تحقیق در مورد چگونگي رخداد انقلاب اسلامي

10.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد چگونگي رخداد انقلاب اسلامي:امام خميني از علماي طراز اول قم دعوت نمود تا در منزل فرزند موسس حوزه علميه قم گرد هم آيند تا در برابر اقدام دولت تصميم گيري نمايند. ارسال تلگرام به شاه مبني بر مخالفت مراجع با لايحه مزبور، آگاه نمودن علماي ديگر شهرها و جلسات مشورتي هفتگي ميان مراجع از

توضیحات

خرید تحقیق در مورد چگونگي رخداد انقلاب اسلامي دانلود

قسمتی از متن:قيام 15 خرداد 1342تلاش روحانيان ومردم به رهبري امام در برابر آثار منفي انقلاب سفيدرهبري حركت هاي مخالف رژيم پهلوي به بخش مذهبي جامعه منتقل شد.كشتار مردم در قيام فوق، چهره شاه را كه تا آن زمان تقصيرها را به گردن نخست وزيران مي انداخت، افشا نمود.طرد همه نيروهاي بيگانه از ايران مورد توجه قرار گرفت.اين قيام نقطه آغاز بازگشت به خويشتن در كشور شد.1-روند حوادث و رخدادهاالف: مصوبه انجمن هاي ايالتي و ولايتيبا كودتاي 28 مرداد، راه براي ظــهور استبــداد در مخرب ترين و مخوف ترين شكلي كه ايران تجربه كرده است، باز شد.در 1961 (1339)، جان فيتز جرالد كندي، كانديداي حزب دمكرات به رياست جمهوري آمريكا رسيد. او اهداف خود را پيشبرد حقوق مدني و برنامه هاي اصلاحات اجتماعي معرفي كرد.با رحلت آيت الله بروجردي در فروردين 1340، مرجعيت مطلق در جهان شيعه از ميان رفت.در ارديبهشت 1340، علي اميني به نخست وزيري منصوب شد. شعار اصلاحات اداري و اقتصادي بويژه اصلاحات ارضي را با حمايت آمريكائي ها آغاز نمود.شاه در سفري به آمريكا، به واشنگتن قول داد كه اصلاحات مورد نظر آنان را خود راسا انجام دهد. اميني در 27 تيرماه 1341 استعفا داد و اسدالله علم به جاي او نشست.در 16 مهر 1341، دولت علم لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي را به تصويب رساند. واژه اسلام از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده، انتخاب شوندگان قرار بود بجاي بجا آوردن مراسم تحليف با قرآن، اين كار را با «كتاب آسماني» انجام دهند. به زنان نيز حق راي داده شده بود.امام خميني از علماي طراز اول قم دعوت نمود تا در منزل فرزند موسس حوزه علميه قم گرد هم آيند تا در برابر اقدام دولت  تصميم گيري نمايند. ارسال تلگرام به شاه مبني بر مخالفت مراجع با لايحه مزبور، آگاه نمودن علماي ديگر شهرها و جلسات مشورتي هفتگي ميان مراجع از تصميمات اين جلسه بود.در 22 آبان 1341 اسدالله علم طي تلگرافي به سه نفر از مراجع –به جز امام- موافقت خود را با خواسته هاي آنان اعلام كرد و در آذرماه همان سال رسما اين لايحه لغو شد.دو هدف از طرح اين لايحه و تصويب آن مد نظر بود:   1-تضعيف روحانيت و تقويت عمال بيگانه: امام احساس مي كرد كه برداشتن شرط سوگند به قرآن براي اعضاي انجمن ها، راه را براي مشاركت بهائيان در حيات سياسي كشور فراهم مي سازد. 2-گسترش بي بند و باري در پوشش اعطاي حق راي به زنان: مخالفت با مصوبه دولت در مورد انجمن هاي ايالتي و و لايتي، مخالفت با آزادي زنان نبود بلكه به گفته امام، “در اين بيست و چند سالي كه كه از كشف حجاب مي گذرد، چه چيزي عايد زن ها شده است؟”  فهرست مطالب:چگونگي رخداد انقلاب اسلاميقيام 15 خرداد 13421-روند حوادث و رخدادهاالف: مصوبه انجمن هاي ايالتي و ولايتيب: انقلاب سفيد و پيامدهاي آن ج: اعلام عزاي عمومي در فروردين 1342 د: قيام پانزدهم خرداد 1342ه: كاپيتولاسيون و تبعيد امام خميني و: از فرجام كاپيتولاسيون تا آغاز بحران  ز: آغاز بحران 56 تا پيروزي انقلاب اسلامي2-واكنش قدرت هاي بزرگ در قبال انقلاب اسلامي3-ويژگي ها و اقدامات حكومتالف: سرشت و اقدامات سياسي حكومت پهلوي1-پايه هاي اقتدار سلطنت پهلوي: حــكومت پهلوي در بعد داخلي بر پنجنيروهاي مسلحساواكدربار2-روش هاي استفاده نادرست شاه از قدرت: 3-استخدام و كنترل نخبگان: 4-روابط خارجي: ب: سياست ها و اقدامات فرهنگي حكومت   ج: سياست ها و اقدامات اقتصادي حكومت4-ويژگي ها و اقدامات مخالفان رژيمالف: نيروهاي فكري-سياسي تا قبل از كودتاي 28 مردادب: نيروهاي فكري-سياسي پس از 28 مرداد ج: زندگي و انديشه سياسي امام خميني 5- تغيير در روحيه عمومي و وقوع انقلاب6-چند نتيجه

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

121 کیلوبایت

تعداد صفحات

34

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc