت) ميزان کل سرمايه گذاري    ث) سود و زيان ساليانه    ج) تحليل نقطه سر به سر    چ) نرخ بازده مالي    منبع ذخیره آبنتيجه گيري :    پيوست(1)ميزان کشت دانه هاي روغني در کشور    مباني فني محاسبات طرحها    الف- شرايط عملياتي    ب- مواد اوليه    1- مواد اوليه داخلي    2- مواد اوليه خارجي    3- محاسبه ساير مواد و مجموع هزينه ساليانه مواد    ج- برآورد نيروي انساني    1- مدير    2- پرسنل توليد    4- پرسنل فني (تعميرات و تاسيسات)    5- کارمندان اداري و مالي    6- کارکنان خدمات و کارگر ساده    د- برآورد توان برق    1- برآورد توان برق مورد نياز    الف- برق فرآيند توليد    ب- برق تاسيسات و تعميرات    ج- توان برق ساختمانها    د- برق محوطه    ه- ساير    الف- مصرف برق دستگاهها و تجهيزات اصلي و تاسيسات عمومي بصورت ذيل محاسبه ميگردد.    د- برق ساختمان هاي اداري ،رفاهي و خدمات بصورت ذيل محاسبه مي گردد.    ه- بر آورد آب    1- آب صنعتي روزانه جزو اطلاعات ورودي است و شامل موارد ذيل مي باشد:    الف- آب تصفيه فيزيکي شده    ب- آب بدون املاح    ج) آب بدون يون    و- بر آورد سوخت    1- بر اساس گازوييل و يا گاز طبيعي    مصرف روزانه گازوئيل جهت گرمايش    ز- ماشين آلات و تجهيزات اصلي    3- محوطه سازي    الف- ديوار کشي    ب- مساحت خاکبرداري و تسطيح    ج- خيابان کشي و پارکينگ    د- فضاي سبز    ه- چراغهاي محوطه    ي – هزينه هاي پيش بيني نشده    ح- تاسيسات    1- برق    2- برق اضطراري    3- آب    4- نوع سوخت    5- گرمايش ساختمانها    6- سرمايش ساختمانها ( کولر وتهويه )    7- ديگ بخار    8- هواي فشرده    9- تصفيه پساب    10- اطقاي حريق    11- باسکول    12- وسائط نقليه    ط : بر آورد زمين ،ساختمان و محوطه سازي    1- زمين    2- ساختمان    الف – برآورد سطح ساختمان اداري    ب- برآورد سطح نمازخانه و غذاخوري    ه – برآورد سطح فضاي باز    مباني مالي محاسبات طرحها    الف – هزينه هاي توليد    1- حقوق و دستمزد    مبناي حقوق ماهانه مشاغل مختلف به قرار زير در نظر گرفته شده است .    2- هزينه انواع انرژي    هزينه انواع انرژي به ازاي واحد مصرفي بصورت زير برآورد مي گردد :    3- برآورد هزينه استهلاک    نرخ استهلاک انواع دارايي هاي ثابت به روش مستقيم و به صورت زير منظور مي گردد .    هزينه تعمير و نگهداري    بر اساس جدول زير برآورد مي گردد:    5-ساير ضرايب مربوط به هزينه هاي توليد    ب- سرمايه گذاري ثابت    1- هزينه زمين    2- هزينه هاي ساختمان به صورت جدول زير برآورد مي گردد .    3 محوطه سازي    به صورت زير برآورد مي گردد :    تاسيسات عمومي    الف ) برق رساني    ب )  ژنراتور برق اضطراري    ج )  تاسيسات آب رساني    مخازن هوايي    مخازن زميني    د- تأسيسات سوخت رساني    1- گاز طبيعي    2- گازوئيل و مازوت    ه – گرمايش و سرمايش ساختمانها    و- برجهاي خنک    ز- تصفيه شيميايي آب (بدون املاح )    ح – ديگ بخار    ط- سيستم چرخش روغن داغ    ي- فاضلاب ( پساب)    ک- اطفاي حريق و وسايل ايمني    ل- هواي فشرده    م- باسکول    ن- سيستم ارتباطي ( تلفن )    س- ساير اقلام    وسائل حمل ونقل    قيمت خريد هر يک از دستگاه هاي حمل ونقل در جدول زير برآورد شده است :    6- ماشين آلات و تجهيزات اصلي (فرآيند توليد ، آزمايشگاه و تعميرگاه )    7- وسائل اداري و رفاهي    8- هزينه هاي پيش بيني نشده    9- هزينه هاي قبل از بهره برداري    الف – هزينه هاي مطالعات اوليه   

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

757 کیلوبایت

تعداد صفحات

83

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc