الگوريتم هاي تخصيص داده پويا در سيستم هاي پايگاه داده توزيعي

10.000 تومان

الگوريتم هاي تخصيص داده پويا در سيستم هاي پايگاه داده توزيعي:پيشرفت در تکنولوژيهاي شبکه و پايگاه داده در دهه هاي اخير منجر به ايجاد سيستم هاي پايگاه داده توزيع شده گشته است .يک سيستم پايگاه داده توزيع شده مجموعه اي از سايتها مي باشد که از طريق شبکه به هم متصل شده اند که هر کدام از سايت ها پايگاه دا

توضیحات

خرید الگوريتم هاي تخصيص داده پويا در سيستم هاي پايگاه داده توزيعي دانلود

مقدمه:پيشرفت در تکنولوژيهاي شبکه و پايگاه داده در دهه هاي اخير منجر به ايجاد سيستم هاي پايگاه داده توزيع شده گشته است .يک سيستم پايگاه داده توزيع شده مجموعه اي از سايتها مي باشد که از طريق شبکه به هم متصل شده اند که هر کدام از سايت ها پايگاه داده مخصوص به خود دارد اما مي توانند با يکديگر کار کنند بنابراين هر کاربري در هر سايتي مي تواند به همه داده هاي موجود در شبکه دسترسي داشته باشد درست مانند اينکه همه داده ها در سايت کاربر ذخيره شده است .دغدغه اصلي سيستم هاي پايگاه داده توزيع شده قطعه قطعه کردن  و تخصيص  پايگاه داده اصلي مي باشد واحد قطعه داده مي تواند يک فايل باشد که در اين حالت موضوع تخصيص همان تخصيص فايل خواهد بود مشکل تخصيص داده يک مسئله NP-complete مي باشد بنابراين نياز به هيوريستيکهاي سريع براي توليد راه حل هاي موثر مي باشد علاوه بر اينها تخصيص بهينه اشيا پايگاه داده به طور شديد بستگي به استراتژي اجراي پرس وجو   که به وسيله پايگاه داده توزيع شده پياده سازي شده دارد . هزينه اصلي در اجراي پرس و جو در سيستمهاي پايگاه داده توزيع شده هزينه انتقال داده هنگام انتقال يک رابطه در موقع درخواست پرس و جو از يک سايت و انتقال آن از يک سايت متفاوت مي باشد[2] . هدف اصلي الگوريتم هاي تخصيص داده تعيين نسبت دادن فرگمنتها به سايتهاي مختلف براي کمينه کردن هزينه انتقال داده در اجراي  يک مجموعه از پرس و جو ها مي باشد که معادل کمينه کردن زمان متوسط اجراي پرس و جو مي باشد که اهميت اصلي در محيط هاي توزيع شده و پايگاه داده چند رسانه اي دارد .الگوريتم هاي استاتيک :مسئله تخصيص داده به طور کلي يک مسئله NP-complete مي باشد و نيازمند هيوريستکهايي ميباشد که راه حل سريع و با کيفيت بالا توليد کند. گسترش يک هيوريستيک موثر بستگي به استراتژي اجراي پرس و جويي دارد که توسط سيستمهاي پايگاه داده توزيع شده بکار گرفته مي شود که به اين دليل است که استراتژي مختلف اجراي پرس و جو الگو هاي مختلف انتقال داده متفاوت دارند[10] . الگوريتم تخصيص داده پارامترهاي زير را به عنوان ورودي مي گيرد : 1 – گراف وابستگي قطعه داده 2- هزينه انتقال واحد داده اي بين سايتها 3 – محدوديتهاي تخصيص روي تعداد قطعه داده که مي تواند به سايت تخصيص داده شود 4 –  تعداد تکرار اجراي پرس و جو از سايتها[4] گراف وابستگي  قطعه داده يک گراف بدون سيکل جهت دار مي باشد که در ريشه  آن سايت اجراي پرس و جو قرار دارد و ساير نودها نودهاي قطعه داده مي باشد که ممکن است توسط پرس و جو مورد دسترسي قرار گيرد و اين گراف وابستگي قطعه داده وابستگي بين قطعه داده و مقدار داده اي که بايستي موقع اجراي پرس و جو منتقل شود را مدل مي کند . فهرست مطالب:مقدمهالگوريتم هاي استاتيک :الگوريتم ژنتيک  الگوريتم Simulated Evolution :هيوريستيک نگاشت الگوريتم The Mean Field Annealing (MFA) :الگوريتم تخصيص داده جستجوي تصادفي همسايگي الگوريتم تخصيص پويا :الگوريتم شمارنده ساده  الگوريتم شمارنده ساده :الگوريتم Load Sensitive counter :الگوريتم Load Sensitive counter :الگوريتم Incremental الگوريتم Threshold الگوريتم optimal  :الگوريتم Near Neighborhood Allocation  با حد آستانه نسبي (RTNNA):الگوريتم Revise Relative Threshold Near Neighborhood Allocationآزمايشها و تجربه ها : منابع و مراجع:

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

228 کیلوبایت

تعداد صفحات

30

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc