تحقیق درمورد ارزیابی کار و زمان

10.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد ارزیابی کار و زمان :ارزيابي کار و زمان از زيربنايي ترين و اساسي ترين دروس رشته مهندسي صنايع و پيش نياز يک شاخه مهم از دروس اين رشته مي باشد.دانشي است که در کليه واحدهاي توليدي و صنعتي و حتي خدماتي جهت بالابردن بهره وري در فرآيند، مورد نياز مهندسين صنايع مي باشد.

توضیحات

خرید تحقیق درمورد ارزیابی کار و زمان دانلود

مقدمه:ارزيابي کار و زمان از زيربنايي ترين و اساسي ترين دروس رشته مهندسي صنايع و پيش نياز يک شاخه مهم از دروس اين رشته مي باشد.دانشي است که در کليه واحدهاي توليدي و صنعتي و حتي خدماتي جهت بالابردن بهره وري در فرآيند، مورد نياز مهندسين صنايع مي باشد.افزايش بهره وريتجزيه و تحليل کارايي عملياتتعيين استانداردهاي انجام کار جهت برنامه ريزي و کنترل موثر توليديکي از موثرترين ابزار تحقيقاتي و کنترلي مديريت بر روي کارايي افراد و سازمانثبت سيستماتيک وقايع (در قالب جداول) و راه هاي موجود و پيشنهاد شده براي انجام کار و مقايسه آنها با معيارهاي اقتصادي. مجموعه تکنيکهايي براي بررسي، ثبت و مطالعه عملکرد جاري و بهبود و توسعه آنفهرست مطالب:مقدمهاهدافجايگاه درس در رشته مهندسي صنايعکاربردهاي ارزيابي کار و زمانموضوع ارزيابي کار و زمانتاريخچهزمان سنجيمطالعه حرکتمطالعه حرکات جزئيمهندسي روشهامطالعه کاراهداف مطالعه کارمطالعه روشمطالعه روش موضوعات زیر را دربر می گیرد:مراحل مطالعه روشانتخابثبتبررسیطرح و تدوینتعريفاعمالابقاء و نگهداريجستجوي بهبودانواع ثبت روشبرخی ابزارهای مطالعه روشانواع قطعات محصولليست موادليست ماشين آلاتليست تجهيزات و ابزارآلاتانواع ابزارآلاتبرگه عملياتيجدول فرآيند عمليات کاربردهاي جدول فرآيند عملياتجدول فرآيند عمليات ساخت و مونتاژجدول فرآيند عمليات چند قطعه اي(چند محصولي)نقشه انفجاري محصولنمودار مونتاژانواع نمودار مونتاژنمودار مونتاژ عملياصطلاحات در نمودار مونتاژنحوه ترسيم نمودار مونتاژنمودار فرآيند عمليات (Operation Process Chart: OPC)علائم نمودار فرآيند عملياتمراحل رسم نمودار OPCنمودار فرآيند جريان (Flow Process Chart: FPC)انواع نمودار فرآيند جریان عمليات جدول فعاليتهاي دستيدياگرام (نقشه) جريان

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

2,797 کیلوبایت

تعداد صفحات

192

فرمت فایل اصلی

ppt

فرمت فایل دانلودی

.zip