تحقیق درمورد نظریه تالكوت پارسونز

12.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد تالكوت پارسونز :تالكوت پارسونز مشاركت زيادي در نظريه پردازي جامعه شناختي داشته است. حتي منتقدين او در اين مسئله توافق دارند، البته او منتقدين بسياري دارد پارسونز نظري را ارائه داد كه شايد از نظر همة ديدگاه هاي جديد فونكلسيوني درباره نظام هاي اجتماعي بسيار بحث انگيز باشد بحث دربار

توضیحات

خرید تحقیق درمورد نظریه تالكوت پارسونز دانلود

مقدمه:تالكوت پارسونز مشاركت زيادي در نظريه پردازي جامعه شناختي داشته است. حتي منتقدين او در اين مسئله توافق دارند، البته او منتقدين بسياري دارد پارسونز نظري را ارائه داد كه شايد از نظر همة ديدگاه هاي جديد فونكلسيوني درباره نظام هاي اجتماعي بسيار بحث انگيز باشد بحث درباره نظريه پارسونز را بايد با در نظر گرفتن آن به عنوان يك سنتز آغاز كرد. افكار پارسونز بر مبناي يك چارچوب نظري بسط يافت، اگر چه غالبا چسباندن انگ فونكلسيوني به كار او درست است. اما نبايد وي را هميشه رد اين مكتب يافت. خود او هم هيچگاه بر آن نبود كه نامش با مكتبي گره بخورد تحصيلات اوليه او در هنر و اقتصاد بود، استفاده اش از نظريه وبر، نمايانگر علاقه او به تاريخ اقتصادي است، به علاوه، ازروانشناسي نيز بهره اي داشت. با اين وصف نظريه پارسونزي در خلال تكامل چهل ساله خود از منابع مختلف به سادگي دست چين نشده است. تك تك آثار نقش مهمي در اين زمينه داشته است، مضافا اين كه وي همزمان با يافن اجزاء طرحي براي وحدت بخشيدن آن ها به وجود آورد. معمولاً، اين طرح وحدت بخش را نظام پادوفزي مي نامند، و در اينجا عمدتا اين طرح مفهومي با اين نظرية الگو است كه مورت بحث قرار خواهد گرفت.فهرست مطالب:هدفعناصر اوليه نظام پارسونزياراده گراييايستارهاي ارزشيسنتز مقدماتي نظام ها و محيط هامتغيرهاي الگو مسائل نظامچه نوع نظام هايي وجود دارد؟روابط سيبرنتيك ميان چهار جزء نظام كليروابط سيبرنتيك ميان چهار جزء نظام كليتكامل اجتماعيتحقيق در انواع اجتماعات و  جوامع نظريه كنش پارسونز واحد كنشياراده گرايياشكالات نظرية كنش پارسونزكارهاي اخير در زمينه نظريه كنش ساخت و نظام آموزش و پرورش در ساختن آموزشي:

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

184 کیلوبایت

تعداد صفحات

47

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc