تحقیق درمورد تاثیر مواد و وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان

9.900 تومان

دانلود تحقیق درمورد تاثیر مواد و وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان:پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري بر روي 64 نفر از دانش آموزان دورة راهنمايي انجام شد و جهت گردآوري داده ها يك پرسشنامة 18 سئوالي محقق یافته ويژة معلمان و يك پرسشنامة 16 سئوالي ويژة دانش آموزان دورة را

توضیحات

خرید تحقیق درمورد تاثیر مواد و وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان دانلود

چكيده:پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري بر روي 64 نفر از دانش آموزان دورة راهنمايي انجام شد و جهت گردآوري داده ها يك پرسشنامة 18 سئوالي محقق یافته ويژة معلمان و يك پرسشنامة 16 سئوالي ويژة دانش آموزان دورة راهنمايي تهيه شده و پس از اجرا نتايج نشان داد كه 77% دانش آموزان استفاده از وسايل كمك آموزشي را بر پيشرفت تحصيلي خود موثر دانسته اند و همچنين 94% معلمين استفاده از وسايل كمك آموزشي را در افزايش يادگيري دانش آموزان  موثر دانسته اند.فهرست مطالب:عنوان                                                             چکیده     فصل اول : بیان مسئله  بیان مسئله       اهداف تحقیق     اهمیت و ضرورت    سوالات پژوهشی     فصل دوم : پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق     فصل سوم : روش تحقیق روش تحقیق    فصل چهارم : یافته های تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها      فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری و بحث     پیشنهادات     یادداشت ها     منابع مورد استفاده     پیوست     فهرست جداول جدول 1-4    جدول 2-4     جدول 3-4    جدول 4-4    

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

111 کیلوبایت

تعداد صفحات

26

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.rar