تحقیق درمورد عزت نفس

18.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد عزت نفس:عزت نفس یک شاخص بسیاری مهم در شخصیت افراد است که با مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و فکر می کنیم دیگران برای ما قائل هستند گفته می شود و منبع کنترل دارای دو بعد است کنترل درونی (ما بر سرونوشت خود کنترل داریم

توضیحات

خرید تحقیق درمورد عزت نفس دانلود

مقدمه:در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود.ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است. در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، 1373،ص 10) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص 70).عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر  1930، آلپورت  1937، راجرز  1959، سالیوان   1953، طارن هورنی   1937، جیمز   1890 ، مازلو ، 1970) از میان افراد طارن هورنی 1937 روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است. فرنچ  (1968)  و ارگو  (1972) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپراسمیت(1967) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.فهرست مطالب:چكيده تحقيق                                    مقدمه                                         1- فصل اول                                 1-1- بیان مسئله                               1-2اهمیت پژوهش                                1-3- هدف پژوهش                                1-4-سوالات پژوهش                              1-5-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها       1-5-1- منبع کنترل                                1-5-1-2-تعریف عملیاتی                            1-5-2-عزت نفس                                    2- فصل دوم                             پيشينه نظري                                   2-1- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس                                2-1-1- نظریه جیمز                                2-1-2- نظریه مید                                 2-1-3- نظریه کولی                                2-1-4- نظریه روزنبرگ                            2-1-5- نظریه سالیوان                            2-1-6- نظریه هورنای                            2-1-7- نظریه آدلر                                2-1-8- نظریه راجرز                             2-1-9- نظريه مزلو                            2-1-10-نظریه ی آلپورت        2-1-11-نظریه ی دیگر روانشناسان        2-1-12-عزت نفس و غرور                             2-1-13-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس         2-1-14-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان     2-1-15-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس           2-2-منبع كنترل                                 2-2-1-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبع   كنترل                                            2-2-2-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي       2-2-3-تفاوت هاي فردي                          2-2-4-كنترل                                    2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل         2-2-6-منبع كنترل                               2-2-6-1-منبع كنترل دروني                       2-2-6-2-منبع كنترل بيروني                       2-2-6-3-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني    2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی    2-2-7- تصور راتر در باره انسان                 3- فصل سوم                                3-1 – طرح پژوهش                                 3-2- جامعه ی مورد پژوهش                         3-3- نمونه روش نمونه گیری                         3-4-ابزارتحقیق                                3-4-1-آزمون منبع کنترل             3-4-2-آزمون عزت نفس           3-5-روش اجرای پژوهش                            3-5-1-اجرای اصلی                                3-6-1-روش آمار                                4- فصل چهارم                                تجزیه و تحلیل آمارِِِي                                4-1-یافته های مربوط به سوال پژوهش                فصل پنجم                                                                                     5-1-بحث و نتيجه گيري                                                                       5-2-پيشنهادات                                                                                    منابع                                                                                                 ضمائم                                             

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

180 کیلوبایت

تعداد صفحات

108

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.rar