تحقیق درمورد تاثیر اسلام در پوشش زنان

30.000 تومان

دانلود تحقیق تاثیر اسلام در پوشش زنان:لباس پوشیدن سابقه اى به اندازه حیات انسان دارد و جز پیروان يكى از مكاتب فكرى كه بر لزوم برهنه زيستى پاى مى فشارند، همه افراد به نوعى آن را تجربه مى كنند. يكي از امتیازات انسان، در مقايسه با موجودات ديگر، تهیه پوشش مناسب براي اندام خويش است. بر اين اساس، لبا

توضیحات

خرید تحقیق درمورد تاثیر اسلام در پوشش زنان دانلود

چكیده:لباس پوشیدن سابقه اى به اندازه حیات انسان دارد و جز پیروان يكى از مكاتب فكرى كه بر لزوم برهنه زيستى پاى مى فشارند، همه افراد به نوعى آن را تجربه مى كنند. يكي از امتیازات انسان، در مقايسه با موجودات ديگر، تهیه پوشش مناسب براي اندام خويش است. بر اين اساس، لباس پوشیدن يكي از شئون و ويژگي هاي انسان است. لباس، افزون بر حفظ انسان از سرما و گرما و برف و باران و ياري دادن وي در حفظ عفت و شرم، درآراستگي و زيبايي آدمي نیز نقشي مهم ايفا مي كند و مي توان آن را نشان دهنده گرايش اعتقادي فرد و تعلق وي به فرهنگي خاص دانست. لذا در تحقیق حاضر با هدف معرفي وضعیت پوشش زنان ايراني ضمن بررسي ريشه هاي پوشش زنان به تاريخچه پوشش زنان ايراني و معرفي انواع پوشش هاي محلي و شهري امروز ايران زمین پرداخته خواهد شد.مقدمه:پوشش زن و مرد ايراني ازجمله مسايلي است كه از دوران باستان داراي اهميت بوده است و از ابتداي تاريخ باستاني اين كشور تا كنون دستخوش تحولات عميق نشده و مفهوم آن در فرهنگ ايراني حفظ شده است. بررسي پوشاك از اين لحاظ اهميت دارد كه بواسطه آن مي توان در رابطه با سير تحول تاريخي،زيباشناسي، اعتقادات، طبقات اجتماعي و پيشرفت صنعت به ويژه نساجي و پارچه بافي يك قوم يا تمدن اطلاعات ارزشمندي كسب كرد.پوشاك ايرانيان در زمان 555 قبل از ميلاد تا دوران جنگ هاي صليبي، ادامه لباس بابلي ها و آشوري ها و بسيارمتنوع و گوناگون بود. براساس اعتقاد پژوهش گران مورخ، اين نخستين دوره اي است كه لباس زير و خصوصا نوع دوخته شده آن به عنوان پوشش ملي، مطرح شده است. در 0555به تن مي » لباس كامل « قبل از ميلاد به شهادت آثاري كه از تمدن ايلامي به دست آمده، ايرانيان كرده اند. پارسيان باز گذاشتن هر يك از قسمت هاي بدن، جز دو دست را خلاف ادب مي شمردند و به جهت پوشش سر و پاي خود، از سربند يا كلاه يا پاپوش استفاده مي كردند.اگرچه پوشيدن لباس براي جلوگيري از سرما و تابش آفتاب يا به منظور پوشش بدن است، اما انتخاب رنگ و نقش روي پارچه و تزيين لباس، معرف قوميت، شخصيت، باورها و منزلت اجتماعي است لذا در تحقيق حاضر ضمن بررسي تاريخچه پوشش در سه دوره باستان تا پيش از كشف حجاب، كشف حجاب تا انقلاب اسلامي و بعد از انقلاب در ايران، به منظور آشناسازي خواننده با وضعيت موجود، به معرفي وضعيت موجود پوشش زنان در اقوام و مشاغل گوناگون پرداخته خواهد شد.فهرست مطالب:مقدمه:تاريخچه پوششگفتار اولسابقه و ديرينه پوشش در اديانحجاب ورابطه آن با پوششپوشش زن در اديان بزرگ الهىحجاب در آيين يهودحجاب در آيين مسحيتحجاب در اسلامگفتار دومتاريخچه پوشش در ايراندوره مادهادوره پارسى ها )هخامنشيان(دوره اشكانياندوره ساسانياندوره صفوياندوره زنديهدوره قاجاريهكشف حجابپس از كشف حجاب تا انقلاب اسلاميانقلاب اسلامي و پوشش زنانگفتار سومفلسفه و ضرورت پوشش و حجابتاريخچه چادر به عنوان حجاب برترپوشش زنان در ايران قسمت اولچكيدهمقدمهتاريخچه پوششگفتار اولسابقه و ديرينه پوشش در اديانحجاب ورابطه آن با پوششپوشش زن در اديان بزرگ الهىحجاب در شريعت حضرت ابراهیم)علیه السلامحجاب در آيین يهودحجاب در آيین مسحیتحجاب در اسلامتأثیرات متقابل اسلام و ايرانتاريخچه پوشش و حجاب در ايرانفصل دومپوشش امروز زنان ايرانيگفتار اولپوشش زنان شهر نشين ايران امروزپوشش زنان در مشاغل مختلفلباس زنان کارمندلباس زنان پليسلباس زنان آتش نشانلباس زنان پزشک و پرستارلباس معلمان و دانش آموزانگفتار دومپوشش محلي زنان ايرانياجزاي مؤثر در پوششمذهبشرايط و عوامل طبيعيشيوه معيشتمنزلت اجتماعيپوشاک زنان کردپوشاک زنان خراسانپوشاک زنان گيلانپوشاک زنان مازندرانپوشاک زنان آذربايجان شرقيپوشاک زنان بختياريپوشاک زنان قشقاييپوشاک زنان بلوچپوشاک زنان ترکمنپوشاک زنان خوزستانپوشاک زنان بندريخلاصهفهرست منابعايران اسلامي در 3 قرن اولقسمت دوم:سامانيانعلويان طبرستان.زياريانحکومت آل بويه.غزنويانسلجوقيانخوارزمشاهيانتاريخچه پوشاک زنان ايران دوران صفويحجاب در لباس هاي اصیل ايراني رعايت شده استحجاب، رسانه هاي جمعي و هويت ماالف( حجاب هويتي دينيب( حجاب هويتي مليج( حجاب هويتي انقلابيرسانه غربي، هويت بخشي غربيسکوت و سکون رسانه ايکتاب نامهپوشاک اقوامشرايط و عوامل طبیعي:شیوه معیشت فعالیت هاي غیرزارعي:منزلت هاي اجتماعي:رابطه لباس و فرهنگاثبات رابطه ي فرهنگ و لباسلباس بلند تمدن هاي شرقي :

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

479 کیلوبایت

تعداد صفحات

75

فرمت فایل اصلی

PDF

فرمت فایل دانلودی

.pdf