حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی با شرایط اولیه سیستم های دینامیکی با رفتار آشوبی با استفاده از روش

10.000 تومان

دانلود حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی با شرایط اولیه سیستم های دینامیکی با رفتار آشوبی با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه چهار با زبان برنامه نویسی C/C++

توضیحات

خرید حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی با شرایط اولیه سیستم های دینامیکی با رفتار آشوبی با استفاده از روش دانلود

مقدمه:در این قسمت توضیح مختصری در مورد ویژیگی های سیستم های دینامیکی با معادلات دیفرانسیل غیر خطی پرداخته شدهاست وبه طور مختصر با ویژگی های سیستم های دینامیکیآشوب 6 آشنا می شویم.آشوب چیست؟مفهوم آشوب، یکی از مفاهیم جدید و بنیادی علم نوین است که افقدرک ما نسبت به هستی را بسیار گسترش داده است. آشوب –همانطور که از نام اش پیداست- رفتاری به ظاهر تصادفی و بی نظم استکه در بسیاری از پدیده های دنیای واقعی رخ می دهد. پدیده های معروفی چون اثر پروانه ای 7 از ویژگی های خاص آشوب است که بهزودی در موردشان توضیح خواهم داد. در این نوشتار جز مقدمه ایکوتاه و چند تعریف ریاضی ، چندان به خود تئوری ی آشوب نمیپردازم ولی با این حال یادآوری ی مجدد ویژگی های آن بی فایدهنخواهد بود.می دانیم که ابزار تحلیل پدیده های طبیعی برای فیزیک دانان ومهندسان و بقیه ی علومی که نیاز به مدل سازی و تحلیل آن پدیده هابا استفاده از آن مدل دارند، معادلات دیفرانسیل )یا معادلات تفاضلی(است. این معادلات که می توانند به صورت جزیی 8 یا معمولی 9 باشند،چارچوب تحلیلی ی قوی ای برای همه ی دانش مندان علوم طبیعیفراهم می کنند. در بسیاری از موارد برای سادگی ی تحلیل، مدل ها به صورت خطی تقریب زده می شوند. در این صورت ابزارهای ریاضی ی

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

1,005 کیلوبایت

تعداد صفحات

10

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.zip