تحقیق درمورد نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز

9.900 تومان

دانلود تحقیق درمورد نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز:سازمانها براي حفظ بقاي خود و پيشرفت در دنياي رقابتي امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نياز دارند و در اين راستا استفاده از نظام هاي کنترل مديريت ضروري است. اين مقاله به معرفي نظام هاي کنترل مديريت مي پردازد و فرايند کنتـرل را به عنـوان اسـاس

توضیحات

خرید تحقیق درمورد نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز دانلود

چكيده:سازمانها براي حفظ بقاي خود و پيشرفت در دنياي رقابتي امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نياز دارند و در اين راستا استفاده از نظام هاي کنترل مديريت ضروري است. اين مقاله به معرفي نظام هاي کنترل مديريت مي پردازد و فرايند کنتـرل را به عنـوان اسـاس مديـريت عملکرد مطـرح مي‌سازد و سيستم سنجش عملکرد را به عنوان سيستمي کنترلي در جهت مديريت عملکرد مي داند.پنج وظيفه اصلي مديران عبارتند از: برنامه ريزي،سازماندهي، تأمين نيروي انساني، رهبري و کنترل.با وجود اهميت تقريباً يکسان اين وظايف، برنامه ريزي نسبت به بقيه اولويت دارد چون ساير وظايف مديريت پـس از برنامـه ريـزي و بـه منظـور تأمين اهـداف پيش بيني شده آغاز مي شوند. برنامه ريزي بدون سازماندهي و انتخاب افراد مناسب براي انجام فعاليت ها و برنامه ها و هم چنين عدم نظارت بر اجرا، امري زايد مي باشد.سيستم سنجش عملکرد يک سيستم کنترلي است و در مديريت عملکرد از سيستم هاي کنترلي استفاده مي شود. به منظور روشن شدن نقش سيستم سنجش عملکرد در سازمان ها، مفهوم کنترل و دلايل نياز سيستم هاي مديريت به کنترل بررسي مي‌شود.کنترل فرايندي مستمر براي اطمينان از انطباق نتايج واقعي با برنامه هاي پيش بيني شده است. کنترل ابزاري براي ارزيابي اثربخشي و کارايي ساير فعاليت هاي مديريت، يعني برنامه ريزي، سازماندهي، تأمين نيروي انساني و رهبري است.فهرست مطالب:چكيدهکنترل چيست؟کنترل : مراتب و مصاديق آنفرايند کنترلالف)کنترل صحت مفروضات پايه اي برنامه‏ريزي‏استراتژيکب) کنترل تغييرات دروني‏ و بيرونيج) کنترل صحت اجراي‏فرايند برنامه‌ريزي ‏استراتژيکد) بررسي ‏ادواري‏جامع استراتژي‏ها (بازنگري استراتژيک)2) سطح فرآيندي3) سطح وظيفه اي نظام كنترل مديريتنقش هدفها واستراتژي هادر كنترل مديريت متغيرهاي كليدي در طراحي كنترل مديريتمتغيرهاي استثنايي مديريت عملکردمزيتهاي مديريت عملکرداساس مديريت عملکردمراحل پياده سازي و استقرار مديريت عملکرد1) بررسي پيش نيازهاي نظام مديريت عملكرد2) مرحله انتخاب مدل مناسب مديريت عملكرد براي سازمان3) مرحله بومي كردن مدل مديريت عملكرد در سازمان4)مرحله شروع طراحي و پياده سازي5)مرحله فرهنگ سازي6)مرحله اجراي آزمايشي – نهادي7)مرحله به كارگيري نتايج مديريت عملكرد8 )مرحله بازنگري و اصلاح نظام مديريت عملكردسيستم هاي سنجش عملکردمنابع

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

131 کیلوبایت

تعداد صفحات

20

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc