تحقیق درمورد اقتصاد ایران در دوران قاجاریه

8.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد اقتصاد ایران در دوران قاجاریه:در این شماره به فرایند جریان تجزیه اقتصاد ایران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی میپردازیم . از زمان سلطنت صفوی و پیدایش قدرتهای جدید اقتصادی و سیاسی در اروپا و برخاستن قدرتهای جدید در مرزهای کشور ، انعکاس

توضیحات

خرید تحقیق درمورد اقتصاد ایران در دوران قاجاریه دانلود

مقدمه:در این شماره به فرایند جریان تجزیه اقتصاد ایران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی میپردازیم . از زمان سلطنت صفوی و پیدایش قدرتهای جدید اقتصادی و سیاسی در اروپا و برخاستن قدرتهای جدید در مرزهای کشور ، انعکاس رابطه قدرتهای جدید و نیروهای اجتماعی حاکم بر کشورهای عضو حوزه بصورت برخوردهای شدید بینابین که به متلاشی شدن حوزه می انجامید ، اقتصاد ایران را از بازار گسترده و طبیعی خود محروم کرد. اما سنگینی بار وظائف هنوز بردوش ملت بود و بودجه دولتی بر اثر فشار نظامی در مرزها افزایش میافت و بار مالیاتها و بهره مالکانه را سنگین تر میکرد. پول همان مدارسابق خود را داشت ولی جهت عمل خویش را تغییر میداد. نقش پول ایران این بود که مازادهای اقتصادی های دیگررا می مکید و به اقتصاد مسلط ایران منتقل میکرد. اما پس از آنکه اقتصاد ایران با بقیه حوزه فرهنگی قطع رابطه کرد و بتدریج که در عصر قاجار تجزیه شد و زیر سلطه اقتصاد تازه توان غرب در می آمد، پول ایران خود ابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج می شد. تا 1266 هجری پول ایران هنوز از بغداد تا مرز چین و از هندوستان تا حدود روسیه وسیله مبادله بود.( تاریخچه سی ساله بانک ملی ا یران .شهریور 1338) ولی جریانی عکس جریان اول بصورت صدور مسکوک و سرمایه بوجود می آمد.فهرست مطالب:1 – کاهش رسمی وزن سکه 2- تنزل ” غیر رسمی ” مرغوبیت اوزان سکه ها انواع مالیات1-مالیات غلات و صیفی2-مالیات بر کسبه و صنوف3- مالیات اغنام و احشام44- مالیات سرانه 5- ما لیات معادن در زمان ناصرالدین شاه بدین صورت قید کرده است : 1 – درآمد نقدی 2 – مالیات جنسی در دوره صفوی : 1 – در آمدهای خالص 2- درآمدهای گمرکی و بندری و راهداری و مخابرات خارجی 3- درآمدهای امتیازات اعطایی و معادن به ویژه نفت 4- کسر بودجه که از محل قرضه خارجی و مقرری قدرتهای روسیه و انگلیس تامین می شد و یا اضافه بودجه

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

66 کیلوبایت

تعداد صفحات

14

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc