تحقیق درمورد نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید

15.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید:نامروزه يكي از مواردي كه تا حد زيادي ذهن تصميم گيرندگان ارشد كشور ما را به خود مشغول كرده است. بحثهاي مربوط به جهاني شدن است. از يك سو پيوستن به سازمانهاي جهاني و معاهدات بين المللي به صورت يك ضرورت از طرف جامعه جهاني به تمامي كشورها در حال

توضیحات

خرید تحقیق درمورد نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید دانلود

مقدمه:امروزه يكي از مواردي كه تا حد زيادي ذهن تصميم گيرندگان ارشد كشور ما را به خود مشغول كرده است. بحثهاي مربوط به جهاني شدن است. از يك سو پيوستن به سازمانهاي جهاني و معاهدات بين المللي به صورت يك ضرورت از طرف جامعه جهاني به تمامي كشورها در حال ديكته شدن است كه كشور ما هم از اين قاعده مستثني نيست و از ديگرسو جهاني شدن با برخي منافع كشور ما و خصوصاً شعار و فلسفه اصلي وجودي نظام جمهوري اسلامي ايران يعني استقلال در تعارض است. چرا كه مسلم است پيوستن به معاهدات و كنوانسيون ها و سازمانهاي بين المللي كه به صورت قوانين فرامرزي عمل مي كنند قدرت مانور حكومتها را به عنوان اقتدار مستقل در پهنه يك كشور تضعيف مي كند.از طرفي با نپيوستن كشور ما به سازمان تجارت جهاني انزواي كشور مـــا در تمام زمينه ها قطعي خواهد بود كه به عنوان نمونه، تعرفه هايي تا 600 درصد بر كالاهاي ما وضع خواهد شد و از طرفي با پيوستن به اين سازمان علاوه بر اينكه استقلال ما خدشه دار خواهد شد بسياري از صنايع ما به دليل نداشتن توان رقابت نابود خواهند شد.جايي كه به نظر مي رسد بيشتر ذهن تصميم گيرندگان ما را به خود مشغول كرده است اين است كه كشور ما از لحاظ مذهب و ايدئولوژي يك كشور تنها در جهان امروز به حساب مي آيد و با پيوستن ما به فرآيند جهاني شدن به خاطر برتري اي كه كشورهاي صنعتي در توليدات استراتژيــك براي خود فراهم كرده اند ما دراين امور بايد توليد را كنار بگذاريم و غيراز چند زمينه محدود مانند پتروشيمي و… كه در آنها داراي مزيت نسبي هستيم بايد عمدتاً به توليد كالاهاي غير مهم و غيراستراتژيك مانند مواد شوينده؛ كمپوت و فروش منابع زير زميني و… بپردازيم. در آينده كشور اين مسئله ديده مي شود كه اگر در مواقعي تصميم گيري مستقل كشور ما با منافع قدرتهاي جهاني در تعارض قرار گيرد آنهــا مي توانند با حربه توليدات استراتژيك براي تامين منافع خود ما را تحت فشار قرار دهند كه نمونه اين بازي را در مسائل مربوط به فناوري فوق‌العاده استراتژيك هسته اي مي بينيم. در اين راستا بسياري از مشكوكان به روند جهاني شدن اين فرايند را زمينه اي براي كنترل جهان از سوي قدرتهاي سلطه گر مي دانند چرا كه براساس مقوله مزيت نسبي، توليدات مهم به آنها و توليدات غيرمهم به كشورهاي ديگر سپرده مي شود. البته در زمينه گروكشي گفته شده قوانيني براي جلوگيري از اين امور در اين سازمان وجود دارد ولي هيچ تضميني براي اجراي اين قوانين از سوي قدرتهاي عضو اين سازمان در هنگامي كه در تعارض با يك قدرت ضعيف قرار مي گيرند وجود ندارد.مسئله بالا و ضرورت پيوستن ما به اين روند، ما را ملزم مي كند كه تا وقت باقي است و تا در توان ما هست در توليدات استراتژيك هم براي خود مزيتهايي ايجاد كنيم.تـلاش براي تـوليد در كـلاس جهانـي مـــي تواند ما را در اين هدف ياري دهد. اين امر از آن رو با ديگر زمينه سازيها براي پيوستن ما به روند جهاني شدن متفاوت است كه اين كار امري داخلي براي توليدكنندگان به حساب مي آيد. جداي از اينكه مسائل خارج از شركت بايد براي موفقيت ما و عمدتاً توسط دولت هموارسازي شود مسائلي هم وجود دارد كه صنايع ما خود بايد از درون نسبت به آنها اقدام كنند و معني اين مفهوم چيزي نيست جز اقدام شركتها براي ساخت در كلاس جهاني. اين مفهوم مي تواند يك مفهوم خرد براي صنايع ما باشد نه يك مفهوم كلان. به اين معني كه امري است مربوط به خودتوليدكنندگان. بايد توجه داشت ايجاد زمينه براي توليد در كلاس جهاني وظيفه دولت است و اما اصل ماجرا يعني خود امر توليـد در كلاس جهـاني بعد از ايجـاد زمينــه سازيهاي دولتي برعهده مديريت دروني شركتهاي توليدكننده خواهد بود. چون در غيراين صورت، بايد توقع داشته باشيم كه وظيفه توليدكنندگان را هم دولت انجام دهد، امري كه مضحك به نظر مي رسد.در اين راستا بديهي است اولين فعاليتي كه براي حركت به سوي ساخت در كلاس جهاني بايد برداريم اين است كه بدانيم منظور از اين مفهوم چيست و چه ويژگيهايي دارد. ما به عنوان يك شركت چه كارهايي در اين زمينه انجام دهيم و سپس به عملياتي كردن اين ويژگيها در شركت خود اقدام كنيم. فهرست مطالب:مقدمهتوليد در كلاس جهاني چيست؟1 – توليد ناب و توليد پيوسته: 2 – مديريت كيفيت جامع: 3 – نگهداري بهرور و جامع: 4 – دستيابي سريع به تغييرات مثبت: 5 – ارزيابي عملكرد جامع كاركنان و درگيركردن جامع كاركنان در امور شركت: برخي از علل ايجاد ساخت در كلاس جهاني عبارتند از:مديریت كيفيت جامعمديريت كيفيت جامع را مي توان تحت پنج ويژگي عمومي زير ارائه داد:نتيجه گيريمدیریت تولید در هزاره سومتوليد شبكه‌ايويژگي‌هاي توليد شبكه‌ايتوليد شبكه‌اي مبتني‌بر MICK-4FIسطح توليد شبكه‌ايمقايسه سطح توليد شبكه‌اي با سطح سازماننتيجه‌گيرياستراتژي توليد و عمليات مبتني بر زمانچكيده:مقدمهمزيـت رقابتـي و ارزشمديريت زمــان در فرايندهااستراتژي‏هاي مبتني برزمان سه هدف اوليه دارد:* نگـــرشهاالف- توليد و ساخت مبتني بر زمان : ب- نوآوري مبتني برزمان : ج- فروش و توزيع مبتني برزمان : الف- توسعه سريعتر محصولات و ارائه محصولات جديد : ب- تکميل و تحويل سريعتر سفارشهاي مشتريان : الف- تسريع مراحل فراگردهاي اساسي‌‌‍‌‍‌: ب- کاهش طول چرخه اساسي به‏وسيله موازي‏سازي ج- کاهش طول چرخه اساسي به‏وسيله حذف گامهاي غير ضروري فراگرد:اقدامات توليد و ساخت مبتني بر زمان نتيجه‏گيــري پی نوشت‌ها:منابع:

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

229 کیلوبایت

تعداد صفحات

51

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.rar