تحقیق درمورد پزشكی هسته ای در تشخیص و درمان

10.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد پزشكی هسته ای در تشخیص و درمان:از مواد رادیواكتیو به عنوان ردیاب رادیواكتیو استفاده می شود. این مواد از طریق بلعیدن یا تزریق وارد جریان خون می شود. یكی از روش های ردیابی به این شكل است كه مواد ردیاب در خون حركت می كنند و امكان می دهند كه ساختار رگ های خونی مشاهده شود. این روش مشا

توضیحات

خرید تحقیق درمورد پزشكی هسته ای در تشخیص و درمان دانلود

مقدمه:از مواد رادیواكتیو به عنوان ردیاب رادیواكتیو استفاده می شود. این مواد از طریق بلعیدن یا تزریق وارد جریان خون می شود. یكی از روش های ردیابی به این شكل است كه مواد ردیاب در خون حركت می كنند و امكان می دهند كه ساختار رگ های خونی مشاهده شود. این روش مشاهده به پزشكان این امكان را می دهد كه لخته و دیگر ناهنجاری های رگ های خونی را به راحتی تشخیص دهند. علاوه بر این، بـرخـی اعـضـاء بدن هستند كه نوع خاصی از مواد شیمیایی را در خود جمع می كنند. برای مثال غده تـیـروئـیـد ، یـد را در خـود جـمـع مـی كـند بنابراین با بلعیدن   یدرادیواكتیو ( بهصورتمایعیابهصورتقرص ) میتوانتومورهایتیروئیدرا تشخیص داد و درمان كرد. به همین ترتیب تومورهای سرطانی نـیـز، فـسفات را در خود جمع می كنند. بنابراین با تـزریـق ایـزوتـوپ رادیواكتیو فسفر – 32 در جریان خــون مــی تــوان تـومـورهـای سـرطـانـی را، بـه دلـیـل افزایش رادیواكتیویته، شناسایی كرد.موارد زیر از مصادیق تكنیك های هسته ای در علم پزشكی است :تهیه و تولید كیت های رادیو دارویی جهت مراكز پزشكی هسته ای   تهیه و تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیرویید و درمان آن ها   تهیه و تولید كیت های هورمونی  تشخیص و درمان سرطان پروستات   تشخیص سرطان كولون ، روده كوچك و برخی سرطان های سینه   تشخیص تومورهای سرطانی و بررسی تومورهای مغزی ، سینه و ناراحتی وریدی  تصویر برداری بیماری های قلبی ، تشخیص عفونت ها و التهاب مفصلی ، آمبولی و لخته های وریدی موارد دیگری چون تشخیص كم خونی ، كنترل رادیو داروهای خوراكی و تزریقی و …  در تـصـویـربـرداری، آزمایش یا درمان به وسیله پـزشـكی هسته ای، مواد رادیواكتیوی كه بلعیده یا تــزریــق مــی شــونــد بــه بــدن آسـیــب نـمــی رسـانـنـد. رادیــو ایــزوتــوپ هــایـی كـه در پـزشـكـی هـسـتـه ای استفاده می شوند، به سرعت در عرض چند دقیقه تـا حـداكـثر یك ساعت واپاشیده می شوند. سطح تابش های رادیواكتیو آن ها هم نسبت به اشعه X یا CT  اسكن بسیار پایین تر است.ـرخـلاف درمـان از طـریـق پـزشـكـی هـسـته ای، رادیوتراپی ( كه كاملا با آن متفاوت است ) از این مزیت بهره می گیرد كه برخی سلول ها با شدت بسیار بیشتری تحت تاثیر تابش های یونیزه یعنی تابش های آلفا، بتا و گاما و X قرار مـی‌گـیرند. سلول ها با سرعت های متفاوتی تقسیم می شوند و سلول هایی كه با سرعت بیشتری تقسیم می شوند به دو دلیل، بیشتر تحت تاثیر تابش های یونیزه قرار می گیرند:سلول ها دارای مكانیسمی هستند كه به آن ها این امكان را می دهد تا DNA آسیب دیده را ترمیم كنند.وقتی كه یك سلول در حال تقسیم متوجه شود كه DNA آسیب دیده است خودش را از بین می برد.سلول هایی كه به سرعت تقسیم می شوند زمان كمتری برای مكانیسم ترمیم و شناسایی خطاهای DNA قبل از تقسیم شدن دارند، بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد كه پس از قرار گرفتن در معرض تابش های هسته ای از بین بروند.از آنجا كه در اكثر انواع سرطان، سلول های سرطانی به سرعت تقسیم می شوند در برخی موارد می توان به وسیله رادیوتراپی سرطان را درمان كرد. معمولا مواد رادیواكتیو اطراف یا كنار تومور قرار می گیرند. در تومورهایی كه در عمق بدن یا نواحی غیر جراحی قرار گرفته‌اند پرتو X با شدت بالایی روی تومور تابانیده می شود.اما تنها مشكلی كه این نوع از درمان دارد این است كه دیگر سلول های سالم كه به سرعت تقسیم می شوند نیز همراه سلول های سرطانی تحت تأثیر پرتوها قرار می گیرند. به همین دلیل افرادی كه  تحت درمانسرطانهستنددچارحالتتهوعوریزشمویشدیدمیشوند. كنترل كیفی در پزشك هسته ای ( N.M )تكنولوژی پزشكی هسته اعملكردی علمی و بالینی است كه در برگیرنده فرایندهای تشخیصی ، درمانی و تحقیقاتی با استفاده ازهسته های رادیواكتیو است.فهرست مطالب:كاربرد پزشكی هسته ای در رادیو داروها؛ انرژی بلعیدنیپزشكی هسته ای و درمان بیماری هاكنترل كیفی در پزشكی هسته ای ( N.M )رادیو داروها و چشمه های رادیواكتیو برای پزشكی هسته ایكاربرد پزشكی هسته ای در تصویربرداری     PET؛ برش هایی از جنس پوزیترونعوامل مؤثر در تصویربرداری PET – حركت پیوسته سیستم های PET / CTبهبود كیفیت تصاویر Image quality improvements)  كاربردCT – Based attenuation correctionپروتكل‌های     PET / CTتصویربرداری سه بعدی    كاربرد پزشكی هسته ای دردمان؛درمانهای هسته ایاسكن غده تیروئیداسكن غده پاراتیروئیداسكن غده فوق كلیهاسكن ریهبررسی های قلب و اسكن قلباسكن مغزاندیكاسیونتشخیص تومورهای مغزیتصویر برداری در ضربه مغزیتصویر برداری در روان پزشكیتصویر برداری سكته قلبیتصویر برداری در اضطرابSPECT Procedureاسكن استخواناندیكاسیونمقدمات اسكن‌مراحل تصویربرداری) آنـژیوگرافی) ذخیره خونی: اسكن كبداسكن كلیه هامنابع

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

545 کیلوبایت

تعداد صفحات

23

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.rar