تحقیق درمورد بررسی رابطه بین میزان باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان

10.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد بررسی رابطه بین میزان باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان:آدمی در طول زندگی خود با پدیده های گوناگون سر و کار داشته است و نسبت به این پدیده در او شناختهای معین و احساسات بخصوص پدید می آید و نوعی آمادگی در او پیدا می شود که نسبت به آنها شیوه معینی رفتار می کند.در اکثر جوامع بشری چ

توضیحات

خرید تحقیق درمورد بررسی رابطه بین میزان باورهای دینی و سلامت روان دانشجویان دانلود

مقدمه:آدمی در طول زندگی خود با پدیده های گوناگون سر و کار داشته است و نسبت به این پدیده در او شناختهای معین و احساسات بخصوص پدید می آید و نوعی آمادگی در او پیدا می شود که نسبت به آنها شیوه معینی رفتار می کند.در اکثر جوامع بشری چه از جنبه تاریخی و چه در زمانهای معاصر نهاد اساسی در شکل گیری شخصیت افراد مؤثر است که عبارتند از : اجتماع، خانواده، مدرسه، همسالان و مذهب که ممکن است عواملی چون وسایل ارتباطی جمعی تبلیغات، ایدئولوژی های خاص تأثیر این نهادها را تا حدودی تحت الشعاع قرار دهند. شناخت این عوامل بخصوص در رابطه با بهداشت روانی امری ضروری.توجه به مذهب یک رویکرد جدید نیست بلکه امری است که سالیان دراز توجه دانشمندان مختلف را چه تجزیه و تحلیل دلایل رد آوری به مذهب و چه در جهت و نحوۀ تأثیر آن بر فتار بخود جلب کرئه است.در عصر کنونی یک سلسله پرسشها و تردیدهایی نسبت به مسائل نسبت به مسائل مذهبی در ذهن جوانان ایجاد شده که نتیجۀ مستقیم آن ایجاد شک و اضطراب و ناآرائی در میان این طبقه از جامعه شده است.عصر ما از نظر دینی و مذهبی خصوصاً برای طبقه جوانان عصر اضطراب و بحران است و سؤالات کهن و فراموش شده نیز از نوع مطرح ساخته است که سلامت روانی جوانان را تحت پوشش خود قرار داده است (مطهری، 1348، ص 49) مذهب می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اخلاقی و روانی باشد واژه های علمی درمان نفس پس از شناساندن ریشه های بیماری های روانی و با استمداد او از جهانی دینی و وحی آسمانی و طرح شده است که می تواند ما را از بسیای از کتب جدید روان شناسی و سلامت روانی به میزان قابل توجهی بی نیاز سازد چون علم می خواهد از راه تفکر و استدلال و تجزیه و تحلیل به واقعیتهایی برسد تا زمانی که خود فرد نقش فعالی در روند سلامت روانی خود به عهده نگیرد بعضی از سیاستها در جامعه بی بهره است. بهره برداری از دستگاه الوهیت و معامله با خدا حداقل یک آمادگی فردی می خواهد یک ایمان، یک تسلیم بخصوص و علاقه و حتی تمرینها و انجام دادن اعمالی را لازم دارد. و بسا که استعدادی را می خواهد و توفیقی هم باید یاری کند، لیکن اگر فرد با دستگاه الوهیت آشنا شد اگر مردمی خدا را شناختند. اگر سران قومی با این قدرت آشنا شدند، مگر پیشوایان جماعتی خود را با این نیرو مرتبط کردند آن وقت است که هر گونه سعادتی، ترقی و پیشرفتی نه تنها میسر است بلکه دوام نیز می یابد.روان شناسان معتقدند که تنها روزنه ای که می تواند آزام و ناراحتی های حاصل را از بدن آدمی خارج ساختند و یا آنها را خنثی ایمان به خدا و اعتقاد به یک مبدأ حقیقت است و یک قدرت مافوق انسانیت است، زیرا تنها نیروی که می تواند بر مشکلات فائق شود نیروی الهی است.فهرست مطالب:فصل اولمقدمه بیان مسئلهاهمیت و ضرورت تحقیقاهداف پژوهش متغیرهای پژوهشی فرضیه های پژوهشیتعریف مفاهیم و تعریف عملیاتی واژه ها عمومی (GHQ) بدست می آورند.فصل دومادبیات تحقیقالف ) تئوری تحقیقب ) بیشینه پژوهشالف ) تئوری های تحقیققرآن و سلامت روانیاعتقادات مذهبیتعریف اعتقادات مذهبیاحساسات مذهبی جوانانتعریف سلامت روانیسلامت روانی چیست؟هدف بهداشت روانیابعاد فعالیتهای بهداشت روانی :عوامل مؤثر در تأمین بهداشت روانینقش مذهب در سلامت روان اساس مذهب چیست؟  نقش دعا و نیایش در سلامت روانی  تأثیر رفتار و باروهای مذهبی در بهداشت روانی  جوانان و اعتقادات مذهبی  مذهب و مقابله با فشار روانی دیدگاه افراد مذهبی در مورد جهاندلایل تأثیر مثبت مذهب بر سلامت روانیالف ) پژوهشهای انجام شده در خارج از کشورب ) پژوهشهای انجام شده در ایرانرابطه دینداری و روان درستی، دکتر سیده خدیجه آرین.بررسی نقش تاریخچه و تحارب مذهبی، معنوی در پیشگیری از آسیبهای رفتاری، اجتماعی دخترانبررسی رابطه میان عوامل تنش زا، میزان توکل به خدا و نشانگان استرس در بین دانش آموزان دبیرستانیفصل سومروش تحقیقنوع پژوهشابزار گردآوری داده هاجامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری  نوع مطالعه، روش و نحوه اجرای تحقیق

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

234 کیلوبایت

تعداد صفحات

46

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc