تحقیق درمورد شناخت علل پیدایش استرس و اضطراب

15.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد شناخت علل پیدایش استرس و اضطراب:بار خود را با افزودن بر منابع سبک کنید . یان ممکن است به معنی تهیه ابزار و مواردی مانند یک دستگاه فاکس یا برخی نرم افزار های جدید باشد . کمک سایر افراد میتواند یک منبع باارزش به حساب آید . شاید دوستان یا فامیل شما مراقبت از فرزندان را به عهده بگیرن

توضیحات

خرید تحقیق درمورد شناخت علل پیدایش استرس و اضطراب دانلود

مقدمه:بار خود را با افزودن بر منابع سبک کنید . یان ممکن است به معنی تهیه ابزار و مواردی مانند یک دستگاه فاکس یا برخی نرم افزار های جدید باشد . کمک سایر افراد میتواند یک منبع باارزش به حساب آید . شاید دوستان یا فامیل شما مراقبت از فرزندان را به عهده بگیرند یا کسی که در شغل خود از کار افتاده است بتواند بخشی از سنگینی کار شما را از دوشتان بردارد .ممکن است همیشه نتوان بر منابع افزود اما چنانچه تلاش کنید این منابع را خواهید یافت .مورد زیر راملاحظه کنید :یک کارمند برارود کرده است که حداقل برای رفتن به دفتر پست و جمع اوری فاکس ها هر روز یکساعتوقت صرف میکند . او میداند که داشتن یک دستگاه فاکس در اداره ی خودش باعث صرفه جویی در وقت باارزش او میشود . ولی معتقد است که رئیس او هرگز با خرید آن موافقت نخواهد کرد . اما وقتی که او بلاخره مجبور شد که تقاضا کند رئیسش فورا گفت : باشد ، در اداره ی دیگر یک دستگاه فاکس اضافی است که مورد استفاده قرار نمی گیرد .تجدید سازمان خانه یا محیط کار میتواند سطوح استرس شما را پایین بیاورد آیا میتوانید صندلی یا موقعیت میز خود را در محیط کار بهتر کنید ؟ ایا میتوانید وظایف خانه داری بین تمامی اعضای خانواده تقسیم نمایید ، یا با خلاص شدن از خرید مایحتاج خانه بار خود را سبک تر سازید ؟مدل باز ادارات میتواند تا حدی گیج کننده باشد بخصوص هنگامی که کار فرد به تمرکز نیاز دارد . پیدا نمودن یک مکان ساکت یعنی نوشتن گزارشی که معمولا چند روز وقت میگیرد در زمانی خیلی کمتر و باکیفیتی به مراتب بهتر نسبت به زمانی که تمرکزتان دائما بهم میخورد .شاید بتوانید ترتیبی دهید که اختصاصا وظایف شغلی پیچیده ای را در خان هانجام دهید . نه تنها در رفت و آمد صرفه جویی خواهد شد بلکه احتمالا تداخل کمتری هم در کارها خواهید داشت . یا اینکه کوشش کنید یک اتاق کمیسیون را رزرو کنید یا از یک دفتر خالی استفاده نمایید .اجتناب از استرس زاهای خاصممکن است دوری جستن یا گریز بهترین راه حل رهایی از فشار یک شغل تحمل ناپذیر یک شبکه ارتباطی ضعیف یا شرایط نامطلوب زندگی باشد . امکان دارد شما در زندگی خود نیاز به اجتناب از تماس با افراد معینی داشته باشید که موجب استرس شما میشوند . روابط جاری خود را با خویشاوندان دوستان و همکاران خود مورد بررسی قرار دهید .این نمونه عملی را جهت اجتناب از عوامل استرس زا در نظر بگیرید : یک مدیر تولید در یک شرکت سر و کار داشتن با یک مسئول تدارکات را خیلی دشوار می دید .شخصیت های آنان با هم در تضاد بود و د نتیجه به کار آسیب وارد می آمد . جلسات همیشه به مجادله کشیده میشد .مدیر تولید با تماس تلفنی مسئول تدارکات را تهدید میکرد و سر او عصبانی میشد . خیلی از عصرها با یک جلسه روزانه یا یک فکر راجع به فردا خراب میشد .مدیر تولید به عنوان عضو یک گروه عمل میکرد و بعد از مباحثه گروه دوباره سازمان می یافت . او وظایف دیگری را هم به عهده داشت و یک همکار دیگر ناظر بر روابط مسئول تدارکات بود . با روابط کار جدید کار سازمان پیشرفت نمود مهم این است که این منبع استرس بزرگ ناشی از زندگی مدیر تولید بود .ممکن است نیاز به تغییرات مهمی در زندگی خود داشته باشید . امکان دارد الگوی رفتاری خود شما یک عامل هیجانی قابل توجه باشد . ایا میتوانید زوائد رفتاری تیپ A یا B را تغییر دهید ؟ ایا یمتوانید از یک شغل نامطلوب یا محل کار تغییر شغل یا تغییر مکان دهید یا ترتیبی دهید که با یک برنامه کار انعطاف پذیر کار کنید تا از گذشت سریع زمان در امان باشید؟فهرست مطالب:به علل استرس حمله کنیدافزودن بر منابعایا میتوانید اوضاع را برای استرس کمتر سامان دهید؟اجتناب از استرس زاهای خاصکاستن از علل استرساجتناب یا حمله به استرس؟رفتار تیپ A را اصلاح کنیدتفویض اختیاریاد بگیرید که گوش کنیدبرنامه ریزیآرامشکنترل کارتفویض اختیاربرنامه ریزیرفتار تیپ B را اصلاح کنیدتعیین هدفهامدیریت مردمکیفیتتعیین هدف های روشنبرای مبارزه در کار مهارتها را توسعه بخشیدیک محیط مولد خلق کنیدکارتان را سازمان دهیدمزاحمت ها را کنترل کنید :اسیب ها را محدود کنیدنوشتن یک گزارش:جلسه ای را طراحی کنید که کتر استرس زا باشد .تکنولوژی جدیدمدیریت زمانبرنامه ریزی مانند یک قیف استاولیت بندی کنیدیک فهرست تهیه کنیدزمان اغاز کار را تعیین کنیدفوریت و اهمیتکار امروز را به فردا میفکنیدبرنامه ریزی میان مدت تا دراز مدتبرنامه ریزی کوتاه مدت :بهترین استفاده از روز خودبرای تحت کنترل ماندن قاطع باشیدبرخی باور ها که منجر به رفتار پرخاشگرانه میشود :برخی باورها که منجر به رفتار قاطعانه میشوند:قاطعیت چیست؟فهرست حقوق فردی افرادمسئولیت هادرخواست با قاطعیتطرح درخواست هارد درخواست هاگفتن نه :خود ابزاریارتقا مهارت های ارتباطیارتباطارتباط دیداری پیوستهحالت و حرکتتاثیر چهره و اشاراتچهار دقیقه نخستلباس و وضع ظاهرتغییر لحن و صداکلام وقفه بدون واژهتاثیرات نخستینتمرین آرامششروع کنید به آرامشتنفس برای کاهش استرستنفس ارام بخشتمرین تنفسماساژیوگاایا همه ی اینها مربوط به ذهن استانتظار نتایج منفیعدم انطباق با انتظاراتگفتگوی یک نفره ی ذهنیپیش گویی های کام بخشحالات زندگیذهن شما چگونه کار میکند ؟استرس واقعی یا خیالی؟باورهای غیر واقعی خود را شناسایی کنیدبزرگ نمایی نکنیدیک نسخه برای زندگیبرچسب زدن میتواند تولید استرس کندبرنامه ریزی اولیهمطالعه ی موردیتغییر ادراکاتبا خود حرف زدن مثبتعوامل استرس زای جاری زندگی منمواظب افکار منفی باشیدتعقل ورزشکارانهتغذیه و استرسهفت قدم بهداشتیکافئین و استرسالکل و استرسمواظب نهارهای سرکار باشیدورزشنکاتی برای پای بندی به روال منظم :تداوم ورزشاستراحت و ارامشاختلالات خواببی خوابیسیگار و استرسده نکته ی برنامه ی عملیاتی

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

605 کیلوبایت

تعداد صفحات

58

فرمت فایل اصلی

PDF

فرمت فایل دانلودی

.pdf