روش تعيين درجه معيار خاكستري تغيير رنگ با استفاده از ارزيابي دستگاهي

5.000 تومان

تحقیق درمورد روش تعيين درجه معيار خاكستري تغيير رنگ با استفاده از ارزيابي دستگاهي:استاندارد روش تعيين درجه معيار خاكستري ، تغيير رنگ با استفاده از ارزيابي دستگاهي كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در هفتادوچهارمين كميته ملي استاندارد مورخ 77/9/25 مورد تأييد قرار گرفته ، اينك باستنا

توضیحات

خرید روش تعيين درجه معيار خاكستري تغيير رنگ با استفاده از ارزيابي دستگاهي دانلود

مقدمه:استاندارد روش تعيين درجه معيار خاكستري  ، تغيير رنگ با استفاده از ارزيابي دستگاهي كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در هفتادوچهارمين كميته ملي استاندارد مورخ 77/9/25 مورد تأييد قرار گرفته  ، اينك باستناد بند  1ماده  3قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1371بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي  گردد.براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم  ، استانداردهاي ايران  در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود.در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي  المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.فهرست مطالب:هدف و دامنه كاربرداصولوسيلهآزمونهروش كارمحاسبه تغيير رنگتعيين درجه معيار خاكستري تغيير رنگگزارش آزمون 

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

270 کیلوبایت

تعداد صفحات

13

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc