تحقیقدرمورد چند رسانه ای آموزشی

40.000 تومان

تحقیق درمورد چند رسانه ای آموزشی:چند رسانه ای عبارتند از هر ترکیبی از متن، هنر، صدا، انیمیشن، و ویدیو که به شما توسط کامپیوتر و یا دیگر وسایل الکترونیکی یا وسایل دیجیتالی دستکاری شده انتقال می یابد. این تاثیرات با ارزشی است که ارائه شده است. هنگامی که شما توامان برنامه ای را با مالتی مدیا(عکس های

توضیحات

خرید تحقیقدرمورد چند رسانه ای آموزشی دانلود

مقدمه:چند رسانه ای عبارتند از هر ترکیبی از متن، هنر، صدا، انیمیشن، و ویدیو که به شما توسط کامپیوتر و یا دیگر وسایل الکترونیکی یا وسایل  دیجیتالی دستکاری شده انتقال می یابد. این تاثیرات با ارزشی است که ارائه شده است. هنگامی که شما توامان  برنامه ای را با مالتی مدیا(عکس های تاثیر گذار و انیمیشن،و با احاطه صدا، کلیپ های ویدئویی جذاب، و اطلاعات خام متنی) می سازید، می توانید اصل فکر و عمل مردم را الکترونیکی کنید “واژه چند رسانه به گرد آوری انواع مختلفی از تکنولوژی های دیداری و شنیداری با هدف ارتباط برمی گردد. انواع مختلف چند رسانه ای شامل متن، صوت، گرافیک، انیمیشن و انواع شبیه سازی ها می باشد هرترکیبی از متن، گرافیک، صدا، انیمیشن و تصاویر ویدئویی که از طریق کامپیوتر یا سایر تجهیزات الکترونیکی در اختیار کاربر قرار می گیرد، چند رسانه ای نامیده می شود واژه چند رسانه ای به استفاده از چندین رسانه شامل متن، گرافیک، صدا، تصاویر ثابت ویدئویی بر-می گردد(هاینیک،مولندا و راسل ،به نقل از عوض زاده). چند رسانه ای تلفیقی از دو یا چند شکل رسانه ای است که برنامه آموزشی را عرضه می کند استفاده از رسانه های مختلف مانند صدا، ویدئو، انیمیشن، متن و غیره در کنار یکدیگر برای انتقال بهتر پیام را چند رسانه ای گویند که در مقابل برنامه های صرفا متنی به کار می رود. در چنین برنامه هایی تا حد امکان از متن کمتر استفاده شده و بار اصلی انتقال پیام بر عهده سایر رسانه های صوتی یا تصویری قرار دارد. چند رسانه ای ها را می توان  بر اساس میزان تعامل آنها به خطی و غیر خطی تقسیم بندی نمود مایر (2007) در کتاب یادگیری چند رسانه ای خود، ابتدا چند رسانه ای را اینگونه تعریف می کند:من چند رسانه ای را به مثابه ارائه مطالب با استفاده از کلمات و تصاویر معرفی می کنم، منظور از کلمات، ارائه مطالب به شکل کلامی و لفظی نظیر متون چاپ شده و متون گفتاری (مانند صدای گوینده در یک برنامه آموزشی چند رسانه ای) می باشد و منظور از تصاویر ارائه مطالب به شکل تصویری نظیر گرافیک های آماری شامل اشکال مختلف ،نمودارها  ،عکس ها و نقشه ها و یا  استفاده از گرافیک پویا شامل انیمیشن و ویدئو می باشد .از یک دید چند رسانه ای به مفهوم تجمع چندین رسانه در یک واحد است این رسانه ممکن است تصاویر ،نوشتار، فیلم، صدا و یا تصاویر متحرک باشد که توأمان در رساندن پیامی به کار می رود از دید برتر با سیستم های چند رسانه ای محاوری ای مواجه می شویم که عبارت است از توانایی کنترل اجزاء توسط کاربر و ارتباط بر قرار کردن با اجزاء به نحوی که دلخواه او باشد. تکنولوژی ارتباطات چند رسانه ای کامپیوتری فقط به عنوان یک ارائه دهنده تعریف نمی شود بلکه این تکنولوژی جدید، ابزارهای نیرومندی برای ارائه پیام به مخاطب از طریق چند حس بکار می گیرد تا تجربه متفاوتی برای او باشد  فهرست مطالب:چند رسانه ای آموزشی    منطق ارائه چند رسانه ایتعاریف چند رسانه ای   تعاریف چند رسانه ای آموزشی   تاریخچه چند رسانه ای آموزشی  عناصر نظام های چند رسانه ای   دلایل استفاده از چندرسانهای در آموزش  کلیات طراحی در چندرسانه ای های آموزشی       یادگیری چند رسانه ای  نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای     فرضیه های اساسی درباره ی نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای فرضیه کانال دوگانه      فرضیه ظرفیت محدود    فرضیه پردازش فعال     فرضیه انتقال     فرایندهای شناختی در یادگیری چندرسانه ای       اصول طراحی یادگیری چند رسانه ای      اصل چند رسانه ای       اصل کانال های حسی   اصل بخش بندیاصل پیش آزموناصل پیوستگی و انسجام اصل افزونگی و مازاد    اصل مجاورت   اصل تفاوت های فردی  اصلی بر پایهی نشانه های اجتماعی        اصل شخصی سازی      توصیه هایی برای بکارگیری اصول چندرسانه ای   توصیه های اصل چند رسانه ای  توصیه های اصل مجاورت        توصیه های اصل انسجامتوصیه های اصل کانال حسی     توصیه های اصل افزونگی         توصیه های اصول بخش بندی و پیش آزمون       توصیه های اصل شخصی سازی  

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

281 کیلوبایت

تعداد صفحات

40

فرمت فایل اصلی

docx

فرمت فایل دانلودی

.docx