تحقیق درمورد معيارهاي يادگيري در پذيرش قوانين و مقررات اخلاقي

15.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد معيارهاي يادگيري در پذيرش قوانين و مقررات اخلاقي:كودكان، پذيرش قوانين و مقررات اخلاقي، ارزشها و ضد ارزشها و رفتارهاي خواسته شده از سوي والدين و مربيان را در ذهن خود، براساس پيامدهاي جسماني و آني آن ارزيابي مي كنند. در واقع منشا پذيرش مقررات و يا اطاعت از قوانين اخلاقي، براساس احس

توضیحات

خرید تحقیق درمورد معيارهاي يادگيري در پذيرش قوانين و مقررات اخلاقي دانلود

مقدمه:كودكان، پذيرش قوانين و مقررات اخلاقي، ارزشها و ضد ارزشها و رفتارهاي خواسته شده از سوي والدين و مربيان را در ذهن خود، براساس پيامدهاي جسماني و آني آن ارزيابي مي كنند. در واقع منشا پذيرش مقررات و يا اطاعت از قوانين اخلاقي، براساس احساس خوشايندي (لذت) و يا ناخوشايندي (درد و الم) آني است كه كودك آن را احساس و درك مي كند. در اين مرحله كودك توجهي به معنا و ارزش اعتباري و اهميت اعتقادي معيارهاي ارزشي رفتار خويش ندارد. بلكه از ديدگاه او درست و نادرست، خوب و بد، براساس آثار و پيامدهاي ملموس جسماني ارزيابي مي شود. زيرا پدر و مادر و يا مربي در مقام تسلط و اقتدار هستند. از اين رو، پذيرفتن و اطاعت كردن از صاحبان اقتدار و احترام به افراد معتبر و قدرتمند، مهمترين شاخصه اين مرحله است كه كودك در تحليل نهايي و عيب يابي منطقي، دليل اطاعت را اجتناب از تنبيه (دوري از درد و الم) و نزديك شدن به احساس خوشايندي (خوشي و لذت) مي داند.فهرست مطالب:يادگيري و پذيرش ارزشهاي اخلاقي در سه مرحله ممكن است شكل گيرد:مرحله نخست: مرحله دوم:مرحله سوم:چگونه زمينه هاي يادگيري و پذيرش آگاهانه فراهم مي شود.دروني كردن مفاهيم اخلاقيمواجه كردن كودك با معما و سئوالكتاب (پرورش استعداد همگاني ابداع و خلاقيت)سئوالاتروشهاي پرورش خلاقيت1-تجربه براي ايده جوئي سوخت مي سازد2-بازي هاي فكري-حل معما و جدول3-سرگرمي ها و هنرهاي زيبا4-خلاقيت با مطالعه پيشرفت مي كند5-نويسندگي به عنوان يك تمرين خلاقيت6-تمرين در حل خلاق مسائلكتاب ويژگي هاي كودكان تيزهوشپرورش نوزادان تيزهوشروشهاي تحقيقاز هنگام تولدرشد هيجانيرشد شناختي اوليهتاثيرات اجتماعي بر روي شناختنتيجه گيريرشد شناختيتمرينانگيزهفرصتمشكلات كودكان تيزهوش:راه حل هايي براي والدين و مربيانمسائل و مشكلات كودكان تيزهوشپيشگيري مشكلات عاطفي و آموزشيرفع مشكلات كودكان تيزهوش

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

217 کیلوبایت

تعداد صفحات

57

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc