تحقیق درمورد روش آزمون ثبات رنگ منسوجات در برابر شستشوي خانگي و تجاري

5.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد روش آزمون ثبات رنگ منسوجات در برابر شستشوي خانگي و تجاري: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اج

توضیحات

خرید تحقیق درمورد روش آزمون ثبات رنگ منسوجات در برابر شستشوي خانگي و تجاري دانلود

مقدمه:استاندارد روش آزمون ثبات رنگ منسوجات در برابر شستشوي خانگي و تجاري كه بوسيله كميسيون فني تهيه و تدوين شده و در شصت و هشتمين كميته ملي استاندارد نساجي مورخ 76/11/27 مورد تأييد قرار گرفته , اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .بنابراين براي مراجعه به استاندارهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است .فهرست مطالب:روش آزمون ثبات رنگ منسوجات در برابر شستشوي خانگي و تجاريهدف و دامنه كاربرداصولآزمونهاروش آزمونگزارش آزمون

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

209 کیلوبایت

تعداد صفحات

19

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc