تحقیق درمورد هزينه يابي كيفيت در پروژه ها

6.900 تومان

دانلود تحقیق درمورد هزينه يابي كيفيت در پروژه ها:هزينه يابي كيفيت روش هزينه يابي مبتني بر فرايند است كه به لحاظ مفهومي به دنبال سنجش و ايجاد تعادل بين هزينه هاي پيشگيرانه و هزينه هاي تضمين كيفيت در برابر هزينه هاي بدي كيفيت و ضايعات و نارضايتي مشتري است. در اين روش كه در دل سيستم حســابداري مالي و ص

توضیحات

خرید تحقیق درمورد هزينه يابي كيفيت در پروژه ها دانلود

مقدمه:هزينه يابي كيفيت روش هزينه يابي مبتني بر فرايند است كه به لحاظ مفهومي به دنبال سنجش و ايجاد تعادل بين هزينه هاي پيشگيرانه و هزينه هاي تضمين كيفيت در برابر هزينه هاي بدي كيفيت و ضايعات و نارضايتي مشتري است. در اين روش كه در دل سيستم حســابداري مالي و صنعتي ايجاد مي شود هزينه هاي انجام فعاليتها با ديدگاه ميزان تاثير آنها بر كيفيت، دسته بندي و مقايسه مي شوند. دكتر دمينگ، معتقد است كه كيفيت به هزينه هاي پايين تر منجر مي گردد (در مقابل كيفيت گران است). درواقع اين گفته تاييدي است بر توجه نكردن صرف به فعاليتهاي پيشگيرانه و داشتن نگرش جامع به هزينه فعاليتها و نتايج حاصل از انجام آنها.حسابداري كيفيت با تعيين اينكه ما چقدر براي دستيابي به كيفيت هزينه مي كنيم و در مقابل چقدر هزينه هاي بدي كيفيت داريم، امكان كنترل بهتر هزينه ها را فراهم كرده و با ارائه اطلاعات تفصيلي در رابطه با انجام عمليات پيشگيرانه بدي كيفيت و نتايج حاصل از آن در كيفيت خروجيها، امكان تصميم سازي استراتژيك را براي مديران فراهم مي سازد.بـــــاتوجه به اينكه بخش قابل توجه هزينه هاي يك سازمان در قالب هزينه هاي كيفيت سازماني قابل دسته بندي هستند لذا استفاده از روشهاي هزينه يابي كيفيت، امكان كنترل دقيق اغلب هزينه هاي محسوس و حتي غيرمحسوس هزينه ها را فراهم مي كند.پروژه ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند و يا حتي درصد قابل توجه تري از هزينه هاي مازاد و قابل صرفه جويي كيفيت را نسبت به ساير انواع توليدي و… شامل مي شوند لزوم تحليل و بررسي كارشناسي در اين زمينه نمايان مي شود. فهرست مطالب:چكيده مقدمهساختار هزينه هاي كيفيتالف) هزينه هاي طرح ريزي، پشتيباني و پيگيري كيفيت: ب) هــزينه هاي ارزيابي كيفيت: پ) هـــزينه هاي شكست درون سازماني: ساختار فعاليتها در پروژه هاب – هزينه بيمه بار در برابر هزينه حوادث حين حمل و بارگيري.بازرسي و تست عمليات؛كنترل فعاليتها و هزينه هاي پروژهنتيجه گيريمنابع و مأخذ:

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

137 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی

.doc