تحقیق درمورد ثبات رنگ در مقابل مرسريزه كردن

8.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد ثبات رنگ در مقابل مرسريزه كردن :استاندارد ملي‌ ايران‌ ” نساجي‌ – ثبات‌ رنگ‌ در مقابل‌ فشار داغ‌ (اتو) – روش‌ آزمون ” نخستين‌ بار در سال‌ 1345 تهيه‌ شد. اين‌ استاندارد براساس‌ پيشنهادهاي‌ رسيده‌ و بررسي‌ و تأييد كميسيون‌ هاي‌ مربوط‌ براي‌ سومين‌ بار مورد تجديدنظر قرار گرفت‌ و در ي

توضیحات

خرید تحقیق درمورد ثبات رنگ در مقابل مرسريزه كردن دانلود

پيش‌ گفتار: استاندارد ملي‌ ايران‌ ” نساجي‌ – ثبات‌ رنگ‌ در مقابل‌ فشار داغ‌ (اتو) – روش‌ آزمون ” نخستين‌ بار در سال‌ 1345 تهيه‌ شد. اين‌ استاندارد براساس‌ پيشنهادهاي‌ رسيده‌ و بررسي‌ و تأييد كميسيون‌ هاي‌ مربوط‌ براي‌ سومين‌ بار مورد تجديدنظر قرار گرفت‌ و در يكصدو سيزدهمين جلسه‌ كميته‌ ملي‌ استاندارد پوشاك و فرآورده هاي نساجي و الياف مورخ‌ 15/2/82  تصويب‌ شد. اينك‌ به‌ استناد بند 1 ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ 1371 به‌ عنوان‌ استاندارد ملي‌ ايران‌ منتشر مي‌ شود.براي‌ حفظ‌ همگامي‌ و هماهنگي‌ با تحولات‌ و پيشرفت‌ هاي‌ ملي‌ و جهاني‌ در زمينه‌ صنايع‌ ، علوم‌ و خدمات‌، استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ در مواقع‌ لزوم‌ تجديدنظر خواهد شد و هرگونه‌ پيشنهادي‌ كه‌ براي‌ اصلاح‌ يا تكميل‌ اين‌ استانداردها ارائه‌ شود، در تجديدنظر بعدي مورد توجه‌ قرار خواهد گرفت‌. بنابراين‌ براي‌ مراجعه‌ به‌ استانداردهاي‌ ايران‌ بايد همواره‌ از آخرين‌ تجديدنظر آنها استفاده‌ كرد.در تهيه‌ و تجديدنظر‌ اين‌ استاندارد سعي‌ شده‌ است‌ كه‌ ضمن‌ توجه‌ به‌ شرايط‌ موجود و نيازهاي‌ جامعه‌، در حد امكان‌ بين‌ اين‌ استاندارد و استانداردهاي‌ بين‌ المللي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ و پيشرفته‌ هماهنگي‌ ايجاد شود. فهرست مطالب:پيش‌ گفتار1 هدف‌ و دامنه‌ كاربرد2 مراجع‌ الزامي‌آزمايش‌ منسوجات‌ ويژگيها و روشهاي آزمون3 اصول‌ كلي‌ 3-1 اعمال‌ فشار در حالت‌ خشك‌3-2 اعمال‌ فشار در حالت‌ مرطوب‌3-3اعمال‌ فشار در حالت‌ تر3-4 ارزيابي‌4 وسايل لازم5مواد لازم6 آماده كردن‌ آزمونه‌8 گزارش‌ آزمون‌

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

86 کیلوبایت

تعداد صفحات

12

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc