تحقیق درمورد اكسل مايكروسافت

15.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد اكسل مايكروسافت:ويژگي سيوه اكسل مايكروسافت به شما امكان تخصيص دادن اسامي به تركيبهاي مشخصه‌هاي قالب‌بندي را مي‌دهد. شما مي‌توانيد بعداً اين مشخصه‌ها را با انتخاب نام آنها از يك فهرست انتخاب كنيد. به اين ترتيب در وقت شما براي كليك كردن روي دكمه‌ها، باز كردن كادرهاي محاو‌ه‌اي و انت

توضیحات

خرید تحقیق درمورد اكسل مايكروسافت دانلود

مقدمه:ويژگي سيوه اكسل مايكروسافت به شما امكان تخصيص دادن اسامي به تركيبهاي مشخصه‌هاي قالب‌بندي را مي‌دهد. شما مي‌توانيد بعداً اين مشخصه‌ها را با انتخاب نام آنها از يك فهرست انتخاب كنيد. به اين ترتيب در وقت شما براي كليك كردن روي دكمه‌ها، باز كردن كادرهاي محاو‌ه‌اي و انتخاب يك گزينه ، به خوبي صرفه‌جويي مي‌شود. شيوه‌ها شما را در همخواني و هماهنگي قالب‌بندي هم براي كار‌برگ‌ها و هم در كتابچه‌هاي كار ياري مي‌دهد. با به كار بردن شيوه‌ها، شما مي‌توانيد به آساني مشخصه‌هاي قالب‌بندي بسياري از خانه‌هاي كاربرگ را بطور يكجا تغييردهيد: هر كتابچه كار جديد داراي شش شيوه از پيش تعريف شده مي‌باشد: Camma – فقط قالب‌بندي عدد با جاسازي ارقام هزارگان و دو نقطه اعشاري Camma[0] – فقط قالب‌بندي عدد ، با جداسازي ارقام هزارگان و روند كردن عدد به بزرگترين عدد صحيح Currency – فقط قالب‌بندي عدد ، با علامتهاي پولي و جداساز ارقام هزارگان و دو نقطه اعشاري Currency(0) – فقط قالب‌بندي عدد، با علامتهاي پولي و جداساز ارقام هزارگان و روند كردن عدد به نزديكترين عدد صحيح. Normal- اين شيوه شامل كليه خصيصه‌هاي قالب‌بندي پيش فرض مي‌باشد. به شكل 4-9 نگاه كنيد. Percent- فقط قالب‌بندي عدد با قالب درصدي و بدون نقطه اعشاري.  اگر يك فراپيوند در كتابچه كار خود به كار برده و از آن استفاده كرده‌ايد دو شيوه ديگر Link و Hyperlink نيز در اختيارتان قرار داده مي‌شود. براي كسب اطلاعات بيشتر در مودر فراپيوندها به «استفاده از فراپيوندها» نگاه كنيد.اين شيوه‌هاي از پيش تعريف شده داراي مشخصه‌هاي يكسان روي هر كتابچه كار جديد كه ايجاد مي‌كنيد مي‌باشند ولي شما  مي‌توانيد اين مشخصه‌ها را در هر كتابچه كاري كه مي‌خواهيد تغيير داده و شيوه مورد نظر خود را اعمال كنيد. با ذخيره كردن يك كتابچه كار، كليه تعريفهاي شيوه براي كتابچه كار همراه با بقيه اطلاعات آن ، ذخيره مي‌شوند. فهرست مطالب:فصـــل يكم الگوها قالب‌بندي با شيوه‌ها ساختن فرمول‌هاي قالب‌بندي شرطي تعريف شيوه‌ها مشخص كردن شيوه‌ها توسط يك نمومه تغيير شيوه : تحت‌الشعاع قرار دادن و ملغي كردن شيوه قبلي با تغيير مستقيم قالب‌بندي ادغام كردن شيوه‌ها از كتابچه‌هاي مختلف كار حذف شيوه فصــل دوموارد كردن و فرستادن پرونده‌‌ها استفاده از فرامين open و As Save براي وارد كردن و صدور پرونده‌ها XML چيست؟ وارد كردن و صادر كردن پرونده‌هاي متني (Import & Export Text)فصــل چهارم ‌Nameنامگذاري خانه‌ها و دامنه‌هاي كاربرگ استفاده از اسامي در فرمولها تعيين و مديريت اسامي ويرايش اسامي اسامي در سطح كتابچه كار در مقابل اسامي منحصر به كاربرگ ساخت همزمان اسامي اضافه كردن توضيحات به خانه‌هاي كاربرگ چاپ توضيحات فصــل پنچــم Past special چسباندني / انتقال دادن انتخابي با به كاربردن Paste Specialچسباندن با به ك ار بردن عملكردهاي رياضي چسباندن پيوندهاصرف نظر كردن از خانه‌هاي خالي كاربرگ پس و پيش كردن ورودي‌هااستفاده از Paste Special در بردارها فصــل ششم Linkفصــل هفتم Marcoفصــل هشتم قالبندي استفاده از قالب‌بندي شرطي قالب بندي چرخشي به كمك Auto Formatتثبيت پنجره‌ها فصــل نهم توابع توابع HLOOKUP9 VLOOKUPاستفاده از تابع Sun استفاده زا توابع انتخاب شده رياضي توابع PRODUCT و SUMPRODRCTتابع MODتابع COMBINتابع RAND و تابع RANDBETWEENاستفاده از توابع روند كننده توابع ROUND ، ROUNDDOWN و ROUNDUPتوابع MEDIAN، MODE ، MIN ، MAX و COUNTتوابع SUMLF و COUNTIFتوابع تحليل‌هاي مالي محاسبات سرمايه‌گذاري تابع PVتابع NPVتابع FVتابع PMTتابع IPMTتابعPPMT   تابع NPER تابع Rateآشنايي و درك توابع متني تابع TEXT تابع DOLLARتابع LENتوابع ASCII : char و codeتوابع پاكسازي : TRIM و CSEANتابع EXACTتوابع حروف بزرگ و كوچك : UPPER ، LOWER و PROPERاستفاده از توابع زير رشته متني توابع FIND و SEARCHتابع MID تابع CONCATINATEآشنايي و درك توابع منطقي استفاده از تنابع انتخاب شده منطقي تابع IFتوابع AND ، OR و NOTتوابع تودرتوي IFموارد ديگر استفاده از توابع شرطي فصــل دهم حفاظت حفاظت از كتابچه‌هاي كار پنهان كردن خانه‌هاي كابرگ و برگه‌ها

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

308 کیلوبایت

تعداد صفحات

105

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc