تحقیق درمورد آموزش و پرورش

20.000 تومان

دانلود تحقیق درمورد آموزش و پرورش: آموزش و پرورش هر جامعه، خاص آن جامعه است و از فرهنگ، حكومت، اقتصاد و ارزشهاي آن جامعه متأثر مي شود. به طور كلي، تعليم و تربيت يك كشور به درك كامل فلسفه تربيت از سوي جامعه و مسئولان آن بستگي دارد.امروزه با پيشرفت علوم به خصوص علوم انساني و تأثيري كه اي

توضیحات

خرید تحقیق درمورد آموزش و پرورش دانلود

مقدمه:آموزش و پرورش هر جامعه، خاص آن جامعه است و از فرهنگ، حكومت، اقتصاد و ارزشهاي آن  جامعه متأثر   مي شود. به طور كلي، تعليم و تربيت يك كشور به درك كامل فلسفه تربيت از سوي جامعه و مسئولان آن بستگي دارد.امروزه با پيشرفت علوم به خصوص علوم انساني و تأثيري كه اين علم در تعليم و تربيت دارد. متخصصان آموزش و پرورش معتقدند كه تربيت كودك اگر مهم تر از تعليم  او نباشد اهميت كمتري از آ ن ندارد. در دنياي امروز فلسفه تعليم و تربيت بر اين اساس بنا شده است كه تمامي جنبه هاي شخصيت فرد پرورش يابد. به اين صورت كه براي داشتن انساني سالم، خلاق و مفيد در جامعه لازم و ضروري است كه همگام با توسعة قواي فكري و عقلي فرد، قواي جسماني وعاطفي او هم پرورش يابد.مطالعة شخصيت انسان يكي از مهمترين و پيچيده ترين مباحث در روان شناسي مي باشد. مفهوم شخصيت از جمله مفاهيمي است كه در طول تاريخ بشر تغيير و تحول عمده اي كرده است. به علت اينكه مطالعه شخصيت براي درك ماهيت انسان اهميت زيادي د ارد. تولد اين رشته با كارهاي ويلهلم ونت[1] در سال 1879 در دانشگاه لايپزيك در آلمان شروع شد (شولتز، 1990، ترجمه كريمي و همكاران، 1384).در اوايل قرن بيستم واتسون[2] آمريكايي تحولي عظيم بر عليه كارونت به وجود آورد و جنبش رفتارگرايي را بنيان نهاد. كه معتقد است روان شناسي علمي بايد بر جنبه هاي ملموسي از ماهيت انسان تمركز كند كه بتوان آن را ثبت كرد، شنيد و  اندازه گيري كرد.در دهة 1930 مطالعة شخصيت در روان شناسي آمريكا عمدتاً توسط هنري موراي[3] و گوردن آلپورت[4] در دانشگاه هاروارد، رسميت پيدا كرد (شولتز، 1998، ترجمه سيد محمدي، 1385).عوامل متعددي در طرز رفتار انسان نقش تعيين كننده دارند كه برخي از اين عوامل به وسيلة شاخه اي از علم روان شناسي به نام روان شناسي شخصيت مورد بحث و بررسي قرار گرفته است كه يكي از جذاب ترين و شيرين ترين موضوعهاي روان شناسي مي باشد كه اين موضوع در قالب نظريه ها و رويكردهاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.آنچه در ارزيابي شخصيت هر فرد مهم است پيچيدگي ماهيت آن و اندازه گيري آن مي باشد. اگر واقعاً بتوان به اندازه گيري شخصيت پرداخت مي توان دانش و اطلاعات خود را در مورد آن افزايش و توسعه داد. (براهني ، 1361).اين پيچيدگي ماهيت شخصيت انسان باعث شده كه تاكنون پاسخ يكساني به سؤال «شخصيت چيست؟» داده نشود و نبايد تصور كنيم كه تنها يكي از اين نظريه­ها درست است و بقيه غلط هستند. زيرا هر كدام از نظريه پردازان در تعريف خود به جنبه هاي مختلف شخصيت توجه كرده اند و دسته بندي افراد به تيپ هاي مختلف دست كم به زمان بقراط (حدود 400 سال قبل از ميلاد) باز مي گردد.ما در برخورد با ديگران، معمولاً حدسهايي در مورد آنها مي زنيم و براي توصيف شخصيت آنها از اصطلاحاتي استفاده مي كنيم مثلاً اجتماعي، درون گرا و….. و اين برداشتهاي ما از ديگران، بر رفتار ما با آنها تأثير مي گذارد. و بر اساس ارزيابي شخصيت آنها، در مورد آنها به قضاوت مي پردازيم. اين برداشتهاي ما از شخصيت افراد مبتني بر كارهايي است كه از افراد در طي زمانهاي مختلف سر مي زند.گوردون آلپورت 50 تعريف مختلف از شخصيت را مرور و ارائه كرده است (آلپورت، 1937).ايشان تعريف خود را از شخصيت به اين صورت ارائه كرده است كه«شخصيت سازمان پويايي از نظامهاي جسمي، رواني در درون فرد است كه رفتار و افكار ويژة او را تعيين مي كند» (آلپورت، 1961).فهرست مطالب:مقدمهبيان مسئلهاهميت و ضرورت پژوهشاهداف تحقيقهدف كلي تحقيق: اهداف خاص تحقيق:فرضيه هاي پژوهشتعريف نظري و عملياتي متغيرهاالف- ویژگیهای شخصیتیتعريف نظريصفات شخصيتي: روان رنجورخوييبرون گراييانعطاف پذيري: تعريف عملياتي:ب)  خودكارآمديتعريف نظريتعريف عملياتي ج – عملکرد تحصیلیتعريف نظري: مروری بر پیشینه تحقیقبخش اول: شخصيتجايگاه شخصيت در روان شناسيسوابق تاريخي سنجش شخصيتنقش ارزيابي  شخصيتتعريف شخصيتعوامل مؤثر در رشد شخصيتعوامل زيستي شخصيت: عوامل عصبي- غددي- عوامل اجتماعي شخصيت: ثبات يا تغيير شخصيتمراحل رشد شخصيتدورة شيرخوارگي (از تولد تا 2 سالگي): دورة پيش دبستاني (كودكي اول، 2 تا 5 سالگي). دورة دبستاني (كودكي ميانه، 6 تا 12 سالگي): دورة بلوغ (13 تا 18 سالگي): دورة بزرگساليدوره كهنسالينظريه هاي شخصيت الف) رويكرد روان كاوي: ب) رويكرد صفت:ج) رويكرد گسترة زندگي:د) رويكرد انسان گرايي:ر) رويكرد شناختيهـ) رويكرد رفتاريي) رويكرد يادگيري اجتماعينظريه روان كاوي فرويدغرايز و انواع آنساختار شخصيتمراحل رواني – جنسي  رشد شخصيتنظريه يونگسنخ هاي شخصيتي در نظرية يونگنظريه گوردون آلپورتانواع صفاتخصوصيات صفاتمراحل رشد نفسمطالعة ارزشهانظريه كتلرويكرد كتل به صفات شخصيتصفات مشترك و صفات يگانهصفات توانايي، خلق وخو و پويا صفات سطحي و صفات عمقينظريه رواني- اجتماعي اريك اريكسونمراحل هشت گانه زندگينظرية انسان گرايي  آبراهام مزلونظرية سه عاملي هانس، جي، آيزنك ابعاد اساسي شخصيت از نظر آيزنكابزارهاي اندازه گيري آيزنكالگوي پنج عاملي در صفات شخصيت1- روان رنجور خويي (N) : 2- برون گرايي (E) 3- انعطاف پذيري (O)4- دلپذير بودن (A)5- با وجدان بودن (C) مقياسهاي صفاتصفات روان آزرده خويي:صفات انعطاف پذيري (O): الگوي نظري فرضي براي پنج عاملكاربردهای اين الگوريشه هاي تاريخي عوامل پنج گانهبخش دوم: خودكارآمديمراحل رشد خودكارآمديمنابع اطلاعات در بارة خودكارآمديراههاي بالابردن سطح خودكارآمديخودكارآمدي و عملكردپيامدهاي رفتاري خودكارآمديبخش سوم: مروري بر پژوهشهاي انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش الف) پژوهشهاي انجام شده در خارجپژوهشهاي مربوط به خودكارآمديب) پژوهشهاي انجام شده در ايرانالف) پژوهشهاي مربوط به ويژگيهاي تشخيصيپژوهشهاي مربوط به خودكارآمديبحث و نتيجه گيريخلاصه پژوهش:بحث ونتيجه گيريمحدوديت هاي پژوهشپيشنهادهاي پژوهش

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

434 کیلوبایت

تعداد صفحات

118

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc