تحقیق درمورد تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

15.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد تریگر های فازی در پایگاه داده فعال:پايگاه‌هاي دادة فعال با هدف ايجاد تعامل در پايگاه‌هاي داده ايجاد شدند. در اين نوع پايگاه داده با تعريف قوانين و بدون نياز به كدنويسي، سيستم قادر به عكس‌العمل مناسب در مقابل رويدادهاي مهم در شرايط خاص مي‌باشد. تعريف قوانين ساده‌ترين نوع بيان محدو

توضیحات

خرید تحقیق درمورد تریگر های فازی در پایگاه داده فعال دانلود

چكيده:پايگاه‌هاي دادة فعال با هدف ايجاد تعامل در پايگاه‌هاي داده ايجاد شدند. در اين نوع پايگاه داده با تعريف قوانين و بدون نياز به كدنويسي، سيستم قادر به عكس‌العمل مناسب در مقابل رويدادهاي مهم در شرايط خاص مي‌باشد. تعريف قوانين ساده‌ترين نوع بيان محدوديت‌ها بوده كه براي متخصص هاي محيط نيز قابل درك مي‌باشد. اما در بيان تجربيات اغلب از كلمات فازي استفاده مي‌شود كه ترجمه آن‌ها به مقادير دقيق منجر به كاهش ارزش معنايي دانش مي‌شود. فازي‌سازي پايگاه‌هاي داده فعال با هدف نزديك‌تر نمودن زبان بيان قوانين به زبان طبيعي انسان مطرح شد. اين امر كمك مي‌كند دانش متخصصين، مستقيماً به پايگاه داده منتقل شود. ضمن اينكه تغييرات نيز با كمترين هزينه، بر قوانين تعريف شده اعمال مي‌شود. اولين گروه فازي‌سازي گرداننده پايگاه‌هاي دادة فعال ولسكي و بوعزيز و همکارانشان بودند که به فازي نمودن رويداد، شرط و واكنش در تعريف قوانين پرداخته‌اند و طي چند مقاله نتايج آن را ارائه نمودند[2, 3, 5, 7, 8, 9, 10]، اين گروه در پروژه Tempo به پياده‌سازي فازي اين سه بخش پرداخته‌اند. گروه دومي که در اين زمينه فعاليت نموده است گروه آقايان يوسل سايجين و اوزگور اولوسوي ميجباشد که در دو مقاله به جنبه کاربرد تريگرهاي فازي در پايگاه داده هاي فعال سيار پرداخته اند. فازي نمودن پايگاه‌هاي دادة فعال با هدف كاربردي‌تر نمودن پايگاه‌هاي داده مطرح شد. اين پايان‌نامه ضمن اصلاح تريگر هاي فازي معرفي شده توسط گروه اول با ايجاد تغييراتي در آنها از تريگر هاي فازي جهت عمل رونوشت برداري فازي استفاده مي کند. در ادامة اين پايان‌نامه يك معماري ساده از موتور رونوشت برداري فازي در پايگاه دادة فعال ارائه مي‌شود و در پايان با يك نمونة پياده‌سازي شده از موتور رونوشت برداري فازي موارد پيشنهادي ارزيابي مي‌گردد. فهرست مطالب:بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده    فصل اول: كليات    مقدمه    مروري بر فصول پايان‌نامه    فصل دوم: پايگاه داده فعال    مديريت داده   مديريت قوانين    تعريف قانون    رويداد    شرط    واكنش    مدل اجرايي    اولويت اجرايي در قوانين     معماري پايگاه دادة فعال    آشكارساز رويداد    ارزيابي شرط    زمانبندي    اجرا    2-3 نمونه‌هاي پياده‌سازي شده    StarburstAriel  NAOS2-4 نتيجه    فصل سوم: مفاهيم فازي    3-1 مجموعه‌هاي فازي    3-2 عملگرهاي فازي    3-3 استنتاج فازي    3-4 ابهام‌زدايي    3-5 نتيجه    فصل چهارم : پايگاه دادة فعال فازي     4-1 تعريف فازي قوانين     4-1-1 رويداد فازي     4-1-1-1 رويدادهاي مركب     4-1-1-2 انتخاب فازي اجزاء رويدادهاي مركب     4-1-2 شرط فازي     4-1-3 واكنش فازي     4-1-4 تعيين فازي موقعيت زمانبندي     4-2 معماري و مدل اجرايي قوانين     4-2-1 آشكارساز رويداد     4-2-2 بررسي شرط     4-2-3 اجرا     4-2-4 زمانبندي     4-3 نتيجه     بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات     فصل پنجم: رونوشت برداری فازی   5-1 رونوشت برداری     5-1-1 رونوشت برداری همگام     5-1-2 رونوشت برداری ناهمگام     5-1-3 ماشين پايه رونوشت برداري داده    5-1-4 مقايسه دو روش همگام و ناهمگام    5-2 رونوشت برداري فازي    5-2-1 استفاده از تريگرها براي فازي نمودن رونوشت برداري    5-3 کميت سنج هاي فازي    5-3-1 روش محاسبه کميت سنج هاي فازي    5-3-2 کميت سنج عمومي    5-3-3 کميت سنج جزئي    5-3-4 کميت سنج جزئي توسعه يافته    5-4 روش جديد محاسبه حد آستانه در تريگرهاي فازي براي رونوشت برداري فازي    5-5 معماري ماشين رونوشت بردار فازي    5-6 مثال    5-7 کارايي    5-7-1 ترافيک در رونوشت برداري مشتاق    5-7-2 ترافيک در رونوشت برداري تنبل    5-7-3 ترافيک در رونوشت برداري فازي    5-7-4 مقايسه تئوري هزينه رونوشت برداري فازي و تنبل    5-8 جمع بندي    فصل ششم: پیاده سازی     6-1 Fuzzy SQL Server    846-2 عملکرد اجزاي Fuzzy SQL Server    6-3 شبيه سازي تريگرهاي فازي در پايگاه داده غير فازي    6-4 اجزاء تريگر فازي در پايگاه داده غير فازي    6-5 جداول سيستمي مورد نياز    6-6 مثال    6-7 کارهاي آتي    مراجع و منابع    

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

1,288 کیلوبایت

تعداد صفحات

120

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.rar