طراحی و ساخت تاکومتر ( Tachometer)

12.000 تومان

دانلود طراحی و ساخت تاکومتر ( Tachometer):امروزه با پیشرفت علم الکترونیک، برنامهنویسی و کنترلصنعتی ساخت بسیاری از وسایل اندازهگیری و کنترلی مقدور شده است. با توجه به اهمیت کنترل دور در صنعت و همچنین معلوم بودن دور در طراحی و تحلیل موتورهای الکتریکی ابتدا نیاز بهوسیلهای است که دور را اندازه بگیرد سپس

توضیحات

خرید طراحی و ساخت تاکومتر ( Tachometer) دانلود

مقدمه: امروزه با پیشرفت علم الکترونیک، برنامهنویسی و کنترلصنعتی ساخت بسیاری از وسایل اندازهگیری و کنترلی مقدور شده است. با توجه به اهمیت کنترل دور در صنعت و همچنین معلوم بودن دور در طراحی و تحلیل موتورهای الکتریکی ابتدا نیاز بهوسیلهای است که دور را اندازه بگیرد سپس به وسیلهای برای کنترل دور نیاز داریم. با توجه به این مساله و نیاز به ساختوسیلهای برای اندازه گیری دور تصمیم به طراحی و ساخت مداری به نام تاکومتر گرفتم.علاوه بر آنچه قبلا گفته شد در حوزههای نیروگاهی و… هم نیاز به چنین مداری در حوزه کنترل خطی و قدرت میباشد.طراحی مدار و برنامهنویسی با توجه به مقالات و یافتههای دانشجو از این مقالات و کمکهای بی دریغ استاد راهنمای دانشجومیباشد. مطالعه، تحقیقات و ساخت مدار به مدت یک ماه و نیم به طول انجامیده است. این دفترچه برای شرحکار طراحی وساخت این پروژه برای ارائه به دانشکده و استاد راهنما آماده شده است. این دستگاه یک نمونه آزمایشگاهی است و در مراحلتکمیلی میتواند با استفاده از یک برد مکمل دیگر خود، کار کنترل دور را هم انجام دهد.انواع تاکومترهای موجود در بازار عبارتند از:-1 تاکومتر تماسی با سنسور تماسی کنترل دور-2 تاکومتر غیرتماسی با سنسور اثر هال-1 تاکومتر غیر تماسی با سنسور مادون قرمزدر این پایاننامه به بررسی و ساخت نوع سوم تاکومتر یعنی تاکومتر با سنسور مادون قرمز خواهیم پرداخت و نحوهطراحی، ساخت، برنامه نویسی و معرفی قطعات به کار رفته در آن را شرح خواهیم داد.فهرست موضوعات: مقدمه . اجزا مورد استفاده در مدار مقاومتخازندیودمیکروکنترلر AVR بررسی سری Mega8 سنسور گیرنده و فرستنده مادون قرمز ( IR)LCD  کاراکتری . شرح پایههای LCD کاراکتری . PCBB (فیبر مدار چاپی)تقویتکننده عملیاتی ( Op-Amp) استفاده از تقویتکننده عملیاتی به عنوان مقایسهگر . رگولاتور ولتاژ (7805)رگولاتور ولتاژ ) (LM317)   نحوه ساخت و مراحل کار-1 طراحی مدار تغذیه -2 مدار پیکره بندی LCD  1 مدار اصلی تاکومتر -4 نقشه PCB مدار  -5 نحوه ساخت مدار  برنامه میکروکنترلروضیحات مربوط به برنامه نتایج .  فهرست مراجع .

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

1,546 کیلوبایت

تعداد صفحات

25

فرمت فایل اصلی

PDF

فرمت فایل دانلودی

.zip