تحقیق درمورد دیدنی های شهر اصفهان همراه با راهنما و تصاویر

27.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد دیدنی های شهر اصفهان همرا ه با راهنما وتصاویر :در محل این میدان (قبل از آنكه شهر اصفهان به پایتختى صفویه انتخاب شود) باغى وسیع به نام نقش ‏جهان وجود داشته است. در دوره شاه‏ عباس اول، آن باغ را تا حدود امروزى آن وسعت داده و در اطراف آن مشهورترین و عظیم‏ ترین بناهاى تاریخى اصفهان

توضیحات

خرید تحقیق درمورد دیدنی های شهر اصفهان همراه با راهنما و تصاویر دانلود

قسمتی از متن:مسجد امام كه در ضلع جنوبى میدان امام قرار دارد در سال 1020 هجرى به فرمان شاه‏ عباس اول در بیست و چهارمین سال سلطنت وى شروع شده و تزئینات و الحاقات آن در دوره جانشینان او به اتمام رسیده است. معمار مهندس آن استاد على‏اكبر اصفهانى و ناظر ساختمان محب‏على بیك الله بوده‏ اند. این مسجد شاهكارهاى جاویدان از معمارى، كاشى‏كارى و نجّارى در قرن یازدهم هجرى است.از نكات‌ جالب‌ توجه‌ این‌ مسجد، انعكاس‌صوت‌ در مركز گنبد بزرگ‌ جنوبی‌ آن‌ است‌. ارتفاع‌ گنبد مسجد 52 متر و ارتفاع‌ مناره‌های‌ داخل‌ آن ‌48 متر وارتفاع‌ مناره‌های‌ سردر آن‌ در میدان‌ نقش‌ جهان  42 متر است‌. قطعات‌ بزرگ‌ سنگ‌های‌ مرمر یكپارچه‌ وسنگاب‌های‌ نفیس‌، از دیدنیهای‌ جالب‌ این‌ مسجد است‌.  كتیبه سر در مسجد به خط ثلث غلیرضاى عباسى و مورخ به سال 1025 حاكى از آن است كه شاه عباس این مسجد را از مال خالص خود بنا كرده و ثواب آن را به روح جدا اعظم خود شاه طهماسب اهدا نموده است.  در ذیل این كتیبه به خط ثلث محمد رضا امامى، كتیبه دیگرى نصب شده كه به موجب آن مقام معمارى و مهندسى معمار مسجد شاه استاد على اكبر اصفهان و ناظر ساختمان محب على بیكالله تجلیل شده است. مسجد شاه یكى از شاهكارهاى معمارى و كاشیكارى و حجارى ایران در قرن یازدهم هجرى است و آخرین سال تاریخى كه در مسجد دیده مى‏شود سال 1077 هجرى یعنى آخرین سال سلطنت شاه عباس دوم و 1078 هجرى یعنى اولین سال سلطنت شاه سلیمان است و معلوم مى‏دارد كه اتمام تزیینات مسجد در دوره جانشینان شاه عباس كبیر یعنى شاه صفى و شاه عباس دوم و شاه سلیمان صورت گرفته است. كتیبه‏هاى مسجد شاهكار خطاطان معروف عهد صفویه مانند علیرضا عباسى و عبدالباقى تبریزى و محمد رضا امامى است. تزیینات عمده این مسجد از كاشیهاى خشت هفت رنگ است. در مدرسه جنوب غربى مسجد قطعه سنگ ساده‏اى به شكل شاخص در محل معینى تعبیه شده است كه ظهر حقیقى اصفهان را در چهار فصل سال نشان مى‏دهد و محاسبه آن را شیخ بهائى دانشمند فقیه و ریاضیدان معروف عهد شاه عباس انجام داده است. از نكات جالب در مسجد شاه انعكاس صورت در مركز گنبد بزرگ جنوبى است ارتفاع گنبد عظیم مسجد شاه 52 متر و ارتفاع مناره‏هاى داخل آن 48 متر و ارتفاه مناره‏هاى سردر آن میدان نقش جهان 42 متر است. قطعات بزرگ سنگهاى مرمرى یكپارچه و سنگابهاى نفیس از دیدنیهاى جالب مسجد شاه است.این مسجد كه ساختمان آن در سال 1020 هجرى قمرى آغاز و در سال 1025 به پایان رسید و براى تزیین آماده شد، از مهمترین مساجد عصر صفویه و در ضلع جنوبى میدان نقش جهان واقع است. تزیینات این مسجد كه از سال 1025، زمان سلطنت شاه عباس اول، آغاز شد تا زمان سلطنت دو تن از جانشینان او (صفى و عباس دوم) نیز ادامه یافت. معمار این بنا استاد على اكبر اصفهانى است كه نام او به عنوان مهندس و معمار در كتیبه سردرمسجد به خط ثلث آمده است.كتیبه سر در با شكوه مسجد به خط علیرضا عباسى خوشنویس نامدار عصر صفویه است كه تاریخ آن سال 1025 ذكر شده است.اسپرهاى طرفین در ورودى 8 لوحه با نوشته هایى مشكى بر زمینه فیزوه‏اى دارند كه در هر یك از این اسپرها 4 لوحه كار گذاشته شده. در جلو خان سردر مسجد نیز كتیبه هایى با عبارات و اشعارى وجود دارد. تخت سنگ بزرگى نیز در ضلع غربى جلوخان هست كه از نوشته‏ هاى آن تنها بسم الله الرحمن الرحیم به جا ماند. كتیبه نماى خارجى سردر، خط ثلث سفید بر زمینه كاشى خشت وجود دارد.اشعارى به خط نستعلیق در اصلى مسجد را كه پوشش نقره و طلا دارد. زینت بخشیده است در این اشعار سال اتمام و نصب در 1038 تا 1052 ذكر شده است. اشعار فوق الذكر 16 بیت است كه هشت بیت آن بر یك لنگه و هشت بیت دیگر بر لنگه دیگر آن به طور برجسته نقش بسته است. این در، در ضلع جنوبى واقع است.كتیبه‏ هاى داخل مسجد را خوشنویسانى چون عبدالباقى تبریزى، محمد صالح اصفهانى محمد رضا امامى و محمد غنى نوشته‏اند كه از آن جمله‏اند: كتیبه ایوان بزرگ مسجد و اطراف محوطه زیرگنبد به خط عبدالباقى تبریزى كتیبه بالاى محراب مرمرى به خط محمد صالح اصفهان، كتیبه‏هاى چهلستون شرقى گنبد جنوبى به خط محمد رضا امامى و كتیبه داخل ایوان شمالى مسجد به خط عبدالباقى تبریزى.این مسجد عظیم داراى دو شبستان قرینه در اضلاع شرقى و غربى صحن است. یكى از این شبستانها (شبستان شرقى) بزرگتر اما ساده و بى تزیین است و دیگرى (شبستان غربى) كوچكتر است اما تزییناتى با كاشیهاى خشت هفت رنگ دارد و محراب آن نیز از زیباترین محرابهاى مساجد اصفهان است.در دو زاویه جنوب غربى و جنوب شرقى دو مدرسه به طور قرینه قرار دارد كه مدرسه زاویه جنوب شرقى را كه حجره‏هایى نیز براى سكونت طلاب دارد، مدرسه ناصرى و مدرسه زاویه جنوب غربى را سلیمانیه مى‏نامند.ارتفاع ایوان بزرگ جنوبى مسجد 33 متر است و دو مناره در طرفین آن قرار گرفته‏اند كه ارتفاع هر یك از آنها 48 متر است. این دو مناره با كاشى تزیین شده‏اند و نامهاى محمد و على به طور تكراراى به خط بنایى بر بدنه آنها نقش بسته است. گنبد بزرگ مسجد تزئینات جالبى از كاشیكارى دارد و نیز دارى كتیبه‏اى به خط ثلث سفید بر زمینه كاشى خشت لاجوردى است.فهرست مطالب:  میدان اماممسجد امام‏مسجد شیخ‏ لطف اللهعالی ‏قاپوعمارت عالى قاپو از دو قسمت متمایز تشكیل شده است:قسمت جلویى و مدخل عمارت ساختمان اصلى كاخ كاخ چهل‏ستونكاخ هشت‏ بهشتمدرسه چهارباغگردشگاه چهارباغسی و سه پلپل خواجو (پل شاهى)پل شهرستانخصوصیات پل شهرستان شیوه ساختمان پل نتیجهپل مارنانپل جویىكلیساى وانگمنارجنبانآتشگاهتخت فولادتخت فولاد معروفترین اسامی این مزار متبرك . مزار بابا ركن الدین برای نمونه ازچند گورستان یاد می كنیم :مزار آب بخشان گورستان چملان یا سنبلان گورستان ستی فاطمه گورستان شاه میرحمزه گورستان طوقچی گورستان گلستانه فائدة لغوی 2- تخت فولاد در قبل از اسلام : جناب یوشع 3- تخت فولاد در عهد دیالمه و آل زیار مساجد تخت فولاد 1- مسجد تكیه میر محمد اسماعیل خاتون آبادی: 2- مسجد تكیه آقا میرزا محمد باقر چهار سوقی ، صاحب روضات الجنات : 3- مسجد حضرت امام حسن علیه السلام : 4- مسجدتكیه آقا حسین خوانساری  :5- مسجد تكیه حاج محمد حسین كازورنی : 6- مسجد ركن الملك (میرزا سلیمان خان ) : 7- مسجد تكیه حاج آقا مجلس خادم الشریعه (شبستان) : 8- مسجد مصلی : آب انبار غسالخانه الف : 1- تكیه سید ابولقاسم خواجوئی (سادات خواجوئی ) اخیراً تبدیل به فضای سبز گردید . تكایای عهد صفویه : لسان الارض تكیه باباركن – تكیه میرفند تكیه میرزا فیعاء نائینی تكیه آقا حسین خونساری تكیه آقا رضی الدین محمد بن محمد تقی حسینی موسوی شیرازی اصفهانی تكیه خاتون آبادی تكیه فاضل سراب قدیمی ترین قبر در گورستان تخت فولاد : تكیه آباده ای تالار هاتالار اشرف بازارهاسر در قیصریه بازار قیصریهبازار گلشن یات جارچى بازار دروازه اشرفبازار لواف ها و آهنگران بازار كفشدوزهابازار رنگرزها بازار چهارسو نقاشى بازار مقصود بیك = یا چهارسو مقصود بازار غازبازار ریسمانبازار نجف آبادی ها بازار مقابل بازار عربانبازار نیم آوردبازار زرگرها بازار تفنگ سازها بازار كلاهدوزها بازار قنادهابازار شاهى = بازارچه بلند بازار علیقلى آقابازار مجلسىبازار جماله كلهبازارچه در دشتبازارچه بید آبادبازارچه حمام قاضىبازارچه خانبازارچه آقابازار هارونیهبازار بوریابافت هابازارچه چهارسوق شیرازیانبازار میدان میر بازار حبیب الله خان .بازار خیار بازارچه حاجیه خانم .بازارچه حسن آباد .بازار سار و تقى  بازار مرغبازار بزرگ اصفهان بازارچه حاج محمد جعفرآباده‏اىبازار منشىبازار نجارهابازار گندم فروشانبازارچه اسماعیل كوسهچهارسوهاچهارسو شیرازی ها چهارسو شاهچهارسو در شیخ چهارسو آجرىچهارسو مخلصچهارسوچوبىچهارسو كوچكچهارسوى ساروتقى مناره‏ هامناره ساربان مناره ‏هاى دردشتپل های دیگر 1- پل اورگان:  2- پل بابا محمود:  3- پل زمان خان:  4- پل ورزنه  5- پل سروش آذران:  6- پل چوم:  7- پول جویى 8- پل فلاورجان:  9- پل نیاصرم:  10- پل مارنان 11- پل شهرستان  12- پل خواجو 13- پل اللهوردیخان  14- پل محمدرضا شاه: دیگر بناهای تاریخی اصفهانجلفاى اصفهان و آثار تاریخى آن سرستون‏ هاى كاخ ساسانى اصفهان  توصیف سرستون ‏ها  سرستون موزه ایران باستان  نقش آناهیتا:  سرستونى كه در چهلستون اصفهان نگهدارى مى ‏شود  نقش سمت راست یا نقش شاهنشاه  لباس شاه، زربفت و دست چپ در حالى كه دستبند مرصعى آن را زینت مى‏داده بر روى قبضه شمشیر جواهر نشان نهاده شده است. سه رشته مروارید، گردن شاه را زینت مى‏داده و سه رشته مروارید دیگر، بر لبه یقه لباس دوخته شده و یقه مروارید دوزى به صورت چپ به راست و اریب است.   نقش سمت چپ یا نقش آناهیتا  تفاوت بین سرستون چهلستون و نمونه موزه ایران باستان  نتیجه:

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

3,976 کیلوبایت

تعداد صفحات

248

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc