تحقیق درمورد اخلاقیات

دانلود تحقیق درمورد اخلاقیات:در حاليكه اخلاقيات موضوع جديدي نيست، ولي به عنوان نتيجه بازنمود حوزه شخصي و عمومي و موضوعات گزارش شده و شرايط اطاعت از قانون sarbaxesoxely از اهميت و پديداري خاصي برخوردار است. دروس آموخته از Exrox و موقعيت هاي ديگر توسعه يك سياست اخلاقيات را نمايان مي كند كه يك سازمان ب

توضیحات

خرید تحقیق درمورد اخلاقیات دانلود

مقدمه: در حاليكه اخلاقيات موضوع جديدي نيست، ولي به عنوان نتيجه بازنمود حوزه شخصي و عمومي و موضوعات گزارش شده و شرايط اطاعت از قانون sarbaxesoxely از اهميت و پديداري خاصي برخوردار است. دروس آموخته از Exrox و موقعيت هاي ديگر توسعه يك سياست اخلاقيات را نمايان مي كند كه يك سازمان بر اساس اصول و مقررات ايجاد نمي كند، هر كدام كه بيشتر يك ديد مشترك داشته باشد يك سازمان تصوري را ايجاد مي كند.رفتار مطابق با اصول منحصراً توسط قانون پابرجا نمي ماند. افراد و سازمانها مي توانند به طور قانوني عمل كنند حتي اگر بر اساس اخلاقيات عمل نكنند. رفتار مطابق با اصول و مقررات توسط اطاعت از قوانين مشتق نمي شود بلكه با يك سري از ارزشها كه يك معيار براي تصميمات موقعيتي را فراهم مي كنند جايي كه قوانين ممكن است براي پوشش هر حقيقت موجود نباشد اخلاقيات در مورد درستي و استحكام فرايند تصميم گيري است كه طي آن موضوعات حل مي شوند.عبارت «رفتار مطابق با اصول و مقررات» مربوط به توانايي يك فرد يا گروهي از افراد است كه از يك سري انتظارات كه قسمت شده اند پيروي مي كنند، تاريخ نشان داده است كه ويژگي كليدي نابرابر از سازمان هاي حرفه اي (از قبيل اتحاديه هاي صنفي يا گروه هاي حرفه اي ديگر مثل حجاران، پزشكان و ديگران) كه توانايي آنها نياز به اعضايشان دارد، همانطور كه يكي از شرايط اينكه بخواهيم قسمتي از يك اتحاديه شويم، از طريق قانون رفتار يا عمل طبق مقررات و اصول به قول خود عمل كنيم. شرطي كه لازم است تا تشكيل اين گروه اين است كه جامعه اي كه در آن سازمان عمل مي كند بايد «خودمختاري» داشته باشد شامل تأييد كند كه اعضايي كه موفق نشدند از «قانون اخلاقي» اطاعت كنند مربوط به انواع بي انضباطي و سخت گيرانه مي شود و اين مي تواند شامل مطالبه جريمه يا اينكه به طور عمومي پذيرفته نشود (يا بدتر).فهرست مطالب:فهرست1: خلاصه اجرايي                                    2: كلمات كليدي                                        3: مقدمه                                                4: ارزشها و اخلاقيات در دنياي متغير                                5: وقتي جامعه تغيير مي كند، انتظارات نيز تغيير خواهد كرد.                        6: ميدان ديد                                        7: ارزشها، اخلاقيات و حسابداري                                    8: تعيين و توسعه ارزشهاي رفتاري سازمانها                                9: راهنمايي با نمونه                                        10: راهنمايي طبق اصول و مقررات از طريق CMA                            11: راهنمايي طبق اصول از طريق همه مديران و ناظران                        12: نظام اخلاقي و كنترل هاي داخلي                                13: تقاضاي عملي- تبديل خواسته به واقعيت                            14: همه اصول با حقوق مردم شروع مي شود.                            15: نقش مهم آموزش كارمندان                                    16: تبديل اخلاقيات به وجدان كار                                    17: اخلاقيات به عنوان روشي براي مديريت كار                            18: تلفيق قانون هاي اخلاقي به پروژه تجارت                            19: سنجش و اصلاح رضايتهاي اخلاقي                                20: حلقه بازتاب عملكرد انسان                                    21: كاربرد ابزار بررسي                                        22: اهميت خروجي- چارچوب (لو دادن خطاكاران)                            23: توضيحات                                            24: مراجع و منابع       

 
دانلود

برچسب ها:
تحقیق درمورد اخلاقیات

تحقیق درمورد اخلاقیات

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

52 کیلوبایت

تعداد صفحات

11

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc