تحقیق درمورد شیطان پرستی

15.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد شیطان پرستی:شیطان پرستی یک حرکت مکتبی، شبه مکتبی و یا فلسفی است که هواداران آن شیطان را یک طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هستی میپندارند. آنها شیطان را موجودی زنده و با چند وجه از طبیعت انسان مشترک می دانند. طبقه بندی » راه راست « مخالف با » راه چپ « شیطان پرستی را در گروه می کنن

توضیحات

خرید تحقیق درمورد شیطان پرستی دانلود

مقدمه:شیطان پرستی یک حرکت مکتبی، شبه مکتبی و یا فلسفی است که هواداران آن شیطان را یک طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هستی میپندارند. آنها شیطان را موجودی زنده و با چند وجه از طبیعت انسان مشترک می دانند. طبقه بندی » راه راست « مخالف با » راه چپ « شیطان پرستی را در گروه می کنند. دست چپی ها به غنی سازی روحی خود در جریان کارهای خودشان معتقدند. و بر این باورند که در نهایت باید تنها به خود جواب پس دهند. در حالی که دست راستی ها غنی سازی روحی خود را از طریق وقف کردن و بندگی خود در مقابل قدرتی بزرگ تر بدست می آورند. لاوییان ها در واقع خدایی از جنس شیطان و یا خدایی دیگر را برای خود قائل نیستند. آنها حتی از قوانین شیطان نیز پیروی نمی کنند. این جنبه اعتقادی آنها به طور مکرر به اشتباه نادیده گرفته می شود و عموماً آنها را افرادی می شناسند که شیطان را به عنوان خدا پرستش می کنند. شیطان پرستی به جای اطاعت از قوانین خدایی یا قوانین طبیعی و اخلاقی، عموماً بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی های موجودی مافوق یا قوانینی فرستاده شده تمرکز دارد. به همین دلیل بسیاری از شیطان پرستان معاصر از باورها و گرایش های ادیان گذشته اجتناب می کنند و بیشتر گرایش های خودپرستانه دارند.[ به گونه ای که خود را در مرکز هستی و قوانین طبیعی می بینند و بیشتر شبیه به مکاتبی چون ماده گرایی و یا خودمحوری و جادومحوری هستند. به هر حال بعضی شیطان پرستان به طور داوطلبانه بعضی از قوانین اخلاقی را انتخاب می کنند. این یک جریان وارونه سازی را نشان می دهد. بر این مبنا شیطان پرستان به دو گروه اصلی شیطان پرستان فلسفی و شیطان پرستان دینی تقسیم بندی می شوند.فهرست مطالب:مقدمه:شیطان پرستی به چه معناست؟تاریخچهمبدا شیطان پرستیسیر تاریخی شیطان پرستیشیطان پرستی قدیمیشیطان پرستی جدیدایدئولوژی شیطان پرستیانواع و رویکردهای شیطان پرستیشیطان پرستی فلسفیشیطان پرستی لاوییشیطان پرستی دینیشرپرستانانجیل و کلیسای شیطانیپنتاگرامپنتاگرام در جادوپنتاگرام درشیطان پرستیسمبل ها و نمادها:مشخصه های ظاهریشیطان پرستی وپیدایش آن در موسیقی متال وجنبش عظیم بلك متالجمع بندی:

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

184 کیلوبایت

تعداد صفحات

23

فرمت فایل اصلی

PDF

فرمت فایل دانلودی

.pdf