تحقیق کامل درمورد کره شمالی

12.000 تومان

دانلود تحقیق کامن درمورد کره شمالی:جمهوری دمکراتیک خلق کره در نیمکره شمالی ، نیمکره شرقی در شرق آسیا و در کناره غربی دریای ژاپن و شرق خلیج کره واقع شده است . این کشور در موقعیت 37/41 درجه تا 43 درجه عرض شمالی و 18/124 درجه تا 41/130 درجه طول شرقی قرار دارد . کره شمالی از شمال به روسیه دارای 5/16 کی

توضیحات

خرید تحقیق کامل درمورد کره شمالی دانلود

مقدمه:جمهوری دمکراتیک خلق کره در نیمکره شمالی ، نیمکره شرقی در شرق آسیا و در کناره غربی دریای ژاپن و شرق خلیج کره  واقع شده است . این کشور در موقعیت 37/41 درجه تا 43 درجه عرض شمالی و 18/124 درجه تا 41/130 درجه طول شرقی قرار دارد . کره شمالی از شمال به روسیه دارای 5/16 کیلومتر ، از شمال و شمال غربی با چین دارای 1360 کیلومتر و در جنوب با کره جنوبی دارای 248 کیلومتر مرز مشترک می باشد .شبه جزیره کره از نظر ژئواستراتژیکی موقعیت ویژه ای را در شرق آسیا دارا بوده و به عبارتی دروازه شرقی آسیا برای غرب محسوب می شود . این ویژگی موجب شده است تا این منطقه طی قرن های گذشته همواره مورد توجه و طمع قدرتهای بزرگ قرار داشته و محور رقابت قدرتهای بزرگ بوده باشد زیرا در یک سوی این شبه جزیره ژاپن ، اقیانوس آرام و آمریکا و در سوی دیگر روسیه و چین قرار گرفته است . به عبارتی شبه جزیره کره فصل مشترک منافع قدرت های بزرگ است که در نهایت با تشکیل دو اردگاه شرق  و غرب شبه جزیره کره نیز به دو بخش شمالی و جنوبی پس از جنگ جهانی دوم تقسیم گردید که بخش شمالی آن حوزه نفوذ بلوک کمونیسم و بخش جنوبی حوزه نفوذ نظام کپیتالیسم قرار گرفت .موقعیت کلیدی این منطقه به نحوی بوده است که حتی فروپاشی شوروی به عنوان بزرگترین حامی کره شمالی و پایان  دوران جنگ سرد نیز نتوانست به رقابت قدرتهای بزرگ در این منطقه خاتمه دهد . تداوم حضور یک صد هزار نظامی آمریکا در این منطقه که بخش عمده آن در خاک ژاپن و کره جنوبی مستقر گردیده است خود بزرگترین دلیل برای اهمیت این منطقه راهبردی است . بر این اساس در حال حاضر نه تنها مقامات دو کره در تحولات و جهت گیری های شبه جزیره کره نقش آفرینی می نمایند بلکه آمریکا ، روسیه ، چین و ژاپن مستمراً  و مستقیماً تحولات این منطقه را دنبال نموده و تلاش پیگیری را برای تأثیر گذاری بر تحولات آن دنبال می نمایند .فهرست مطالب:« فصل اول »الف – وضعیت جغرافیائی و طبیعی(1) موقعیت و اهمیت استراتژیک : (2) مساحت :(3) شرایط طبیعی :(الف) ارتفاعات :- حوادث طبیعی : – موضوعات رایج محیطی :(ب) رودخانه ها :(پ) سواحل : (ت) بنادر و سدهای  مهم :(ث) جزایر :(ج) آب و هوا :ت – جمعیت : «فصل دوم » سوابق تاریخی ، اوضاع سیاسی و نظام حکومتی کره شمالی :- تقسیمات کشوری :- نگاه اجمالی به کره ی شمالی :- تاریخی : « فصل سوم »وضعیت اجتماعی و خانوادگی کره شمالی :« فصل چهارم »نظام سیاسی کره شمالی سرچشمه حکومت کره شمالی :ساختار سیاسی :حزب ، مهمترین تشکّل سیاسی :- روابط با خارج :« فصل پنجم »سیستم اقتصادی کره شمالی :اصلاحات کشاورزی در تعاونی های کشاورزی :منابع زیرزمینی این کشور :رفرم اقتصادی :« فصل ششم »زبان کره ای :« فصل هفتم »آموزش و پرورش :آموزش و پرورش روشها وموضوعات :محتوی و مشخصات آموزش و پرورش در کرة شمالی :سیاستهای آموزش :سیستم آموزشی : ساختار و مشخصه های نظام آموزشی آموزش عالی :آموزش نخبگان :آموزش ابتدایی و متوسطه :آموزش اجتماعی : آموزش عالی : رشته های دانشکده های دانشگاه کیم ایل سونگ :آموزش بزرگسالان :

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

124 کیلوبایت

تعداد صفحات

38

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc