تحقیق درمورد مبانی فناوری اطلاعات

15.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد مبانی فناوری اطلاعات:بیشتر خصیصه های انسانی ریشه با زندگی اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد، مانند: محبت، قدرت، شهرت حرفه ای، رقابت و …. بنابراین زندگی انسان تا حد زیادی به ارتباطات بستگی دارد. مردم به ويژه در جهان مدرن که در آن حتی تأمین معاش برخی از افراد نیز از طریق ارتباطات است،

توضیحات

خرید تحقیق درمورد مبانی فناوری اطلاعات دانلود

بحشی از پاورپوینت:ارتباطات چیست؟بیشتر خصیصه های انسانی ریشه با زندگی اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد،مانند: محبت، قدرت، شهرت حرفه ای، رقابت و ….بنابراین زندگی انسان تا حد زیادی به ارتباطات بستگی دارد.مردم به ويژه در جهان مدرن که در آن حتی تأمین معاش برخی از افراد نیز از طریق ارتباطات است، از صبح تا شام با هم در ارتباط و مراوده هستند.تعریف ارتباطات:ارتباطات فرآیندی است که ارگانیسمها را به یکدیگر پیوند میدهد.این ارگانیسم ممکن است به دو دوست که با هم صحبت می کنند، روزنامه ها و خوانندگان آنها، خدمات پستی و سیستم تلفن اشاره داشته باشد.ارتباطات فقط به انتقال پیام های کلامی صریح و هدفمند دلالت ندارد، بلکه این مفهوم تمامی فرآیندهایی را که در آن افراد همدیگر را تحت تأثیر قرار میدهند، شامل میشود.اطلاعات چیست؟تعریف معناشناختی:اطلاعات دارای معنا و موضوع است،اطلاعات آگاهی یا دستوری دربارة چیزی یا کسی است.تعریف دیگر : اطلاعات عبارت است از تمام ایده ها، واقعیتها، کارهای خلاقانه ذهن که به صورت رسمی یا غیر رسمی به هر حالتی ثبت، منتشر و یا توزیع گردیده است.فناوری چیست؟از لحاظ لغوی فناوری به عنوان وسیلة تولید لحاظ میشود.فناوری کاربرد و بکارگیری مستقیم اصول، قوانین و آگاهیهای علمی در زندگی بشر برای تولید یک محصول یا ارائة یک خدمت است.فناوری کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است.به عبارت دیگر فناوری، دانش نظام‎مند بکارگیری یک فرآیند برای تولید یک محصول یا ارائة یک خدمت است،فناوری دارایی نامشهودی است که ایجاد، منتقل و کسب میشود.تعریف دقیق و واحدی از فناوری وجود ندارد.معمولاً فناوری را به عنوان سخت افزار یعنی ماشین آلات و تجهیزات می نگرند در حالی که بسیار فراتر از سخت افزار بوده و می تواند به چهار جز اصلی تقسیم شود که عبارتند از:فن افزار (Technoware) که شامل ابزارآلات، تجهیزات، تاسیسات و تسهیلات فیزیکی یا سخت افزاری است.انسان افزار (Humanware) که شامل تجربیات، مهارت ها، دانش، خرد و خلاقیت انسانی است. اطلاعات افزار (Infoware) که شامل اسنشاد و مدارک گوناگون مورد استفاده برای تولید کالا مانند دستورالعمل ها، رویه ها، شرح و توصیف فرایندها و … می باشد.سازمان افزار (Orgaware) شامل روش های مدیریتی و نظام های سازمانی، قدرت رهبری و تامین اهداف سازمانی.فهرست مطالب:ارتباطات چیست؟اطلاعات چیست؟فناوری چیست؟طبقه بندی فناوریچرخه حیات فناوریمفهوم فناوری اطلاعاتبه راستی فناوری اطلاعات چیست؟زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعاتعوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات و ارتباطاتدسته بندی جوامع بشریجامعه اطلاعاتی (Information Society)مقایسه فناوری مولد و فناوری اطلاعاتتعریف جامعه اطلاعاتیDaniel Bell : (جامعة فرا صنعتی)مدل توسعه فناوری اطلاعات (UNDP)توسعه منابع انسانیتوسعه سیاست ها (محیط حقوقی، قوانین نظارتی و خط مشی های اجرایی)توسعه نهادهاتوسعه محتوا و کاربردتاثیر فناوری اطلاعات بر وجوه جامعهجامعه اطلاعاتی و مدیریتجامعة اطلاعاتی و تجارتجامعة اطلاعاتی و آموزشجامعة اطلاعاتی و جنگجامعة اطلاعاتی و کارجامعة اطلاعاتی و حکومتجامعة اطلاعاتی و فرهنگ جامعة اطلاعاتی و شهرهای الکترونیکیمشکلات فناوری اطلاعات در صنایع کشورسوء سابقهنگاه فانتزینسخه بردارینبود زیر ساخت های کلانفقدان راه حل های تخصصیپیچیدگیمتخصصان مورد نیاز فناوری اطلاعات

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

95 کیلوبایت

تعداد صفحات

50

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.rar