تحقیق در مورد رفتار سازه های فلزی

20.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد رفتار سازه های فلزی:به طور کلي رفتار سازه هاي فلزي به عوامل متعددي بستگي دارد که اثرات متقابل ابن عوامل ،رفتار را نمايان مي سازد. بطور خلاصه اين عوامل را مي توان طبق (نمودار1-1) نشان داد. همانطور که ديده مي شود،يکي از اين عوامل رفتار اتصالات مي باشد که در رفتار کلي قاب مؤثر است.

توضیحات

خرید تحقیق در مورد رفتار سازه های فلزی دانلود

مقدمه:به طور کلي رفتار سازه هاي فلزي به عوامل متعددي بستگي دارد که اثرات متقابل ابن عوامل ،رفتار را نمايان مي سازد. بطور خلاصه اين عوامل را مي توان طبق (نمودار1-1) نشان داد. همانطور که ديده مي شود،يکي از اين عوامل رفتار اتصالات مي باشد که در رفتار کلي قاب مؤثر است.يکي از مشخصه هاي مهم اتصالات شکل منحني لنگر- چرخش اتصال تير به ستون مي- باشد. زلزله 17 ژانويه سال 1994 نورث ريج که در 20 مايلي شمال غرب لس آنجلس اتفاق افتاد اولين زلزله اي بود که به تعداد زيادي از ساختمانهاي مقاوم خمشي در آمريکا آسيب سازه- اي رساند. اگر چه شدت زلزله 8/6 در مقياس ريشتر بود که بر اساس مقدار انرژي ايي که رها کرد يک زلزله متوسط در نظر گرفته مي شد، تعداد زيادي از اتصالات تير به ستون ساختمانهاي مقاوم خمشي در آن زلزله به شدت آسيب ديدند. اين اتصالات در آيين نامه ي (Uniform Building Code) UBC مورد تأييد قرار گرفته بودند و تصور مي شد که ظرفيت کافي دارند تا تير در خمش به حد تسليم برسد و يا ناحيه ي چشمه ي اتصال ستون دچار تسليم برشي گردد. اما بر خلاف انتظار، اکثريت اتصالات به دلايل مختلفي که ذکر خواهد شد بصورت ترد گسيخته شدند و در موارد کمي رفتار آنها شکل پذير بود.يکسال بعد از زمين لرزه نورث ريج،درست در 17 ژانويه 1995 زلزله اي به بزرگي 9/6 در مقياس ريشتر شهر کوبه در ژاپن را لرزاند که در اين زلزله بسياري از اتصالات قابهاي خمشي آسيب ديدند و حتي بعضي از ساختمانها با قاب خمشي فرو ريختند.کشف آسيب هاي جدي در ساختمان هاي فولادي با قابهاي خمشي جوشي در زلزله هاي ديگر نيز تاييدي بر آسيب هاي اتفاق افتاده در قابهاي خمشي نورث ريج بود و اين نشان دهنده ي اين مطلب بود که آسيب ها فقط به خصوصيات لرزه اي در زلزله نورث ريج مربوط نمي شود و نقص از خود اتصالات آسيب ديده مي باشدفهرست مطالب:- مقدمهفصل دومرفتار انواع اتصالات2-1)    مقدمه2-2) انواع قابهاي ساختماني 2-3) انواع اتصال تير به ستون در ساختمانهاي فولادي2-3-1) اتصال صلب تير به ستون 2-3-2) اتصال مفصلي تير به ستون2-3-3) اتصالات نيمه صلب تير به ستون2-4- تقسيم بندي اتصالات در Eurocode, 1992: 2-5 ) بررسي رفتار اتصال صلب2-6-1- مقاومت اعضاء2-6-2- قاب هاي خمشي معمولي 1-مقاومت خمش تير2-لنگر متناظر با مقاومت برشي چشمه اتصال2-6-3- قابهاي خمشي ويژه (Special Moment Resistance Frame ) 2-6-3-1- چشمه اتصال2-6-3-2- نسبت عرض به ضخامت بال2-6-3-3- ورقهاي پيوستگي2-6-3-5- مهاربندي تيرها2-6-3-6- تغيير در مساحت بال تير2-7)- انواع اتصالات صلب توصيه شده در آئين نامه FEMA 350 2-7-1- اتصال صلب (Welded Unreinforced-Bolted Web) WUF-B 2-7-2-اتصال صلب   (Welded Unreinforced Flanges-Welded) WUF-W 2-7-3- اتصال صلب (Free Flange)FF    2-7-4- اتصال (Welded Flange Plate) WFP2-7-5- اتصال صلب  (Reduced Beam Section)RBS2-8) جوش در اتصال صلب2-9) خرابي‌هاي مشاهده شدة اتصال صلب 2-10) عوامل خرابي اتصالات صلب2-10-1)  مسائل مربوط به جوشكاري2-10-2)  پارامترهاي مربوط به روش و فرضيات طراحي 2-10-3)  پارامترهاي مربوط به جنس مصالح 2-11) تقويت اتصالات صلب2-11-1) مقاوم‌سازي بوسيله ورقهاي پوششي2-11-2) استفاده از روش مقطع كاهش يافته 2-11-3) روشهاي ديگر تقويت اتصال2-12) اتصال تير به ستون با ورقهاي اتصال تحتاني و فوقاني به ستون باپروفيل دوبلفصل سوممعرفي نرم افزار و المانهايمورد استفاده در مدلسازي عددي3-2- رفتار غير خطي در سازه ها : رفتار غير خطي با منشا هندسي  3 ـ 3- تحليل غير خطي :3-4- معيارهاي گسيختگي و همگرايي جهت آناليز:3-4-1)  نرخ پلاستيسيته مستقل از سرعت  3-5- المانهاي منتخب و خصوصيات آنها :3-5-1- المانSOLID45  :ورودي هاي المان : معايب اين روش : محدوديتهاي SOLID45 : فصل چهارممدلسازي قاب و اجزاء محدود اتصالات 4-1-طراحي قاب مورد مطالعه:4-2- طراحي اتصال مورد نظر:ورق برشگير:4-5- تاثير عرض ورق فوقاني ويا ضخامت ورق در تير:4-6- مقايسه توزيع تنشهاي وون ميزز در ورقهاي ممانگير:4-7-تاثير عرض ورق فوقاني ويا ضخامت ورق در چشمه اتصال:4-8-تاثير کاهش طول ورق در رفتار اتصال:4-9-تاثير طول ورق در تير:4-10- تاثير بعد جوش در ورقهاي ممانگير:4-11- تاثير بعد جوش در چشمه اتصالفصل پنجمنتيجه گيري و پيشنهادات نتيجه گيري:پيشنهادات:ضميمه

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

12,000 کیلوبایت

تعداد صفحات

160

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.rar